"Szállj elő! Menekülj! Lelj békét! Eredj!"
Kereső  »
XXVI. ÉVFOLYAM 2015. 5. (667.) SZÁM – MÁRCIUS 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Karácsonyi Zsolt
A visszatekintés ereje
KECSKÉS TAMÁS HUNOR
Irodalom, film és más tripek - Beszélgetés Vágvölgyi B. András rendezővel, íróval
Bogdán László
versei
VÁGVÖLGYI B. ANDRÁS
Sötétség délben
MADELEINE DE SCUDÉRY
Gyöngéd térképe Clélie, római történet
Tóth Mária
Kisjézus inge
KOVÁCS KRISTÓF
versei
KISS NÓRA TITANILLA
A szemekben lakó ember
versei
BÁLINT SZILÁRD
versei
Horváth Előd Benjámin
Mintha magamat írnám tovább - Horváth Előd Benjámin interjúja Kulcsár Árpáddal
Antimandalák
Szőcs István
Boldog órák szép emléke – Képen
Ugron Nóra
MAFINN 2. - Pálmafák és diákélet Finnországban
Benő Attila
versei
FŐFAI RITA
Ragaszkodás a gyűlölt háborúhoz
Jakab-Benke Nándor
Társadalmi szerződésszegés
CSUSZNER FERENCZ
KÁMSZ, avagy Karnyóék Állami Magyar Színháza
DÉNES GABRIELLA
Ecce homo!
Codău Annamária
Vendégpapucsban
Újabb gyermek-űrlény barátság
Portik Blénessy Ágota
Tükör által homályosan. Portré-alternatívák
Jakabffy Tamás
Szereti ön Weinberget?
Áprilisi évfordulók
 
Portik Blénessy Ágota
Tükör által homályosan. Portré-alternatívák
XXVI. ÉVFOLYAM 2015. 5. (667.) SZÁM – MÁRCIUS 25.

A művészet sokkal inkább fátyol, semmint tükör.
    (Oscar Wilde)
Leon Battista Alberti, amikor 1436-ban a reneszánsz gondolkodók közül elsőként könyvet írt a festészetről, visszatért egy korábbi, Platóntól származó hasonlathoz: a festészet nem más, mint tükör. Ám, mindaddig míg Platónnál pejoratív vonatkozásban a természet tükröződő mását látjuk benne, Alberti tükörhasonlata teljesen ellentétes szándékú kontextusban jelenik meg. Alberti értelmezésében a festészet eredete Narcissus történetéhez kötődik, így a tükörben nem napot, földet vagy madarat látunk, hanem egy kirajzolódó arcot ismerünk fel, melybe beleszeretünk és belepusztulunk.
Csóka Szilárd-Zsolt február 13–28. között, a marosvásárhelyi K’ARTE galériában helyet kapó egyéni tárlata arra buzdított bennünket, hogy nézzünk e tükörbe…
Az emberi arc, a portré az egyik legtermészetesebb és ugyanakkor legbonyolultabb tematika, mely mindannyiunkat (meg)érint. Önkéntelenül is vonzza a tekintetünket, akárcsak a tükör. A portré a nyugati művészet egyik legfontosabb műfaja, amely a 20. század végére jelentős átalakuláson ment keresztül, sőt, problematikussá is vált. A mimetikus művészet feladása a 19. század folyamán új helyzetet teremtett a portré és az önarckép számára. Azt a természetessé vált elvárást, hogy a festmény hasonlítson az ábrázoltra, a romantika átértelmezte, és a látható helyett a belső ábrázolását kísérelte meg. Ezzel megtörte azt a hagyományt, amely a perspektíva, az árnyékolás, az arányok szigorú kiszámítása segítségével az ábrázoltat majdnem tapinthatóvá tette.
Csóka portréi egyszerre követik ezt a hagyományt, de ugyanakkor gyökeresen is szakítanak vele. Bár inspirációs forrásként Leonardo da Vinci, Caravaggio, Rembrandt és Velázquez által festett potrék újraértelmezése szolgál, a kiállított képek elszakadnak a reprezentált valóságtól, s a figurativitás keretein belül maradva a hangsúly az érzelmek, a szubjektív perspektívák, a ködösítés, az emlékezet, önismeret és maga a szubjektum irányába tolódik el. Portréival – és az ezek által elénk tartott tükörrel – 2013-ban a Minerva Galériában, tavaly a Korunk Stúdiógalériában találkozhattunk. Arcképei a reneszánsz tér problematikáját, a perspektíva, a szimmetria kérdését, de ugyanakkor a barokk portré expresszivitását és gesztualizmusát ötvözik – hallhattuk Bob József festőművész megnyitóbeszédében. De Csóka képei nem ragadnak meg itt, hanem a 21. századi ember (ön)megismerési kísérleteit is felleljük bennük. Magunkra ismerünk A részegek című Velázquez-interpretációján vagy Bacchus elmosódott arcában, szintúgy, mint az őrült Bohócban vagy önarcképvariánsaiban. Az individualizmuson túl ezen portrék nem csupán külső tükrözések, sokkal inkább reflektálnak belső történésekre és tájakra. A tükröződés toposzában két kulcsfogalom van egyenlő súllyal jelen, a tér és az idő fogalma. Csóka festményein a tér koncepciója fokozott kétértelműséget hordoz magában: Bob József szerint ez jelentheti a táj terét, a belső, az ipari, a kozmikus, az imaginárius teret, a szürrealizmus terét, vagy akár a hátteret is. Ám mindegyik esetben a tér nem a személy körülhatárolódását, kibontakozását, a kontúrok kirajzolódását segíti elő, hanem ellenkezőleg, éppen ez akadályozza meg az individuum feloldódását – és elhomályosítását eredményezi.
Összegzésként elmondhatjuk, hogy ha a jó portré a személyiség feltárása, s egyszersmind a hozzá tartozó világ leleplezése, akkor Csóka Szilárd-Zsolt Marosvásárhelyen kiállított képei saját magunkkal és a világgal szemben tartott homályos tükröknek tekinthetők.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében