"nem volt kiút a látomásból"
Kereső  »
XXVI. ÉVFOLYAM 2015. 17. (679.) SZÁM – SZEPTEMBER 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Vári Attila
Éjjel a kertemben Jeszenyinnel
Szebeni Zsuzsa
„Szerettem volna szakítani az Erdély-nosztalgiával…” - Interjú Szücs Györggyel, a Magyar Nemzeti Galéria tudományos főigazgató-helyettesével
Bogdán László
Vaszilij Bogdanov: Ricardo Reis Szibériában. A költői verseny VI.
Sebestyén Mihály
Alba hercegnő váratlan megjelenése a Bernáth Andor klubban (1954)
GELLU NAUM
Versei
Boda Edit
Versei
Pomogáts Béla
Petőfi Sándor temetése
Gál Hunor
Versei
Gothár Tamás
Versei
Hajós Eszter
Versei
Muszka Sándor
Versei
Bardo Madin
Versei
Purosz Leonidasz
Vereség után
Szőcs István
Az „alsó tízezer” tagja, és mikor evet a csaj?
Oláh András
Versei
Czakó Gábor
Szabar
Sántha Attila
A szabadságát lóval megvásároló nép Jordanes Geticájában – Gótok vagy hunugurok?
Bakk Ágnes
Mindnyájan rablók és áldozatok vagyunk
Bréda Ferenc
THEATRUM TEMPORIS - Levelek az Utókornak
Fried István
Markó Béla elölnézetei
Makkai Zsófia
Az újságíró Kós Károly
Lakatos Artúr
Bábeli fesztivál
Jakabffy Tamás
Az új BF-karmesterről
Portik Blénessy Ágota
Időutazás hetven év erdélyi képzőművészetében
Hírek
 
Czakó Gábor
Szabar
XXVI. ÉVFOLYAM 2015. 17. (679.) SZÁM – SZEPTEMBER 10.

A szabar-magyar kapcsolatról, vagy ha úgy tetszik, egységről, számos hiteles történeti adat szól. Ezek közül a leghíresebb Bíborbanszületett Konstantiné: A birodalom kormányzásáról. A császár adatközlői a nála követségben járó Tormás herceg, Árpád dédunokája és Bulcsú horka valának. Gondolható, hogy a császár azt írta be könyvébe, amit tőlük hallott: „valamilyen okból szávartü ászfalünak nevezték őket”. Mármint a magyarokat. Ha az aszfalü megoldásába nem bonyolódunk, s a szavartü egyes számát vesszük, akkor a szavar/szabar szóhoz jutunk. E névvel illették még a XIX. századi hanti és manysi regék, hősénekek is azt a tőlük hajdan délebbre élt, lovon járó, karddal, íjjal harcoló, ezüsttel, vassal, s más csodás javakkal rendelkező példakép-népet, amelynek fiait legyőzni a legnagyobb hőstettnek számított, lányait elvenni csodálatosnak. (Sz. Patkanov, Ethnographia, 1900. 9–10. sz.) Az ő mondavilágukban ered a szabar/szabir magyar azonosság legtömegesebb forrása. Mindennek adatairól bőven írtam Szabir titok c. könyvemben. Ebben összegyűjtöttem 44 magyar helynevet a történelmi Magyarország területéről, melyek népünk régi elnevezésére hajaznak. Akadémiánk hivatalos helynévszótára, legalább harmincféle szláv magyarázatot talált rájuk Rigómezőtől Sziléziáig. A hanti-manysi kapcsolat lehetőségét föl sem hozta… A szótár alkotója, Kiss Lajos szlavista akadémikus vala…
Gyűjteményem bizonyára nem tökéletes és nem is teljes. Említett könyvem egy kedves olvasója minap fölhívta figyelmemet egy Balaton-fölvidéki hegyre és a rajta álló középkori templomromra. Mindkettőt azonos névvel illeti a Káptalantóti környékén élő magyarság. Mai helyesírással: Sabar.
„A települést 1443-ban »Zabar« alakban említik először. Neve szláv eredetű lehet, ez alapján valószínűleg egyike a magyar honfoglalást megelőzően már itt állt szláv településeknek. 1444-ben »Zabor«, 1452-ben »Sabar«, 1457-ben »Zabal« néven említik a korabeli forrásokban” – állítja a Wikipédia.
Kezdjük azzal, 14 év alatt négyféleképp írták a hely nevét. Ez – szerintem – elsősorban a korabeli helyesírás kiforratlanságára utal. Továbbá az íródeákok is egyik atyafi szájából egyszer így hallották a hely nevét, másszor úgy, majd amúgy. Az etimológiai következtetések lehetnek bizonytalanok, mégis erősen valószínű, hogy a szabar-szabir népnév került elénk.
Persze nem könnyű a helyzet, mivel történelmünket nyíltan hamisítják. Már az iskolások számára készült Sulineten is. „Az írásos forrásokban először a X. században tűnnek fel a magyarok. Ekkor figyeltek fel rájuk, önálló népként a görög és az arab történetírók, híres utazók.” Olvasott ember számára az első mondat nyilvánvaló hazugság. Nem egyszerű, hanem orcátlan hazugság: a szerző a „gallérunk alá pökik”, miként Pázmány Péter írta Bethlen Gábornak. Mégpedig hétszer pökik, ugyanis a következő sorokban hét magyar (!) adat következik a IX. századból!
Akadnak szép számmal korábbiak is, éppen a Kaukázus környéki, szabir nevüket tovább őrző magyarokról, vagy éppen a „hunokról”, akiknek királyát 528 körül Muager(isz)-nek nevezték. E név – a nagy bizantológus, Moravcsik Gyula olvasata szerint – a magyar szó első írásos előfordulása. Tudjuk, hogy görögben, latinban nincs se a, se gy hang.
A Sabar hegy és templom nevével kapcsolatban idéztük, hogy e név „szláv eredetű lehet”. Adat ugyan nincs rá, de „lehet”, mert bármi megeshet, még a pók is eleshet. A „lehet” mankóján máris bebiceghet a tudományba egy „valószínűleg”! S a hazugságtanban két féligaz­ság egy egész, tehát máris ott tartunk, hogy a frank–avar háborúkban (785–795), majd a hun–bolgár Krum kán 803-as, Tisza vidéke és Erdély elleni támadásában az avarok kipusztultak, tehát a senki földjén megalakulhatott a Nagymorva Birodalom. Árpádék tehát szlávokra települtek. Mondják ma is némelyek, holott a régészet azóta a köznépi temetők kutatása során megállapította, hogy azokban bizony a mi magyar őseink nyugodtak. Néhol avarok–magyarok együtt. Ellentétben XIX. századi dölyfös régészeink véleményével, akik csak a szablyával, lóval, ezüst tarsolylemezzel elhantolt vezetőket tekintették magyarnak.
Hogy az avarok megmaradtak, s együtt éltek a honfoglalókkal, arról a temetőkön kívül írások is tanúskodnak. Olajos Teréz, a Szegedi Egyetem bizantológus professzora mutatta ki, hogy az avarok 803-as „megsemmisítő veresége” után tíz évvel(!) zsoldosokat adtak Krum kán Bizánc ellen vonuló hadába. Továbbá az avarok küldöttei 822-ben részt vettek Frankfurtban, a Frank Birodalmi gyűlésen. Ugorjunk: I. Miklós pápa (858-867) levélben válaszolt a keresztény hitre tért avarok kérdéseire. A bajorok és karantánok (karintiaiak) megtérése címet viselő irat (870–871) a kereszténnyé lett, Nyugat-Dunántúlon élő avarokat is megerősíti földjeik birtoklásában. Ők még bőven megérték Árpád földerítőinek érkezését…
Vajon mi megérjük-e, hogy a magyarságtudományban átveszi a hatalmat a tiszta beszéd?
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében