"nem volt kiút a látomásból"
Kereső  »
XXVI. ÉVFOLYAM 2015. 17. (679.) SZÁM – SZEPTEMBER 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Vári Attila
Éjjel a kertemben Jeszenyinnel
Szebeni Zsuzsa
„Szerettem volna szakítani az Erdély-nosztalgiával…” - Interjú Szücs Györggyel, a Magyar Nemzeti Galéria tudományos főigazgató-helyettesével
Bogdán László
Vaszilij Bogdanov: Ricardo Reis Szibériában. A költői verseny VI.
Sebestyén Mihály
Alba hercegnő váratlan megjelenése a Bernáth Andor klubban (1954)
GELLU NAUM
Versei
Boda Edit
Versei
Pomogáts Béla
Petőfi Sándor temetése
Gál Hunor
Versei
Gothár Tamás
Versei
Hajós Eszter
Versei
Muszka Sándor
Versei
Bardo Madin
Versei
Purosz Leonidasz
Vereség után
Szőcs István
Az „alsó tízezer” tagja, és mikor evet a csaj?
Oláh András
Versei
Czakó Gábor
Szabar
Sántha Attila
A szabadságát lóval megvásároló nép Jordanes Geticájában – Gótok vagy hunugurok?
Bakk Ágnes
Mindnyájan rablók és áldozatok vagyunk
Bréda Ferenc
THEATRUM TEMPORIS - Levelek az Utókornak
Fried István
Markó Béla elölnézetei
Makkai Zsófia
Az újságíró Kós Károly
Lakatos Artúr
Bábeli fesztivál
Jakabffy Tamás
Az új BF-karmesterről
Portik Blénessy Ágota
Időutazás hetven év erdélyi képzőművészetében
Hírek
 
Szőcs István
Az „alsó tízezer” tagja, és mikor evet a csaj?
XXVI. ÉVFOLYAM 2015. 17. (679.) SZÁM – SZEPTEMBER 10.

Hát vén vagyok már, ócska, gond-dúlt?
Nagy gyermek s pólyám újra fölveszem?
Én nem tudom, nekem ment el eszem,
vagy az egész föld megbolondult?
(Goethe, Kosztolányi fordítása)

Van a mai magyar nyelvhasználatban két alacsony származású szó, amely tucatnyi hasonló stílusértékű szót és kifejezést szorított ki és tett elavulttá, behatolt a köznyelvbe, sőt az irodalmi nyelvbe is, és azokban úgyszólván a felperzselt föld taktikáját folytatva, kiirtott temérdek hasonértelmű szót; ami azonban feltűnőbb, jelszó- vagy akár jelvényértékűvé vált, és egy bizonyos társadalmi csoporthoz, ízlésvilághoz, sőt, már-már világnézethez való tartozást közöl, sőt: arrogáns módon avval büszkélkedik is. Jelezni akarja, hogy használója az úgynevezett alsó tízezer tagja, legalábbis híve.
E két szó: a csaj és a buli. Az első cigány eredetű; ám voltak vagy vannak még hasonló eredetűek, például a csaj hímnemű megfelelője, a csávó, vagy a lóvé, de ezek nem váltak ilyen elterjedté. Kell lennie valami különleges oknak, hogy éppen e szavak oly dinamikával terjedtek, amit legfennebb mégcsak az orvosi kórélettanban észlelhetni.
Ám lássuk előbb a fogalmakat, amelyekkel babrálunk:
Tolvajnyelv: argó, szleng, csibésznyelv, jassznyelv, fattyú- meg zsiványnyelv, nyalavi, de végül is ide sorolható a legtöbb testületi nyelvzsargon, sőt mandarin nyelv is, melyek célja a távolságtartás, társaság-megszűrés, sőt konspiráció is! A hajdani uralkodó osztálynak a latin volt a „mandarin nyelve”, majd egy ezredévvel később mintegy kétszáz évig a francia, jelenleg az angolszász alapú szakmai zsargonok.
(Sajátságos, újabban egyes angolból fordítók, sőt szótárak sem különböztetik meg a köznyelvi szókat az argótól. Pl. egy angol regény címében előforduló girl szót minden további nélkül csajnak fordítja, holott a „lány” szónak is lehet leértékelő színezete pl. afféle lány.
Őseink tapintatosabbak voltak ezer évvel ezelőtt! A Névtelen Jegyző szerint ezer évvel ezelőtt Ménmarót fejedelmet azért nevezték ménnek, mert sok barátnője volt – latinul: amica –, holott mondhattak volna ágyast vagy éppenséggel ribancot is, korabeli csaj gyanánt.)
Meg voltak természetesen a „madárnyelvek”, titkos vagy demonstratív szójárások stb.
A csaj-nál szótárunkban ez olvasható: lány, nő, nőcske, nőci, bige, csajszi, pipi, moha, spiné, spinkó, tyúk, görl, fruska – és ehhez még hozzátehető egynéhány, mindenekelőtt a husika jelentésű cunci s ennek p-vel kezdődő, már trágár, de távlatilag fontos változata is.
Szótárainkba nézve, a történeti-etimológiai szótár a csaj szót 1900-ból adatolja, különböző cigány nyelvjárásokból, noha az argóhoz tartozik, helyenként nyelvjárási szóként is él; és a német argóba is bekerült, betörésnél segédkező, „kémkedő lány” jelentésben. Továbbá kiderül, hogy sok olyan magyar szó is van, amelyik e három hanggal kezdődik; bolgár nevek csajbókos: kelekótya, csajvadék: csőcselék stb. Régi szótárakban megtalálható evet, azaz törpemókus jelentésben, de az újakban már nem. Ám egyébként (például az új magyar tájszótárban) a csajkákat nem is számítva, legalább harminc címszó kezdődik csaj-jal. Érdekesebb közülük az, amelyik a szülőktől nem kívánt gyereket jelenti, vagy vizes, lucskos füvet vagy sarat és szőlőkárosító bogarakat.
A fentiekből két lényeges okra fény derül, ami a csaj példátlan népszerűségért magyarázza. Az egyik, hogy hangzása folytán magyar szóként viselkedik, és magyar szavak elmosódott emlékképei hatnak be. A másik: hogy eme hangulati emlékek közül a legerőteljesebb egy sikamlós mozzanat, a csaj homályosan bár, de erős tudatalatti vagy féltudatos módon hivatkozik a női genitália „legalacsonyabb stílusértékű” elnevezésének második szótagjára, ami, bár az első a hangsúlyos, mindig nagyon „intenzíven” csattan el. Tehát a birkolt trágárság: a férfiak részéről a nők leértékelését sugallja, a nők részéről pedig a többi nő rangos mivoltának kétségbevonását.
Felvillan az emberben, nem valami atavizmusról van-e szó? A legrégebbről ismert és a „természeti” nyelvekben is, sokszor azt, hogy valaki férfi avagy nő, a nemiszerv emlegetésével tisztázzák. A szumír nyelvnek két legfontosabb rétegnyelve (egyesek tévesen nyelvjárásnak tekintik) az emeszal (esetleg emesal) női, pontosabban nőies nyelv, és az emeku, a férfias nyelv.
Az előbbi tulajdonképpen kifinomult irodalmi nyelv, a második a köznapi élet nyelve. Csakhogy e két elnevezésben a sal és a ku a női, illetve a férfi nemi szervet jelenti! Nem szükséges azonban azonnal felhorkanni, mert biztos nem ezek az illető szervek legdurvább, hanem, a nyomdafestéket még tűrő, azaz „agyagba karcolható” változatok. És egyébként is, az élő nyelvekben is, legalsó és legdurvább szinten találkozni ezzel a jelölési móddal, főleg szidalmazó jelleggel. Ám olykor elismerő módon is: olykor megállapítják valakiről, hogy „f...a gyerek!” (Mit tesz itt ez a hang? Ezt egy valódi nyelvésznek kell megmagyarázni!)
Természetesen, a nemeknek ott is megvan a „rendes” elnevezése is. Asszony, azaz nő, az emeku-ban Gasan, olvasható Agsan-nak is. (Agsan: fehér kebel), Gasanana: az Ég asszonya... Emesal-ban úrnő nin, („néni”), Innin – Istar istennőnek a másik neve. (Egyébként az istennők egyik-másiknak több mint ötven neve is van.)
Hogy azonban mégis eszembe jutott az atavizmus, annak egy nevetséges véletlen(?)szerűség az oka. Móricz Zsigmond egyik regényében a kofapecsenyét dög néven fogyasztják. Na és ma; a pesti tájnyelvben, ha egy nő (lehetőleg kissé dundi) nagyon mutatósan van öltözve, akkor „dögös” a minősítése... Nos, az emesalban a szép cib. (Lásd Cibles: Széples). Az emeku-ban szép: dug. Falkenstein szerint ejtsd: dög!

* * *
A buli szót Vásárhelyen a Kisállomás környékén még az idők mélyén ismertem, mint egy elég goromba társasjáték nevét, de a szótáram csak 1942-től adatolja először; német eredetű, főleg a kártyások szava, egy menet vagy kör, vagy játszmaleosztás neve. Meg az edényé, amibe a téteket gyűjtik; meg rögtönzött vállalkozásoké, szállítások, meg bűncselekmények, jogi esetek, bármilyen zavaros ügy is lehet buli, főleg a szegényebb városi rétegek körében; de a nemes tanulóifjúság, értve elsősorban a felsőoktatás igénybevevőit, szinte kizárólag táncos-iszogatós, éjszakába nyúló mulatozást ért alatta, hangulati összetevőit elsősorban a szülői családtól való függetlenedés, a szexuális érettség érvényesítése, egyáltalán a felnőtté válás demonstrálása teszik ki; s noha a fiúk hangoskodnak, fontoskodnak és szerepelnek a legtöbbet, a lányok vannak leginkább oda érte, partnerfogás tüzétől eltelve; tekintve azonban a nemek közötti aránytalanságokat a létszámot tekintve, a nem-természettudományos alapozottságú karokon a sokszoros női létszámfölényt, és a diákok anyagi helyzete közötti különbségeket, e mulatozások légköre sokszor kínos lelki állapotokat hoz felszínre.
Jellemző mozzanat, hogy a lányok körében a leginkább nagyzoló, bohóckodva idétlenkedő fiatalembereknek van a legnagyobb sikerük, így a Fából faragott királyfi-motívum teng túl. Emiatt éppen a komolyabb fiúk elkülönülnek, magukba vonulva gyakran keményen leisszák magukat. A lányok meg utána egész éjszaka bőgnek. A szórakozás színvonalát gyöngíti, hogy egyre kevesebben ismerik a régi társasági és népi táncokat, énekelni meg egyáltalán nem szoktak – itt azonban a mai zenei szubkultúrák olyan vonásaihoz érnénk, amelyeket elemezni nem lehet a célunk, mert így is, úgy is csak rossz vért szülne. A mai elektronikus szórakoztató zenét nem művészeti tendenciák alakították ki, bírálattal úgy sem lehetne hatni rájuk. Itt talán csak a szeget szeggel elve javíthatna a színvonalon: csak ezáltal szabadulna a csajok világa az őrületes ricsajtól.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében