"Miért is akarnék háborút?"
Kereső  »
XXVI. ÉVFOLYAM 2015. 23. (685.) SZÁM – DECEMBER 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Király László
Öreg vitéz dala
Horváth Előd Benjámin
Radikálisan jobban fogod érezni magad - beszélgetés Kukorelly Endrével
Floarea Ţuţuianu
Versek
BENE ZOLTÁN
Boldog korok
Boda Edit
Gyermek és szívakna
Borsodi L. László
Versek
Bréda Ferenc
THEATRUM TEMPORIS - Levelek az Utókornak
Murányi Sándor Olivér
Shopping
Varga Borbála
Versek
Hevele Ádám
Egy autó platóján
Bálint Tamás
Lávsztori
Varga Sándor-György
Versek
Szőcs István
Szabályozni a tenger mélységét? (II)
Jancsik Pál
Versek
Tar Károly
A fiam halála*
Bakk Ágnes
(El)veszett jelentés
FISCHER BOTOND
Fergeteges kényelem
Zsidó Ferenc
Közösségi költészet – közösség nélkül?
Benke András
Utazás és útra hívás
Sokszínű jelentés a folytonosságról
Túros Eszter
Születésnap kiállí­tással
Jakabffy Tamás
A szerény és nagyszerű Bebeşelea
Hírek
 
Benke András
Sokszínű jelentés a folytonosságról
XXVI. ÉVFOLYAM 2015. 23. (685.) SZÁM – DECEMBER 10.

Keszeg Vilmos (szerk.): Folyamatok, szövegek, események. Egyetemi Műhely Kiadó–Bolyai Társaság, Kolozs­vár, 2014.

A Babeş–Bolyai Tudomány­egyetem Hungarológiai Tudo­má­nyok Doktori Iskolá­já­nak gondozásában megjelenő, ... című kötet két nagy fejezetből épül fel: az első a hallgatók 2014-es tudományos konferenciájának előadásait tartalmazza, a második pedig a 2013–2014-ben megvédett doktori disszertációk magyar, román, illetve angol nyelvű kivonatait.
A címben megjelenő heterogenitás, sokszínűség visszaköszön a kötet lapjain is. Egyfajta látleletnek, rezümének is tekinthető a tárgyalt tanulmánykötet, hiszen a rendkívül sokrétű kutatás, tudományos munka egymás mellé helyezésével elsősorban egy olyan szinkrón nézőpontot érvényesítenek a szerkesztők, amely egyszerre teszi lehetővé a Doktori Iskolában folyó folyamatokba, szövegekbe, eseményekbe való betekintést. Így egyidejűleg érzékelheti az olvasó a kötet fülszövegében megjelölt négyfajta képzési irányban (irodalomtörténet, nyelvészet, zsurnalisztika, etnológia) történő mozgásokat, átjárásokat, módszereket.
Péntek János kötetkezdő tanulmánya azonban rávilágít a diakrónia fontosságára is, hiszen a hungarológiai tudományos képzés kolozsvári előzményeiről olvasva láthatóvá válik az intézményes keretektől, ideológiai mozgásoktól, bürokratikus nehézségektől függetlenül megkezdett tudományos munka folytonosságának fontossága is. Érzékelhető, hogy mennyire fontos és nélkülözhetetlen a valamikor megkezdett és következetesen folytatott út, hogy most összegyűjtve, valóságosan egy helyre tartozókként lapozhassuk fel ezt a gyűjteményt. Hiszen nem kis tétje van annak, hogy a kolozsvári doktori képzés keretein belül kerülnek, kerülhetnek egymás mellé többek között Geleji Katona István munkásságáról, Gyulay Lajos naplóköteteiről vagy a kalotaszentkirályi reformátusok tárgyaikban megnyilvánuló vallásosságáról szóló tanulmányok.
A kötet végéről, a hátlapon olvasható fülszöveg felől még inkább megragadható ez a fajta szellemiség. Hiszen a fent jelzett egymásmellettiségekbe, folyamatokba való betekintés innen nézve nem egy végpontnak, hanem egyfajta jelentésnek, láthatóvá tételnek látszik. A fülszöveg tanúsága szerint ugyanis a tárgyalt tanulmánykötet már a folytatás reményével indul útnak.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében