"újból befutnak a keringésbe"
Kereső  »
XXVII. ÉVFOLYAM 2016. 5. (691.) SZÁM – MÁRCIUS 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Papp Attila Zsolt
A prágai rózsatemető
MOLNÁR ZSÓFIA
Lemondani a latin és keresztény örökségről: öngyilkosság - beszélgetés Szörényi László irodalomtörténésszel, kritikussal
Nora Gomringer
Versek
Sebestyén Mihály
A tudomány oltára
Dimény H. Árpád
Versek
Borcsa Imola
Karácsony
VARGA LÁSZLÓ EDGÁR
marius meg egy magyar nő
Ughy Szabina
Házibuli
Nagy Márta Júlia
Versek
Makkai Zsófia
Emlékekbe zárt fordított neveléstörténet
Hajdú-Farkas Zoltán
Időtlen virrasztás
Sári Mihály
A magyar kultúra Erdély olvasztótégelyében
Haklik Norbert
Vidám embermesék a végről
Szőcs István
Van Tantan? (Szaktantárgy az anyanyelv?)
Jakab-Benke Nándor
Ez nem az a holokausztfilm
Bréda Ferenc
THEATRUM TEMPORIS - Levelek az Utókornak
Benke András
A létezést állítani kell, nem bizonyítani
TŐTŐS DOROTTYA
Moszkvától Háromszékig az ördöggel
Virágzó csa­lánba feküdni
Jakabffy Tamás
Az élemedett korú, rózsás arcú Csárdáskirálynő
Portik Blénessy Ágota
Fény- és árnyjátékok. Szabó András: Istenek és szörnyek
Hírek
 
Hajdú-Farkas Zoltán
Időtlen virrasztás
XXVII. ÉVFOLYAM 2016. 5. (691.) SZÁM – MÁRCIUS 10.


Az öregek keltek fel mindig a legkorábban. Vagy tán le sem feküdtek. Mindig úgy készülődtek, mintha hosszú útra indulnának: vastag alsógatyát vettek magukra vagy dinamóbugyit, amin a gyerekek minden alkalommal jól mulattak. Nyáron is télikabátba burkolóztak, ósdi fülvédőt s gyapjúkendőt tettek a fejükre. Mintha nagyon hosszú útra indulnának. És hosszan búcsúzkodtak, elinduláskor vissza-visszanéztek, arcukon a sokat tudók mosolyával.
Csak az alimentára előtt bizonytalanodtak el egy kicsit, megállapítva, hogy megelőzték őket. A többiek, úgy látszik, virgoncabbak, hamarabb kijöttek, s már hangosan trécselnek, kártyáznak, üres szatyraikat a lábuk között szorongatják, vagy az üzlet bejárata elé rakják, hogy jelezzék a később érkezőknek gazdájuk kizárólagos helyét az eljövendő éjszakában. Az egymásután következés szigorába hamarosan a későbben érkezők is belenyugodnak, és elkezdődhet a szívet vigasztaló panaszkodások hosszú litániája, apák s anyák üres ládákat táncoltató szellemének megidézése. A második háborút meglett családapákként, édesanyákként megélt társaság nosztalgiázik egy sort a gyermekként átélt békeidőről, aztán az emlékezet valamelyik bugyrából előbújnak a szovjet katonák, az „oroszok”, egytől egyig keleti emberek, élelmet adnak az éhezőknek, a tehetősebbektől mindent elvesznek, hogy fekete kenyérrel vigasztalják nincstelenné tett áldozataikat (svájci karórából, pecsétgyűrűkből, násfákból nem lehet levest főzni a gyerekeknek). A nagyapákká-nagyanyákká vénült derékhad ma már nem számíthat holmi vörös csillagos, mosdatlan idegenek jóindulatára. Az éjszaka közepén felkel, meleg ruhába öltözik, és lemegy a sarki alimentára elé, hogy a reggel hétkor nyitó, ismeretlen szörnyek ábrázatát idéző repedezett cementpadlós üzletben, a katonás hangon csattogó, kövér boltosoktól megvásárolhassa a család aprajának-nagyjának mindennapi betevőjét: két liter híg tejet, néhány borkán joghurtot, három franzellát, s ha éppen a szerencse kegyeltje, fél kiló szürkés-zöldes színű parizert. Ez vékony szeletekre vágva és kirántva a vasárnapi ebéd csúcspontjaként fog a nemes damasztabrosszal, kék mintás, opálos fényű porcelánnal, nehéz ezüst evőeszközzel megterített asztalra kerülni.
Az újsütetű békében a megfőzött krumplihéj még a mesebeli kakastejes kenyér ízére hasonlított, s az avasodó zsírban felejtett kolbászvég tiszteletére hetedhét országra szóló lakomát rendeztek, amelynek során jóízűen felfalták az ünnepeltet. A leszálló éjfélben a várakozók ezeket a békebelinek már semmiképpen sem nevezhető evészeteket idézik fel, jobban mondva azt a sok elhangzó viccelődést, évődést, ami a résztvevőket megóvta a mindent feladó elkeseredéstől és szolgalelkűségtől. – Minden jónak eljön a böjtje, bólogatnak megadóan. A hideg szélben előtűnő hold sugarai az Örök Ifjúság szökőkútjának permetével borítják be a megfonnyadt arcokat. Remegő kezek, dérfehér kacsók egymás szorítását keresik. A mát nem érdemes komolyan venni, olcsóbb, szürkébb kiadása a legalább tragikusnak mutatkozó múltnak. És kezdetét veszi a mindentszabad-játék: ötven éve elmulasztott, reszkető ajakkal elzümmögött virágénekek, gyengülő szemmel megírt szerelmes levelek az üres ládák ferde tornyának árnyékában.
Ötéves Ipse álmában nagyapját keresi: felébred, szólongatja, nagyanyjuk óriásian horkol, a falióra ötször kongat, ki a takaró alól, bele a vastag filcből készült, barna-fekete kockás házipapucsba, gondosan rácsattintani a pléhcsatot, és elindulni a holdfény irányába, a konyha ajtaja felé, aztán a sötétzöldre festett kapun keresztül, az utcán cserebogarak köröznek a neonlámpák körül, tudja, hogy kétszer balra kell térnie, elhaladni a nappal is fekete nenea Cosma gumiabroncsokat javító, vulkanizáló műhelye előtt, majd egyenesen fel az enyhe kaptatón, a sarki alimentáráig, a sorban állók tömege már a fekete műhely előtt melléje szegődött, suttogások, sikolyok, apróz Ipse az árnyak mellett, között, összeszorított foggal, egyre kétségbeesettebben, mert nagyapja sehol, a fekete sereg morgása felerősödik, szitkozódás, Ipse nyöszörög, nyávog, mit tehetne mást – : felzokog, valaki a sötétségből  magához öleli, vastag, illatos báránybőrrel bélelt télikabátjával, betakarja, feje búbját megcsókolja:
NINCSEN SEMMI BAJ.
Az Ipsénk segítségére rendelt, hirtelen felcsendülő, többszólamú (inkább össze-vissza, a természet káoszát követő) hajnali csivitelés, szóval a madarak hajnali éneke pillanatok alatt szétfoszlatja a kísérteties álmokat: a hűvösségtől – mintha a Barlang bejáratához penderítette volna valaki a társaságot – elnémulnak az aggmorgások. MOST, a pillanat törtrészéig, csak a fákon ébredező madarak és a nagyapjuk hasán bóbiskoló Ipse egyenletes szuszogása hallatszik. KIVILÁGOSUL. A szellemjátéknak vége. Szipogások, hüppögések, orrfúvás lepedőnyi kockás zsebkendőkbe. Méghogy pajkos szerelmi suttogások. Az üres ládák pizzai ferdetornya sem a régi már: balkáni, szedett-vedett másolata az éjszakainak. A bizalom árnyéka szertefoszlik a hajnali fényben: lebomlik télikabátba burkolózó öregek ismeretlen múltjára. Mintha kelet felé dőlő fa-, vas- és márványkeresztek, dávidcsillagos obeliszkek gubbasztanának az ébredező világban.
A madaraknak ehhez persze semmi közük, éneküket nem az emberi emlékezés ihleti, az magából a Teremtésből származik.
Deus est anima brutorum – Isten az állatok lelkében lakozik – mondták a skolasztikusok. Ezzel a csodálatos mondattal azt a biztonságot kívánták megmagyarázni, amely az alacsonyabb rendű élőlények ösztöneit vezeti. De hát mindannyian alacsonyabb rendűek vagyunk, a beszéd és a gondolkodás sem más, mint újabb, s ezért az összes többinél bizonytalanabb ösztön. Isten mindennek a lelke.
Gyermek Ipse arcocskáját magához szorító Borostás Nagyapjuk: Hajnali Csivit Csendélet.
Később, ha erre a hajnalra gondol, Ipsének mindig eszébe jut egy régi történet: az állatok pompásan megvoltak a Paradicsomban, míg egy napon valamelyikük tűrhetetlennek érezte ezt az állapotot, lemondott a boldogságáról, és emberré vált. Állítólag ezzel a legelső szófogadatlansággal kezdődött az emberek története.
Ritkán látni ezeket az apró énekeseket, ravaszul rejtőzködnek, akár a fogamzás pillanata, s bár újjászületésüknél most csak penészes ládákon gubbasztó öregek bábáskodnak, nem csüggednek; az akaratán kívül gonoszkodó ébresztőtől az idő pillanatonként gyorsul.
A hajnalpír sötétre festi a ráncokat, felerősíti az összes vélt és valós bajt: hajdani táncokban habkönnyen ugrándozó lábak reumás fájdalmait, régmúlt szerelmeskedések huszáros középső ujjainak parkinsonos remegését, semmibe vesző lakomákról nosztalgiázó renyhe gyomrokat, s a friss fényből és hangból kovácsolt kiKelet késecskéi piranha-gyorsasággal eltüntetik a sötétséget.
Az újjászülető világ egykedvűen diadalmaskodik: mindennapos világrajövetel; az öregek buddhaarcán felcsillannak az első napsugarak. Az igézet még tart, de csak addig, míg szét nem csapódnak az üzlet ajtajának vasrácsai. A reggeli valóság első parancsára a megmeredt testek felemelkednek, és kénytelen-kelletlenül katonás sorba rendeződnek.
Nagyapjuk is feláll, a kék-barna kockás szatyor lecsúszik a térdéről, s az édesen alvó Ipsével karjában – felnyalábolja, magához szorítja – elindulnak hazafelé.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében