"Mit fogsz csinálni eztán fent az égben?"
Kereső  »
XXVI. ÉVFOLYAM 2015. 16. (678.) SZÁM – AUGUSZTUS 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Karácsonyi Zsolt
A belső határ átlépése
Demeter Zsuzsa
Kolozsvár könyves kultúrája többet érdemel - beszélgetés Nagy Péterrel, az Idea Könyvtér igazgatójával
Florin Iaru
Versek
Reményik Sándor
Reményik Sándor levelezéséből
Szakács István Péter
Érintések
Debreczeny György
Versek
Balázs Imre József
„Godot el akar jönni”
GERGELY BORBÁLA
Versek
Komán Attila
Szivárványlakók
Stermeczky Zsolt Gábor
Versek
Szurdi Panni
találkozások
HORVÁTH BENJI
Kétszínű
Szőcs István
Szó – tehetetlenségi nyomaték
Jancsó Miklós
Művészreklámok tegnap és ma
Simonfy József
Versek
Borsodi L. László
Látomásos metaforika, szólamok polifóniája Baka István DÖBLING című versiklusában
Ferenczi Szilárd
Az ember a gépben
Bréda Ferenc
THEATRUM TEMPORIS - Levelek az Utókornak
Pap Zsolt
Kocsmába zárt történelem
Borsos J. Gyöngyi
Zakatoló történelem
Tegnappal a holnapért
Túros Eszter
Képek egy fiókból
Jakabffy Tamás
Sóvárgás a fekete korongok után
Szeptemberi évfordulók
 
Bréda Ferenc
THEATRUM TEMPORIS - Levelek az Utókornak
XXVI. ÉVFOLYAM 2015. 16. (678.) SZÁM – AUGUSZTUS 25.

Második levél,
amely révén a 2015-ben létező Feladó s a 2115-ben leendő Címzett bekapcsolódik a Jelenbe mint Jelbe az Idő forgó-színpadán

1. Amikor ezeket a most jelekben tárgyiasult gondolatokat, amikor e jelenleg egészen a Te idődig is kitáguló s elágazó, s azóta is le- és visszajátszódó, időutazó színdarab monológjait olvasod majd úgy, mondjuk, 2115 után, szinte hihetetlen lesz számodra, hogy Te az örökösen örvénylő és nyilván szédítő,   forgószínpadi, ideális Idő eme, mostani szintjén nem létezel, pontosabban, hogy Te még nem létezel, legalábbis most, 2015-ben egyáltalában nem.

2. Ide, az Idő eme, mostani színpadjára, a létezés ezen, a mostani mában  előadódó színművében még nem léphetsz föl, még nem léptékesülhetsz, csupán a váltig s a mindenképp beteljesedő és az akarva akaratlanul is ténylegesülő virtualitás, a lehetőségbeniség körképszerűen soktávlatú varázsgömbjében vársz a sorozatosságokban mozgó és újra- meg újrafogalmazódó s az utóbbiakból kiderülő sorodra, a Te utadra, a Téged majd ide, az Idő akkori idejébe, a Téged majd idesodró sorsodra.

3. A Te útad az én utókoromból s utókoromban rajzolódik elő úgymond  utóbb. S az, ami a jeleni én számára múlttá foszlás-válás s első ránézésre úgy tűnik, hogy végérvényesen befejezett múlt leend a lenti lenniben, az valójában nem egyéb, mint jövő, s ráadásul jó jövő, mert a megjósolandó jövő mindig jó.

4. Végtére is bújtatottan derűlátó töltetű, váltig megújuló, tehát közelről sem bús, ha nem épp néhol egyenesen buja eme mozgalmas lét-Kozmosz átlátott Komédiája, az Anyai Anyag, a Materia e vígjátéki Motoriája.

5. A meglepő, leleplezett s egyben lepleződő, utolsó csattanója ennek a drámai mű- és hármas Útnak, eme virtuális és vitális viaduktnak pedig az, hogy a könyörtelenül végzetes szomorúságot fölkeltő nagy Bajról, a máskülönben mindig is agybajt, de nagyot, s ledöbbentő, metafizikai tanácstalanságot keltő, rémisztő Múlásról, Múltról, Halálról, a római Mors-ról, vagyis látszólagosan az Élet élére minduntalan ráharapó Haragról, azaz a Lét létrájának egyik-másik fokába már-már belemaró Marsról hirtelenjében bebizonyosodik, hogy emez bizony nem más csupán, mint ömlesztetten fölszabadító és föltámasztó csodahatást, azaz ujjongást kiváltó élvezet és báj, recto : Bű-Báj, minthogy az az Út, amelyről már szó volt, az Ősök mindeneket Összegző Ösvénye, a Via Vitae, az mindig Új.

6. Az egyelőre még csak hamarosan bekövetkező, de mindinkább erre-arra s  főképp itt is már persze be-be-leselkedő elmúlás, az örök letűntség hamis és torz tükörképei közé való illuzórikusan szükségszerűnek tűnő, sorsszerű besoroztatás és álszáműzetés, a mindenek által rettegett múltba tűnés, a Múlt mint elsősorban csak misztikus mézgát és ál-létezési lépet meg csalóka lépesmézet tartalmazó öntőforma, mint mulázs (vö. fr. moulage, öntőforma, moulin, malom, moule, őrlemény mol, mou, puha, képlékeny, lágy moult, sok) a maga úri-muris mulatságosságában nem egyéb, mint a Te Jelened, ami, miként azt most és innen meghatározom, nem egyéb, mint az én jövőbeli jelem, vagyis a tőlem Fel-fele, Feléd, Te, a már mostani Fél-Felem felé irányuló, haladó és jövő Jel.

7. A Halál Halmazaiba s a Múlt sokadalmas és megszokott szakadékaiba mindinkább leszálló, alásüllyedő Jelen a letális, vagyis a lét utáni, a hellén-latin Léthé, a Felejtés határainál lévő s az ezeken is túllépő Túlon-Túlról is Oda, azaz a Hozzád, a Te idődbe vissza- és átszökő jel-Jelen tehát nem más, mint a sokak által félt vagy alkalmasint vágyott-epedett Utókor, az el-jövendő, a visszakanyarodó, a vissza-, ki- és átfordult Út, az Alvilágból visszajövő, föltámadó Eurüdiké, a Jövő, az odaadó, a visszafele és az eleve felfele, az áruló Ár ellenében ide-és-oda folyó, s valóságokká váltakozó Folyó, a Himnusz- és Hymen-hozó, az Óda-Adó.

8. A jeleni én ezenképp nem Múlttá, hanem ellenkezőleg, épp a Téged kikövetkező, létrehozó s összeállító jellé, akkori Jelenné, azaz Jövővé, örök, mindeneket forrásoztató, egyetlen valósággá, a római Fors-á (Erővé) és Fortunává (Jobb-, azaz Jó- vagy Balsorssá), vagyis Örökkévalósággá válik.

9. Tudniillik, miként az mindenképp ki fog tetszik utóbb a létezési Úton, a létezés vegyes műfajú színművében a Jelen nem egyéb, mint a Jövő egyik élő, élő- és előképe, pontosabban : prológusa.

10. A Jelen a Jövő előrejelzett Mása.

11. A Jelen – az örök Ma – valójában a végtelen és örök Majd – a Jövő –  sűrített előjele és dramaturgiai előjátéka.

12. A Jövő színházában tehát a Jelen az előjáték. A Jelen a Jövő egy Másik, amolyan mimetikusan átmásolt s eképp egyfajta Második, rövidített, előzetes kiadása, egyféle ontodramaturgiai műsorfüzet.

13. Ugyanakkor a Jelen a különboző mantikus telekibernetikák és bizonyosságszámítások kronológikus célpontjainak az elérése szempontjából is fölöttébb hatékony munkaeszköznek bizonyul : a Jelen az az ontokibernetikai makett, amelynek segítségével a Rendező-Operatőr beállíthatja kaleidoszkopikusan a Jövő színpadképeit és játéktereit.

14. De úgy is fogalmazhatnánk, hogy a Jövő nem más, mint a Jövőnek a Jelen előjátékában körvonalazódó színházi Maszkja.

15. A létezés színes Színházában a Múlt-Jelen-Jövő kronológiai tagolású, három felvonásos ontodráma másképp fest, mint a katedrafilozófiák könyvdrámáiban. A Jövő dramaturgiájában a Jelen képezi azt a színpadi időt, ami egyfajta másik, másodlagos s mintegy előre átmásolódott Jövőként irányul önmaga, az elsődleges, a proto-jövő, a nemsokára élővé élesedő elő-Jövő, az eljövendő Jelenként majd visszajelző Jelen felé.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében