"nem volt kiút a látomásból"
Kereső  »
XXVI. ÉVFOLYAM 2015. 17. (679.) SZÁM – SZEPTEMBER 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Vári Attila
Éjjel a kertemben Jeszenyinnel
Szebeni Zsuzsa
„Szerettem volna szakítani az Erdély-nosztalgiával…” - Interjú Szücs Györggyel, a Magyar Nemzeti Galéria tudományos főigazgató-helyettesével
Bogdán László
Vaszilij Bogdanov: Ricardo Reis Szibériában. A költői verseny VI.
Sebestyén Mihály
Alba hercegnő váratlan megjelenése a Bernáth Andor klubban (1954)
GELLU NAUM
Versei
Boda Edit
Versei
Pomogáts Béla
Petőfi Sándor temetése
Gál Hunor
Versei
Gothár Tamás
Versei
Hajós Eszter
Versei
Muszka Sándor
Versei
Bardo Madin
Versei
Purosz Leonidasz
Vereség után
Szőcs István
Az „alsó tízezer” tagja, és mikor evet a csaj?
Oláh András
Versei
Czakó Gábor
Szabar
Sántha Attila
A szabadságát lóval megvásároló nép Jordanes Geticájában – Gótok vagy hunugurok?
Bakk Ágnes
Mindnyájan rablók és áldozatok vagyunk
Bréda Ferenc
THEATRUM TEMPORIS - Levelek az Utókornak
Fried István
Markó Béla elölnézetei
Makkai Zsófia
Az újságíró Kós Károly
Lakatos Artúr
Bábeli fesztivál
Jakabffy Tamás
Az új BF-karmesterről
Portik Blénessy Ágota
Időutazás hetven év erdélyi képzőművészetében
Hírek
 
Makkai Zsófia
Az újságíró Kós Károly
XXVI. ÉVFOLYAM 2015. 17. (679.) SZÁM – SZEPTEMBER 10.

Kós Károly publicisztikája. Összegyűjtötte, sajtó alá rendezte, szerkesztette és az előszót írta Sas Péter. Pallas-Akadémia Könyv­kiadó, Csíkszereda, 2014.

A polihisztor Kós Károly sokoldalú személyisége, munkája és művészete új megvilágításba kerül publicisztikai szövegeinek fényében. Ezen írásainak gyűjteménye 2014-ben jelent meg a Pallas-Akadémia Könyvkiadó gondozásában. A terjedelmében, tartalmában és külső megjelenésében egyaránt impozáns kiadvány Sas Péter gyűjtő és szerkesztő tevékenységének eredménye, aki a teljességre törekvés igényével Kós műkritikáit és recenzióit is belefoglalta.
A kötet Kós Károly írásait időrendben közli, kezdve az 1905-ben megjelent első publicisztikai írásával, s zárva a 90. születésnapja alkalmából kapott magyar állami kitüntetés átvételekor mondott beszédével, mely az Utunk folyóirat 1974. évi 9. számában jelent meg. Számos sorsfordító esemény történt Kós Károly életében a két szöveg megjelenése között eltelt közel hetven év alatt: budapesti építészkarrier, az első világháború kitörése, visszavonulás a sztánai házba, Trianon, a Kiáltó szó megjelenése, az Erdélyi Szépmíves Céh és az Erdélyi Helikon megalakulása, a második világháború, a szocialista rendszer nyomásának felerősödése. Rövid írások váltakoznak alaposabb értekezésekkel, de az eseményekhez fűződő szövegeiben kirajzolódik Kós mentalitása, kritikai magatartása és művészi hitvallása. Ugyanakkor elmondható, hogy publicisztikájának legnagyobb erénye az egyetemes érvényű megszólalásmód és a ma is időszerű gondolatok, problémafelvetések és megoldási javaslatok.
A félszázadnyi idő alatt sajtóban megjelent írásainak középpontjában – munkásságára oly jellemzően – szintén szülőföldje és népe áll. Sas Péter általános magyar közkincsként ajánlja Kós Károly életművének ezen darabját is, hiszen publicisztikájának gyűjteményes kötete szellemi örökségének elmélyültebb megismeréséhez nyújt támpontokat.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében