"az emlékezést kell megrohamozni"
Kereső  »
XXVI. ÉVFOLYAM 2015. 18. (680.) SZÁM – SZEPTEMBER 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Horváth Előd Benjámin
Ezerkarátos nyár
Xantus Boróka
„Ingázok, magamban is” - beszélgetés András Sándor íróval, irodalomtörténésszel
Blason-szombat
Hajdú-Farkas Zoltán
Reggeli látvány
Zalán Tibor
Versei
Horváth Veronika
Versei
Sütő István
A nyolcvanas nyár
Borcsa Imola
A láthatatlan sorompó
Csete Soma
Versei
Ugron Nóra
Mindent vagy Semmit
Szőcs István
Ez is és az se
Mózes Attila
Bálint Lajosnak, odaátra
Dávid Gyula
Bálint Lajos is elment közülünk
Michael Krüger
Versei
Ferenczi Szilárd
Az ellenségek pajkos cimborasága
CSUSZNER FERENCZ
#színház
KÉSZ ORSOLYA
Bolyongás a ledrengetegben
MOLNÁR ZSÓFIA
Önfeledten reflektált történetek
Tornáztató publicisztika
Portik Blénessy Ágota
New York-i halló-halló-hallucináció
Jakabffy Tamás
Bartók román táncainak mondialitása
Októberi évfordulók
 
KÉSZ ORSOLYA
Bolyongás a ledrengetegben
XXVI. ÉVFOLYAM 2015. 18. (680.) SZÁM – SZEPTEMBER 25.

Balázs Imre József legfrissebb kötete, a Jung a gépteremben meglepő bátorsággal fordít szembe minket önmagunkkal és a másikkal, a másik másságával, önmagunk idegenségével, az idővel és térrel, a semmivel. A külső (városversek: Canterbury, Zugló, Vöcklabruck, Helsinki, Marseille) és belső utazások a sajátmagaság felé nagyon hasonló funkciókat töltenek be: a nehezen hozzáférhető, primér tapasztalatok különböző formáinak megmutatására tett kísérletek. A másikkal és önmagammal való kapcsolat újragondolásának módjai.
Az előző kötetekhez képest a Jung a gépteremben nem szerveződik ciklusba, nem is akar egységes egészként mutatkozni, bár a szövegeket átszövi egy olyan motivikus háló, amely valamiféle kapcsolatot teremt a különböző versek között. Az álom, a labirintus, a lépcső, az aluljáró, az utazás, az anyag, a vendég, a ház, a gép, a kék, a folyó motívumainak ismétlődéseire ugyan figyelmesek lehetünk, ezek állandóan előjönnek, de mégis mindig másként. Ami talán valóban szorosra fűzi ezeket a szövegeket, az a(z) (ön)megértés, a tapasztalás, a látás, nézés, önkeresés, önfeladás és odafordulás mozzanatai.
A gépteremben című nyitóvers és Az eltűnt vidra című zárószöveg mégis létrehoznak egyfajta kompozíciót (anélkül, hogy lezárnák és egységesítenék azt), amely a köteten magán is némiképp túlmutat, amennyiben valamifajta kezdetet és összegzést sejthetünk meg együttesen ebből az elrendezésből. A kötet nyitóverse, amely eredetileg egyben a címadó vers is volt (A gépteremben), kvázi programvers-szerűen működik, a kötet többi részének problémáit, súlypontjait, olvasási stratégiáit mintegy előre vetíti. A záróvers pedig mintha egyfajta összegzést és eltávolodást mutatna a vidraversek beszélőjének poétikájától, anélkül, hogy véglegesen lemondana róla („napszemcsék nyomai a vízen / illatok súlya a tüdőben / bizsergés a fogak tövénél / ez marad belőled”). Ezt erősítik az elszórtan, véletlenszerűen megjelenő vidraversek vidrájához kapcsolódó képzetek is, mint például a téli álom (hibernáció), vidraszobor („lélegző, csapkodó, fölhevített kődarab”). Ugyanakkor ezek egyike sem mozdul el a véglegesség felé, mind implikálják, magukban hordozzák az újrakezdés lehetőségét is („honnan tudod hogy eltűnt / hiszen máskor is elbújik előled” vagy „a vidra alámerül a higanyban / a higany megfagy hibernál a vidra / négy évszázad múltán felélesztik / elpárolog az élő fém / útra kel a vidra merkúr bolygójára”).  
Az egyes szövegek több szálon is tudatosan kötődnek a szürrealista poétikához. A versek egy részét konkrét szürrealista képzőművészeti alkotások (Jean Arp), irodalmi szövegek (Weöres, Palasovszky Ödön, Gellu Naum, Julien Gracq), filmek (Federico Fellini) vagy zeneművek (Emerson, Lake & Palmer, Tarkus) hívták elő, s ez főként a versek merész képalkotásában, nyelvi sűrítettségében, szabad képzettársításaiban és belső zeneiségében, lüktetésében hagy nyomot. A kötetet körüllengő szürrealizmus azonban nem akar eltávolodni a valóságtól, sokkal inkább egy alternatív lehetőséget kínál, egy új, potenciális valóságot, a másik érvényességének tudomásul vételével együtt. Ugyanez a helyzet a címben megjelenő Junggal is. A jungiánus ember- és világkép, archetípusok, motívumok, álomértelmezések átszövik a kötet egészét, azonban nem telepszenek rá és uralják a költészetet, sokkal inkább mankóként működnek, segítenek érzékelni és megélni a sajátot, egyszerre fölhozni és eltávolítani az emlékképeket, megsejteni valamit a nyelv tudatalattijából. A tudatalatti rétegekhez való hozzáférés, ezek felszabadítása, a szövegekben az álom vagy egyfajta liminális állapot megélése során történik, ahol felfüggesztődnek a szokványos érzékelési és nyelvi kategóriák („Vártam, hogy ne zavarjon az érzékelés, / vártam, hogy nőjjek már akkorára, / amíg már nem férek bele a sötétbe, / itt-ott kilógnak a végtagjaim vagy a fejem, / úgy gondoltam, az már valami, / úgy gondoltam, az már valami lesz.”).  
A kötet az identitás elvesztésének és (újra)konstruálásának gyakorlata is egyben. Befeleigyekvés. Alámerülés. Annak a felismerésnek az artikulálódása, hogy az idegen- és öntapasztalat nem választható el egymástól. A természet és ember, ember és gép, fény és sötétség, rész-egész, élő-élettelen, szubjektum-objektum, nő-férfi, szerves-szervetlen ellentétek feloldása történik meg ebben a költészetben („Az ellentétek unalmát régóta ismered, / szabad elhatározásból semmisítetted meg őket, / valahányszor tehetted.”). Lemondani az érzékelésről, a biztonságról, kimozdítani a jelentést, részekre hullni szét, instabil halmazállapotúvá válni – erre hív a kötet. Aztán ott van annak a bátorsága, hogy megpróbálom újra összerakni az egészet (önmagam), miközben tudom, hogy nem lehet, és sejtem, hogy talán nem is kell.
Ezekben az alkotásokban ugyanilyen fontos a másik tapasztalatának a kitágítása is. Az időnek, a térnek és az érzékelésnek az átértelmezése („ahol eltűnik a fölfelé és a lefelé, / csak egyetlen irány marad, az egyre beljebb”), amely a másikkal való kapcsolatban, találkozásban adódik. A kötetben olvasható szövegekben a másik nem csak egy másik személy, individuum lehet, a másik lehetsz adott esetben te magad is önmagad számára, egy tárgy is, egy állat is, vagy bármely más élőlény: széthordott ház, ismeretlen tárgy magadban, testetlen tájon kőről kőre lépő látogató, téli álmot alvó vidra, önmagad tükrei és képei a falon, szélkarcolta vízfelszín, vendég (magadban is), vízmosta part, a tested üregéből előmászó lassú állat, két kutya („amely egy autót hajszol kétfelőlről, s a látvány mindenik eleme te magad lehetsz”). Lehetsz és egészen mégsem vagy – erre is figyelmeztetnek ezek a szövegek.
Aztán „megnyílik a gép teste” s az olvasó a műszerfal előtt áll a „szerverkék” gépteremben, a „kék anyagban”, ahol együtt találja az emberit és a gépit. Szürrea­lisztikus cyberpunk egysnittesek: „valószerűtlen-spirál”, „álomgép­be­gyűj­tő szerver”, „alvási laboratórium” és „idő­sík­hangoló”. Játszma a poszthumánnal, rákérdezés a „valódi” testre, amely „a legfőbb akadály és legfőbb lehetőség” egyben, annak gépies összetevőire, a „magad” bizonytalanságára, kiismerhetetlenségére, egybe-nem-esésére, a saját érzékelésére és megélésére, a kapcsolatteremtés nyelv előtti vagy nyelven kívüli, észleleti formáira (arra, hogy hogyan tudjuk észlelni a másikat, önmagunkat, a környező világ nonhumán elemeit). Hogy hogyan lehet megtapasztalni a másik másságát, anélkül, hogy szembe állítanám magam vele, megsemmisíteném vagy uralnám, erről (is) szólnak a Számozottak, egyes szám és többes személyben: „Megérkezem a másikba, / váratlanul toppan elém az utcán. / Ajkát nézem, ott kell elindulnom, / fogát nézem, ott az első akadály. / Az első akadálynál lemondok a látásról, / a többi érzékszervre bízom magam, / közvetlenül húsomba hallom a hangokat. / Felbukkan a második akadály, / lemondok az érzékszervekről, / kikapcsolom a húst, / elfelejtek mindent, ami elfelejthető, / ismerkedem az akadállyal.” Ahogy a saját közössé, s egyben mások számára kiszolgáltatottá és védtelenné tételéről is.
Balázs Imre József Jung a gépteremben című kötete kockázatos vállalkozás, amennyiben minden olyan alkotás az, amely az önmagaság és a másik kérdését problematizálja, vállalva azt, hogy ezzel megbont valamilyen (külső és belső) rendet, stabilitást, biztonságot.

 

Balázs Imre József: Jung a gépteremben. Sétatér Könyvek, Kolozsvár, 2014.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében