"Értsétek meg: csak rajtatok áll."
Kereső  »
XXVI. ÉVFOLYAM 2015. 14. (676.) SZÁM – JÚLIUS 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Egyed Péter
Kriterion-korok és -fények
Demeter Zsuzsa
Van jövője a kulturális hídverésnek - beszélgetés H. Szabó Gyulával, a Kriterion Kiadó igazgatójával
Cseke Péter
Páskándi könyvszerkesztői életideje*
Dávid Gyula
„kincsekre hulljon a fény…”
Kónya-Hamar Sándor
Páskándi Géza halálának 20. évfordulójára
Tóth Mária
Zsenialitásom története
Pál Tamás
Versek
Horváth Előd Benjámin
Mélykutyák. Fiatal erdélyi anziksz
FARCZÁDI ALI
Versek
GOTHÁR TAMÁS
Versek
KULCSÁR ÁRPÁD
Versek
Szőcs István
Bízzál, pályafutó, bízzál! (I.)
Lovász Krisztina
Versek
Paul Celan
Versek
SELYEM ZSUZSA
Együtt utazunk
KECSKÉS TAMÁS HUNOR
Benzin, víz, emberek és más javak, avagy hogyan csináljunk egy őrült disztópiában lázadást fél karral
CSUSZNER FERENCZ
Elmulasztott találkozások – POSzT 2015
Benke András - Dávid Anna Júlia
Szavak által homályosan
Lakatos Artur
A skandináv jéghegy
Székely Sebestyén György
A másik kép
Jakabffy Tamás
„Utolsó péntek” - A tuba nagy napja
Augusztusi évfordulók
 
Jakabffy Tamás
„Utolsó péntek” - A tuba nagy napja
XXVI. ÉVFOLYAM 2015. 14. (676.) SZÁM – JÚLIUS 25.

Nem túl gyakran hallani a tubát szólóhangszerként, koncerttermek színpadán. Ha az előtérbe lép, többnyire jazzbandek basszushangszereként, például dixieland-alkalmazásban, akkor is jobbára kontrasztív szerepben. Vagy közönségesen csak „színfoltként”, olyan pillanatokban, amikor a rövidséget a virtuozitás tágítja élménnyé. Háttérszereplő tehát a tuba a szimfonikumban, ezért kaphatták fel fejüket a kolozsvári melománok, amikor Ralph Vaughan Willams F-moll tubaversenyét jelentette be évadzáró júniusvégi koncertjére a Filharmónia.
Mi tagadás, az emberben ilyenkor felüti fejét a gondolat: „magas művészet”, zenei kiválóság, világalkotás lesz-e osztályrésze az ef­féle koncerteken – vagy csupán hangszertechnikai mutatványnak, kuriózumnak, extravaganciának, a zenekarból kivételes lehetőségként kilépő arctalan zenészmester művésszé magasztosulásának tanújává válik-e a hallgató. A tuba, ez a kürtszerű, meleg hangú vagy épp trotyogó melák, amelynek inkább monstruózus tölcsére nyűgöz le, mintsem elrévesztő dallamképessége, ez most csakugyan fel fogja venni a versenyt a szólóhangszerként „überalles” zongorával, hegedűvel, csellóval vagy épp trombitával?
Nos, Vaughan Williams tubaversenye kapcsán a német valószínűleg ezzel a gyönyörűséges szóval válaszolna a fenti kérdésre: „jain”.
Nyolcvankét éves öregúr volt már az Angliában élő Williams, amikor a tubaversenyt írta. A London Symphony Orchestra játszotta az ősbemutatót (1954, John Barbirolli vezényelt, tubán Philip Catelinet játszott), az a szimfonikus zenekar, amelynek 1999-ben Paul Mann lett a segédkarmestere, az a dirigens, aki a mostani kolozsvári koncertet is vezényelte, s aki a jazzvilág és a szim­fonikus zene átjárhatóságának hirdetőjeként számos világraszóló produkció kezdeményezője és kivitelezője volt (a legismertebb talán ezek közül a London Symphony Orchestra és a Deep Purple, a sokak által körülrajongott rockegyüttes két közös koncertje a Royal Albert Hallban). A mostani, évadzáró koncerten a fiatal, nagybányai születésű, Kolozsváron dolgozó – és ugyancsak angliai tanulmányi háttérrel rendelkező – Alexandru Corlan tubázott.
Na de vissza Williamshez! Az idős komponista a maga rendjén azt állította: tubaversenye közelebb áll a preklasszika – elsősorban a bachi zene – világához, mint a versenyművek bécsi klasszikus vonalához. Nos, ez formai-kompozíciós szempontból bizonyára így is van – talán leginkább a harmadik tételben „ellenőrizhető” –, de a tubaverseny egészét mégis csak azok a zenei, komponisztikai értékek határozzák meg, amelyek végső soron a hangszerre vezethetők vissza s amelyek annak lehetőségeiből és behatároltságaiból indulva és oda visszatérve érvényesülhetnek – vagy urambocsá nem érvényesülhetnek – ver­senyművi maximalitásként. (Ha már Bach is szóba került: vajon nem „zenébb”-e az a zene, amely szinte hangszerfüggetlen – példá­ul a Kunst der Fuge –, mintsem a csőhosszok és ventilek által „megvezetett” koncsertók?!) Wil­li­ams tubaversenye márpedig többet vállal és (alkalmanként) többet is teljesít annál, hogysem merő hangszerdemostráció legyen. Ex­presszivitásban, lírai „fekvésben” kivált a középső tétel mond sokat, a szólista itt igazán változatos és szabad tónusválasztással élheti be a mű terét, különösen is a felső (akut) hangfekvések kínálnak nagy, de felelősségteljes lehetőségeket a tuba által megszólaltatható finomságra.
Williams tubaversenye nyilvánvalóan annak a törekvésnek az erőterében született, amely a „szekundáris” hangszerek szólóhangszerként való emancipálását célozza. De még ha ez a szándék vezette is volna, Williams teljes értékű versenyművet írt, azokkal az arányokkal, szólam-szereposztásokkal, súlypontokkal, amelyek egy koncsertón igazi „fogást” kínálnak interpretátoroknak és hallgatóknak egyaránt. Van ebben a tubarversenyben kellem és elegancia, népies humor és pajkosság, csakugyan „beszélget” egymással a szólóhangszer és a zenekar, dialogikus viszonyukban hol a kontraszt vagy az ellenpontozottság, hol meg a teljes egymásba-simulás, a partnerség szervezőelve ötlik fel. A végkadenciák (és a bennük megszólaló regisztergazdagság, expresszivitás, bravúr és „jelentésesség”) is jóval többek hangszer-hivalkodásnál, igazi és értékes kivezetései ezek az egyes tételeknek. Ahogyan a brácsa meleg és gazdag szonoritását juttatta szerephez több „kismester” is a 20. század zeneirodalmában, Williams a tuba (és más művekben egyéb rézfúvók) által tágította ki horizontunkat és alapozott meg egy új, igaz, még nem túl tágas szólóhangszer-repertoárt.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében