"az emlékezést kell megrohamozni"
Kereső  »
XXVI. ÉVFOLYAM 2015. 18. (680.) SZÁM – SZEPTEMBER 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Horváth Előd Benjámin
Ezerkarátos nyár
Xantus Boróka
„Ingázok, magamban is” - beszélgetés András Sándor íróval, irodalomtörténésszel
Blason-szombat
Hajdú-Farkas Zoltán
Reggeli látvány
Zalán Tibor
Versei
Horváth Veronika
Versei
Sütő István
A nyolcvanas nyár
Borcsa Imola
A láthatatlan sorompó
Csete Soma
Versei
Ugron Nóra
Mindent vagy Semmit
Szőcs István
Ez is és az se
Mózes Attila
Bálint Lajosnak, odaátra
Dávid Gyula
Bálint Lajos is elment közülünk
Michael Krüger
Versei
Ferenczi Szilárd
Az ellenségek pajkos cimborasága
CSUSZNER FERENCZ
#színház
KÉSZ ORSOLYA
Bolyongás a ledrengetegben
MOLNÁR ZSÓFIA
Önfeledten reflektált történetek
Tornáztató publicisztika
Portik Blénessy Ágota
New York-i halló-halló-hallucináció
Jakabffy Tamás
Bartók román táncainak mondialitása
Októberi évfordulók
 
Jakabffy Tamás
Bartók román táncainak mondialitása
XXVI. ÉVFOLYAM 2015. 18. (680.) SZÁM – SZEPTEMBER 25.

Meghatottságomat csak a kíváncsiság múlja felül, mindahányszor 20. század eleji fényképeket látok erdélyi falvakról. E fényképek között számos „igazi” román faluról készített is van, s mi tagadás, olykor megdöbbentő a felismerés, mily kevéssé hasonlítanak ezek a teljesen belakott, az utolsó kavicskáig otthonos, „primitív” faluképek a maiakhoz, ezekhez a vigasztalan, sáros-poros-szemetes senkiföldje terekhez, amelyeknek jószerével csak egy rozzant aszfaltcsík a gerincük.
Bartók Román népi táncait hallgatva ezek a régi fényképek ötlenek fel. Készültek persze olyan képfelvételek is, amelyek Bartókot magát épp anyaggyűjtés közben merevítik bele az utóidejűségbe. Romántáncai azonban sokkal többet, árnyaltabbat mondanak a fényképeknél.
1906-ban kezdett zenefolklorisztikai tanulmányokat a magyar parasztzene anyagának kutatásával, majd 1909-ben tanár barátja, a belényesi Ioan Buşiţia biztatására fogott hozzá román népzenét gyűjteni. A munkát 1913-ig folytatta, több alkalommal más-más kelet-magyarországi román vidéket bejárva. Bartók három nagy román gyűjteményt gondozott: Cântece populare româneşti din comitatul Bihor (Bukarest, 1913), Volksmusik der Rumänen von Maramures (München, 1923) és Melodien der rumänischen Colinde (Bécs, 1935). „Román” életművének megkoronázása azonban az az ötkötetes, több mint 3000 oldalnyi gyűjtemény, amely Rumanian Folk Music címmel látott napvilágot több mint húsz évvel Bartók halála után, 1967 és 1975 között Hágában. A mindent számszerűsíteni szerető zenetörténészek kalkulációja szerint a Bartók gyűjtötte több mint 8000 dallamból álló népzenei anyagból nagyjából 2000 a magyar, nagyjából ugyanennyi a román és szlovák dallam, a maradék pedig török és észak-afrikai arab. Nem csoda tehát, hogy a román zenei folklór nagyjai Bartókot ma is megkerülhetetlen forrásnak és példaképnek tekintik.
A gyűjtött román anyag alapján 1915-ben zongorára írta Román népi táncok című hattételes művét, amelyet Buşiţiának ajánlott. Ezt orkesztrálta 1917-ben nagyzenekari változattá. A legtöbbet játszott verziót azonban Székely Zoltán készítette 1925-ben: a hegedű-zongora átiratot. A hat tánc eredeti fonográffelvételei ma a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének archívumában találhatók.
A Bottáncot (Jocul cu bâtă) Bartók két mezőszabadi cigánytól gyűjtötte; az egyik hegedűn játszott, a másik „egy háromhúros hangszeren, amelynek alacsony lába lehetővé teszi a háromhangú akkordokkal való kíséretet”. A Körtáncot (Brâul) egy harmincéves egresi férfi furulyajátéka nyomán jegyezte le. Az igen izgalmas Topogó (Pe loc) vélhetőleg ugyanattól a furulyástól származik. (Átiratában Székely Zoltán hegedű-üveghangokra írta át ezt a részt, ami jól reprodukálja a szopraninó furulya „szavát”.) A Bucsumi táncot (Buciumeana) egy cigány hegedűstől, a Román polkát (Poarga românească) pedig Belényesen hallotta egy falusi legény hegedűjén, végül az Aprózót (Mărunţelul), e páros táncot szintén Belényesen gyűjtötte.
Mondialitást írtam a címbe. Mert mi egyéb is volna a Román táncok varázsa, ha nem az az erő, amellyel a világ legkülönbözőbb nációinak előadóit érinti meg! A teljesség igényéről természetesen szó sem lehet, de az alábbi pár említés épp ezt a tiszteletre méltó világléptéket demonstrálja. Klarinétegyüttesben szólalnak meg e táncok Avi Avital feldolgozásában (Klezmer All Star Clarinet Gang) vagy a Macedonia Clarinet Quartet előadásában, de az olasz Atem Saxophone Quartet is egészen újszerű, bravúros változatot készített belőlük. Liu Fang pipán (vagyis kínai lanton) és Michael O’Toole gitáron játssza a hat táncot (az írországi Waterford székesegyházban, 2008-ban készült erről kiváló felvétel), de egészen izgalmas változat az is, amelyen Ma Xiaohui erhun (azaz klasszikus kínai kéthúros hegedűn), Tim Ovens pedig zongorán játssza a táncokat. A latin-amerikaiság hangja vegyül Brian Caballero előadásába, amikor bandoneonon (tangóharmonikán) szólaltatja meg Bartók román táncait. A Rajkó cigányzenekar egy budapesti zsinagógában (2004) felvett interpretációja inkább kuriózum, ennél viszont sokkal fontosabb az a nagyzenekari változat, amely a budapesti Zeneakadémián készült a Danubia Zenekar előadásában (Héja Domonkos vezényletével), ahol a Muzsikás együttes tagjai az egyes tételek előtt az eredeti népi változatokat adták elő saját díszítéseikkel.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében