"oda kell érnünk hajnalig"
Kereső  »
XXVI. ÉVFOLYAM 2015. 19. (681.) SZÁM – OKTÓBER 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Tamás Dénes
Két haza
Horváth Előd Benjámin
A dolgok zöme és az apacsok - beszélgetés Zemlényi Attila költővel, a Műút főszerkesztőjével
Fekete Vince
Versek
Bogdán László
Jelenések a Hagia Sophiában
Mózes Attila
Dicsekvés? A javából!
Dimény Lóránt
A Mester arcai
KULCSÁR ÁRPÁD
Versek
GOTHA RÓBERT MILÁN
Versek
Varga Sándor-György
OnertaKormany_OnaKormanye
Elena Vlădăreanu
Versek
Pomogáts Béla
Történelmi sors és történelmi feladat. Magyarok kisebbségben
Dimény H. Árpád
Versek
Nyilas Atilla
Málik Roland-emlékblokk
Szőcs István
Mihez van képünk?
Szántai János
A Likaskő, avagy a három­dimenziós székely ősrajzfilm
FISCHER BOTOND
Világ az egész színház
MOLNÁR ZSÓFIA
Magos-magvas történetek
Lakatos Artur
Az aranyember titka
Hány éjszaka egy élet?
László Noémi
Szövegkísérlet, fotográfiákra
Jakabffy Tamás
Bartók Zenekari concertója: a szintézis
Hírek
 
Fekete Vince
Versek
XXVI. ÉVFOLYAM 2015. 19. (681.) SZÁM – OKTÓBER 10.

Szavak

 

Vajon vannak-e szavaim az
időről, vannak-e szavaim a térről,
azok, amelyek vannak, azok vajon az
én szavaim-e, ezek a hangok, szótagok,
a gyermekkorom szavai, anyám, apám,
nagyanyám, nagyapám, felmenőim,
ükök és szépek, falusiak, városiak,
környékbeliek, maiak, tegnapiak,
régmúltbeliek szavai, és övék a tér, és
övék az idő, övék az én időm is most,
mert az ő hangjukat (is) hallom, az ő
szemükkel (is) látok, miközben itt állok,
háttal az egyetlen kétszintes épületnek,
szemben velem a szobor, A Szobrok
Városából, ami itt most az egyetlen a tér,
a főtér közepén, odébb, balról a szökőkút,
jobbról az egykori takarékpénztár, és befon,
átölel, bekerít a város az épületeivel, házak
vesznek körül, az egyetlen kétszintes és a
többiek, amelyek körbeölelik ezt az aprócska
teret, előttem, bal oldalt templom, jobb
oldalamon két mélybe futó utca, a városka
egykor rácok lakta szegletébe, majd hétszáz
méterre a tengerszint fölött vagyok, süt a nap,
virágoznak a magnóliák,
adj pennámnak erőt,
add, Uram, hogy írhassak, mint volt.


 

 

 

Csend

 

Nyári éjszakákon bársonyos
fény terül szét a téren, az
ostorlámpák simogató, sárgás-
vöröses árnya a templom, a
házak, az egyetlen kétszintes
épület, a szobor, a magnólia-
fák, a park padjai között, a
kockaköveken, teljesen elhalkul
a város, olyan csend telepedik a
tér fölé, amilyen még sohasem
volt, mosolyognak a kirakatok
nagytáblás üvegei, az ágyúját
az egykori szülészet felé irányító
ágyúöntő komoran bámul bele az
éjszakába, és akkor elkezdenek
hallatszani a föld mélyéről a
hangok, kalapos, fess nagyságák
és pomádés urak érkeznek
fiákereken, kifutófiúk téblábolnak
az ajtó előtt, libériás inasok
nézelődnek jobbra-balra, kezüket
szemellenzősen tartva, miközben
a Millenium-szállóban rázendít
Bodor Lajika bandája, és a zene
elárasztja az egész bársonyos
fényű teret, Győrffyék lépnek ki az
utcára, kicsit kapatosan, vastag pára
csap ki utánuk az éjbe, és a zene, ez
a zene összekeveredik ezzel a
százéves csönddel, hajnalig tartó
dínom-dánommal, amíg fel nem
tűnnek az első járókelők, ki nem
alszanak az ostorlámpák bársonyos
fényei, amíg a tér sarkán egy
üzletnek formált faházacska
egyetlen szobájában egy
szorgalmas suszter el nem kezdi
verni a kaptára húzott viseltes
cipők talpára a flekket, fel nem
csattan Jancsó Béla mészárosmester
méltatlankodó hangja, ahogy az alvó
kocsisokat ébresztgeti, s az állomásra
meg nem érkezik a reggeli vonat és
Gérics, az újságos, futólépésben nem
hozza már a Friss Újságot a piactér
felé.


 

 

 

Reggel

 

Hajdani inasok mosakodnak
minden hajnalban az udvarterekben,
egyszerre mozdul az egész gazdasági
udvar, bégetnek a juhok, egymást
túlharsogva visítnak a disznók,
bőgnek a borjak, a középső inas
ingben, gatyában húzza a vizet,
társai mellükön összekulcsolt
karral, borzongva a hajnali friss
levegőtől, ásítva, álmosan
bámulnak maguk elé, aztán
a legidősebb óvatosan elkapja
a kút szádáján megjelenő
vedret, a másik odatartja a
négyszögletes deszkaládát,
beleönti, és egyszerre kezdik
prüszkölve locsolni az arcukat,
a víz, mint a porszem, fröcsköl
szét, mielőtt még a szemüket
érhette volna.


 

 

 

Barka

 

Minden hétvégén szinte
teljesen kiürül a város, a
főtéren néhány autó lézeng
csupán, ilyenkor hazamennek a
környékbeli falusiak, a helyiek
pedig lakásaikban, vagy a környező
erdőkben, réteken, tisztásokon
piknikeznek, szalonnát sütnek,
mititejt, flekkent, sört isznak hozzá,
bort, pálinkát, köményest, hosszú
villákkal a kezükben meztelen
felsőtestű, pocakos, nagydarab
férfiak járkálnak a rácsok körül,
tejfehér bőrű asszonyok unatkoznak
a patakpart árnyas fái alatt
a turistaszékeken, pletykálnak,
panaszkodnak egymásnak, csak
egy-két taxi álldogál a tér jobb
oldalán, a nagytemplom faránál,
a Taxi-gyerek apja egy vödör
vízzel, kefével a kezében, az
egykori Gostattal átellenben
sikálja, mossa hófehér masináját,
majd puha rongyokkal simogatja,
mintha élő lenne, mert utasok
sincsenek ilyenkor, még a
hajnali busszal Kintről hazatérő,
nagy raffiaszatyros, alkudozó,
istenkedő népek sem, akik a
szomszéd faluba szeretnének
eljutni potom áron, mert
ilyenkor szinte senki nincs
a városban, s akik vannak,
azok most a templomban
éppen, onnan özönlenek ki
majd dél körül, végigmennek
a jobb- és baloldali járdákon
hosszan, kezükben egy-egy
csokor szentelt barkával
vagy valamilyen virággal,
áhítatos arccal vonulnak
végig, komótosan, szinte
sétálva, mint akiket
megérintett a szentlélek,
mennek hazafelé, ahol
fő már a tyúkhúsleves,
készül a rántott hús a
sercegő zsírban, csak a
taxis, az ötödikes Taxi-
gyerek apja keféli, sikálja,
simogatja az autóját
a harangok zúgásában,
aztán lassan elnéptelenedik
a tér, a templomok körül is
kiürül megint, senki, sehol,
csak egy cigányasszony a
kosarával, néhány megmaradt
csokor barkával vagy virággal,
ahogy éppen bedobja az
első szemetesbe az összest.


 

 

 

Te, te, te

 

Félkörben állunk az osztályban,
a tanító néni szemben áll velünk,
és rámutat a huszonegy gyerekből
vagy ötre-hatra, a legjobbakra,
te, te, te, itt maradtok, a többiek
pedig visszaülnek a padjaikba,
mondja a tanító néni, mialatt
ők nyugodtan végigpróbálják,
hogy hogyan kell viselkedniük,
amikor megkapják majd a vörös,
három színű szegélyű nyakkendőt,
mert az egy nagyon ünnepélyes
pillanat lesz, és csak a legjobbak
nyakába kerülhet, a kifogástalan
magaviseletűekébe, a kitűnő
tanulókéba, és aztán a következő
alkalommal is ugyanígy történik
minden, délben, kicsengetés előtt
elpróbáljuk a pionír-tagfelvétel
ünnepélyes ceremóniáját, hogy
menjen az, mint a karikacsapás,
te, te, te itt maradtok, a már pionírok,
és azok, akik a harmadik
körben lesznek csak pionírok,
te, meg te, meg te, helyre
mentek, és csendben visszaültök.
a padjaitokba, és egy pissz
ne legyen, egy moccanás
ne legyen, mert velem gyűlik
meg a bajotok, és nem szeretnélek
ma már többet fegyelmezni titeket,
s ha nem értetek a szép szóból,
még az utolsó körben,
még a legeslegutolsó körben
sem lesztek pionírok se te,
se te, se te, se te.


 

 

 

Szemek, hangok

 

Kétségbeesetten menekülök,
rohannak utánam, nem tudok
semmit róluk, csak azt, hogy
az elsőknek csillogó lemezek
vannak a fogaikon, villognak
mögöttem a lassan aláereszkedő
sötétben, meg kéne állnom,
pisilni kell, kioldódott a
cipőfűzőm, de nem lehet,
mindjárt a sarkamban vannak,
fegyvereik suhognak,
zizeg a szíj a vállukon,
hangos szuszogásukat
hallani, ahogy rohannak,
lépéseik zaja, csizmáik
kopogása ütemesen
dobol, még az árnyékuk
is ijesztő, még az öltözetük
is, kucsmásak, nagy, vastag
bőrökbe vannak bugyolálva,
villognak a fogaikon az
aranylemezkék, puskacsövükbe
belefúj a szél, mint egy
furulyába, zsombékos részre
érek, nád, sás, káka benőtte
terepre, besüpped talpam
alatt a talaj, kihúzom, szortyog,
futásnak eredek, cuppognak a
csizmák, elesem, kúszok,
kapaszkodom, menekülök
előlük, de fények világítanak
a szemembe, sugarak marnak a
pupillámba, puskatusok
magasodnak fölém,
égő szemeket látok,
hangokat hallok.


 

 

 

Rágógumi

 

Menjek vele, menjünk fel a
csűrbe, az odorba, és játsszuk
azt, hogy elbújunk együtt a
a szénában, nem lesz semmi,
mi lenne, addig nem jön senki
haza, bemegyünk, felmászunk,
jó puha ott a széna, majd iszom
azután, később, és pisilek is,
később, olyan finom szénaszag
van, és a fény is milyen érdekesen
süt be a réseken, ugye milyen szép,

és nézzem csak, mutat nekem
valamit, de előbb én is mutassak
neki valamit, hogyha meg-
mutatom, amikor lementünk
innen, olyan rágógumit kapok,
amelyiknek soha nem megy el
az íze, mindig édes lesz,

és akkor most én is nyúljak oda,
vagy inkább tegyük oda, most te is,
te, te, kicsi csillag, kicsi boci,
adjam a kezem, mozgassam az ujjam,
nem ott, hanem fennebb egy kicsit, de
ne olyan durván, finomabban, ugye,
nekem is jó, gyorsabban, még
gyorsabban, most mit csinálok,
nincsen semmi baja, mit bámulok,
mint egy nagy rakás szar,
menjek innen, te, balfasz,
fogjam be a szájam, te, fatökű.


 

 

 

Sötét

 

A határok akkor már le voltak
zárva, se ki, se be senki, elszórt
puskaropogás esténként a rádióban,
ültek az első szobában, ropogott a
tűz a kályhában, december volt,
december közepe, gázlámpa
fénye világította be a szobát
a félhomályban, „Elkezdődött”,
„Lőnek!”, „Halottak”, szakadozott
a hangja a helyszíni tudósítónak az
elemes Gloria rádióban, ütemes,
összehangolt utcai kiabálás hallatszott,
akadozó lélegzettel rangjelzés nélküli
katonák puskacsöveiről szólt a
tudósítás, holtak elszállításáról a
fővárosba az éj leple alatt, az elvtársnő
parancsáról, kivilágítatlan utcák,
koromsötét vidék, csak itt-ott
pislákoló gázlámpa, gyertya vagy
akkuról beüzemelt apró égő, füstölő
mécsesek, „Fújd ki a lámpást”
mondja a nagyanya a villanyvilágítás
bevezetése után is évekig, amikor
hazaér a vaksötét úton, kivilágítatlan
utcákon a szomszéd faluból,
alszik az apa, az anya,
csak a nagyanya vár
az utcai ablak mögött
a sötétben.


 

 

 

Kegyelem

 

Hazafias zene, kórusművek,
indulók pattogó ritmusa, amikor
egyszer csak megszakad
az adás, pillanatnyi csend,
recsegés, ropogás, zúgás,
sercegés, majd győzelem,
kiáltja egy hang a hazafias
szólamok közé, győztünk,
szabadság, győzelem,
merevedett meg a tanári
közössége, akik már
a vízállásjelentésben
sem hittek, ebből a tévéből,
ebből a rádióból, győztünk,
elvtársak, szoborrá merevedett
mindenki, a párttitkár, az óvónők,
az igazgató, a helyettesek,
a nők a szájuk elé kapták a
kezüket, ugrándoztak örömükben,
ölelkeztek, és percek múlva már
ott találták magukat az utcán, az
elágazásnál, kurjantgattak,
hihetetlen boldogság, öröm, a
szabadság soha nem tapasztalt
érzése ömlött át rajtuk,
egy teherautó állt meg hirtelen,
valaki egy korsó bort vitt éppen,
boldogan adta körbe, a központban,
a főtéren már hömpölygött a
tömeg, élén valaki egy fekete
zászlóval, a néptanács felé
vonultak, el a milícia épülete
mellett, amit addig már jócskán
szétvertek, Omagiu-kötetek füstöltek
halomban a könyvüzlet, a Librărie
előtt, az egyik udvartér végében
egy milicistát vezetett a tömeg,
s a tanácselnök a néptanács
erkélyén kegyelemért könyörgött.


 

 

 

A világ menete

 

Meg akarták érteni a
világot és annak menetét,
de nem lehetett kivenni
semmit az apró, érthetetlen
ákombákomokból, ami a
papírokon volt, próbáljuk
másképp, mondták, próbáljuk
másképp, visszhangozták
sokan, van-e egyáltalán valaki,
aki értené, kérdezték többen is,
kérdezték most már nagyon
sokan, néhányan jelentkeztek,
de csúfos kudarcot vallott
mindenik, nem is betűk ezek,
hanem rajzok, mondták többen,
nem is betűk, akkor előállt
egy fiú hátulról, aki addig nem
szólt, kezébe vette a lapokat,
hosszasan silabizálgatta a
betűket, elmélyülten
gondolkodott, majd halkan
megszólalt: a világ menete,
de akkor hirtelen egy erős
szél jött, és felkapta mind
a papírlapokat, ott szálltak,
röpdöstek már a város falai
fölött, nézték mindannyian,
a világ menete, a világ
menete, ismételgették,
a világ menete, és néztek
az elszálló papírlapok után,
olyan hangerő jött, hogy
percekig nem lehetett hallani
semmit, csak a fiú száját
lehetett látni, ahogy mozgott,
ahogy némán beszélt.


 

 

Gálya

 

A központ körül a fák,
a bukszus-bokrok, s az
épületek alkonyi fényben
úsztak, amikor az evezők
a hullámokba csaptak,
gyorsabban, szólt a parancs,
gyorsabban az evezőkkel,
s a korbáccsal végigcsapott
a meztelen hátakon, gyorsabban,
mert az életben oda nem
érünk, a szél is felkelt,
a hullámok is egyre nőnek,
oda kell érnünk hajnalig,
oda, mert ha nem,
de hova, de hova,
kérdezték az evezősök,
de hova, riadt fel
lucskosan.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében