"Mit fogsz csinálni eztán fent az égben?"
Kereső  »
XXVI. ÉVFOLYAM 2015. 16. (678.) SZÁM – AUGUSZTUS 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Karácsonyi Zsolt
A belső határ átlépése
Demeter Zsuzsa
Kolozsvár könyves kultúrája többet érdemel - beszélgetés Nagy Péterrel, az Idea Könyvtér igazgatójával
Florin Iaru
Versek
Reményik Sándor
Reményik Sándor levelezéséből
Szakács István Péter
Érintések
Debreczeny György
Versek
Balázs Imre József
„Godot el akar jönni”
GERGELY BORBÁLA
Versek
Komán Attila
Szivárványlakók
Stermeczky Zsolt Gábor
Versek
Szurdi Panni
találkozások
HORVÁTH BENJI
Kétszínű
Szőcs István
Szó – tehetetlenségi nyomaték
Jancsó Miklós
Művészreklámok tegnap és ma
Simonfy József
Versek
Borsodi L. László
Látomásos metaforika, szólamok polifóniája Baka István DÖBLING című versiklusában
Ferenczi Szilárd
Az ember a gépben
Bréda Ferenc
THEATRUM TEMPORIS - Levelek az Utókornak
Pap Zsolt
Kocsmába zárt történelem
Borsos J. Gyöngyi
Zakatoló történelem
Tegnappal a holnapért
Túros Eszter
Képek egy fiókból
Jakabffy Tamás
Sóvárgás a fekete korongok után
Szeptemberi évfordulók
 
Borsos J. Gyöngyi
Tegnappal a holnapért
XXVI. ÉVFOLYAM 2015. 16. (678.) SZÁM – AUGUSZTUS 25.

Ambrus Tünde: Székely falutízesek. Studium Kiadó, Ma­ros­vásárhely, 2014. Közös­ségi Füzetek 2.

Egy idő óta mintha megszaporodott volna az olyan jellegű kiadványok száma, amelyek múltunk feltárását, kultúránk lassan feledésbe merülő elemeinek megismertetését célozza. Falumonográfiák, várostörténetek, művelődéstör­té­ne­ti és helyismereti füzetek jelennek meg. Az információk újra­fel­mondása önmagában is járhat haszonnal, hiszen mindezeket folyamatosan fel kell eleveníteni és tudatosítani, Kodály szavaival élve újra és újra megszerezni ahhoz, hogy szerves részét képezhesse gondolkodásunknak. Mégis, az egyre szaporodó kezdeményezések között különösen értékesek azok, amelyek minden esetben az elmondottak gyakorlati értékét (is) tartják szem előtt. Mondhatni egyszerre két dimenzióba néznek, számba véve, milyen hozadéka lehet a múltnak, kulturális örökségünknek a jövőre nézve, nemcsak felidézni szeretnének valamit, hanem eleven tudássá konvertálni.
Ezen kezdeményezések közé tartozik a marosvásárhelyi Meta­morphosis Nova Transyl­vaniae Egyesületé, mely tavaly egy sorozatot indított útjára Közösségi Füzetek címmel, amelynek mindegyik kiadványa bevallottan a közösségi életre való nevelést hivatott elősegíteni. E sorozat második számaként jelent meg Ambrus Tünde Székely falutízesek című munkája, mely a székely társadalomszervezés legkisebb egységét, a tízest elemzi.  A mű a szerzőnek korábban a Pallas Akadémia Könyvkiadó gondozásában megjelent doktori disszertációjának rövidített, hozzáférhetőbb változata. A kötet karcsúsága a tartalom jelentőségén semmit nem változtat: munkájában ennek a maga nemében egyedülálló településtörténeti kategóriának és történeti entitásnak, tájértéknek a bizonyítására, ismertetésére, illetve értéktudat-közvetítő erejének tudatosítására vállalkozik. A kutatási előzmények áttekintése, a tízesek történeti, településföldrajzi, etnográfiai alapú vizsgálata, azok gazdasági, társadalmi és kulturális szervezettségének feltárása mellett a dolgozat bevallott célja egyfajta kísérlet egy olyan szemléletformáláshoz, amely kiindulási pont lehet a megváltozott világ társadalmi és gazdasági kihívásaira adandó válaszokhoz. Olvasván meggyőződhetünk: többrétű funkciója több síkon is követendő/hasznosítható példának avatja ezt a sajátos önszerveződési formát, nemcsak szellemi örökségként érdemes ismernünk, de hozzájárulhat a szolidaritás újraértelmezéséhez is, és ez nagy jelentőséggel bírhat a változások után magukat kereső, vagy épp csak magukra találó közösségeink (újra)formálásában.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében