"Hunyd be a szemed: káprázik, ugye?"
Kereső  »
XXVI. ÉVFOLYAM 2015. 7. (669.) SZÁM – ÁPRILIS 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Karácsonyi Zsolt
Színház az egész. Vivát!
Zsigmond Andrea
A színház: szakadék - Beszélgetés Bocsárdi László színházi rendezővel
Végh Attila
Végtelen rózsakert
Lászlóffy Csaba
A szétszedett szöveg
Láng Orsolya
versei
Bréda Ferenc
THEATRUM TEMPORIS - Levelek az Utókornak
BALÓ LEVENTE
versei
GULISIO TÍMEA
A patkány
MOLNÁR BEÁTA-BALÁZS IMRE JÓZSEF-ILYÉS ZSOLT-FISCHER BOTOND
Nyolckezes repülés
Elena Vlădăreanu
versei
Jancsó Miklós
Reflektorfény vonzásában
Szőcs István
Vörös ász, irodalomtörténet s a többi
Ferenczi Szilárd
A zűr szerelmesei
CSUSZNER FERENCZ
Lassú Reflex
Codău Annamária
Történetek egy kifordult világról
KÉSZ ORSOLYA
Hangeltolódások
Idegenség és ismerősség között
Portik Blénessy Ágota
Egy Vándor Kolozsváron
Jakabffy Tamás
Tobzódás. Kolozsvári koncertprofilok
Hírek
 
KÉSZ ORSOLYA
Hangeltolódások
XXVI. ÉVFOLYAM 2015. 7. (669.) SZÁM – ÁPRILIS 10.

Fogalom és kép 4., szerk. Egyed Péter, Gál László, Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, 2014.

A Hang/hangás, beszéd, zene tematikus alcímmel ellátott kötet a Fogalom és kép nevet viselő konferenciasorozat negyedik kiadványa. A kötetsorozat utolsó darabja rendkívül széles spektrumú, a hanggal/hangzással kapcsolatos megközelítésmódok sajátos keveredése teszi izgalmassá. Talákozhatunk benne a logika (Gál László), a művészettörténet (Jánó Mihály), a modern médiumelméletek (Ropolyi László), illetve a filozófia különböző területeiről (Egyed Péter) származó szemléletek által áthatott tanulmányok mindenikével.
A kötet egészét tekintve kirajzolódik egy olyan tendencia, amely a kép és a hang kapcsolatát, a látás és hallás közti sajátos, kooperatív viszonyt hangsúlyozza (például Lehmann Miklós írása), nem pedig a két modalitás közötti versengést, amely egyik vagy másik felülírásához vezet(het). A kiadványban helyet kapnak azonban olyan szövegek is, amelyek a különböző médiumok egymáshoz viszonyított elsődlegességét emelik ki. Ropolyi László például a vizuális kommunikáció fokozatos térnyerésére és domináns jelenlétére hívja fel a figyelmet, s fenntartásokkal kezeli az Ong által kidolgozott másodlagos szóbeliség-koncepciót. Ezt némiképp árnyalni látszik Fogarasi Hunor nagyívű tanulmánya, amely az Aurálisfordulat címet viseli. Ez utóbbi munka azért is hiánypótló, mert az oly sokszor emlegetett képi és nyelvi fordulat mellé emeli a medialitással foglalkozó diskurzusokban számtalanszor elfeledett aurális vagy akusztikai fordulato(ka)t is, ezzel megbontva a médiumközi viszonyok tárgyalásakor gyakorta kialakított hierarchiát.
A kötet második részében találhatóak azok a szövegek, amelyek a hagyományos zenei (Tódor Imre), hermeneutikai (Angi István), illetve fenomenológiai (Jakab András) megközelítés felől tárgyalják a beszéddel, hanggal és hangzással kapcsolatos kérdéseket. Mindemellett olyan tanulmányokkal is megismerkedhetünk, melyek kifejezetten antropológiai, ismeretelméleti vagy fiziológiai aspektusokból indulnak ki.
A különböző értelmezési stratégiákból és diskurusokból kibomló szövegek egy átfogó és dinamikus képet adnak a hanggal, hangzással, beszéddel és zenével kapcsolatos kérdésfelvetésekről.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében