"arénában a vadállatok"
Kereső  »
XXVII. ÉVFOLYAM 2016. 8. (694.) SZÁM – ÁPRILIS 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Karácsonyi Zsolt
Az állat mint tükör, vészjelzés és remény
Idősebb Pilnius
Természetrajz (Historia naturalis)
Murányi Sándor Olivér
Tereprajz
Molnár Vilmos
Kilencedik fejezet, amelyben különös dolgokról esik szó, Malacka pedig álmot lát
SELYEM ZSUZSA
A felhők földi barátai
Lovász Krisztina
Versei
György Attila
Transzilvállatok (Bestiarium siculorum)
Balázs Imre József
Találkozás
Bréda Ferenc
THEATRUM FABULAE
Barcsai László
Langurvizeltető
ANDRÉ FERENC
Versek
Solymár András
Novellák
HORVÁTH BENJI
Madarak. A goliárdok krónikásához
Pap Zsolt
Vannak-e az ellenállásnak közhelyei?
Patricia Lockwood
Megerőszakolós vicc (Rape joke)
SERESTÉLY ZALÁN
Két vázlat az állat méltóságához
Varga Melinda
Állatszív
Szőcs István
Juszt se leszek a magáé!
Ferenczi Szilárd
Farkas, okkal kitáncoló
Péter Beáta
Brahms és a macskák. Meghalni minden este?
Antal Balázs
Éjsötét szerelmetes nemzedék
Papp Attila Zsolt
A noirtól északra
Demeter Zsuzsa
Családom és egyéb állatfajták
Jakabffy Tamás
Schubert és a D. 944
Portik Blénessy Ágota
Káoszelmélet vászonra vetve
Májusi évfordulók
 
Antal Balázs
Éjsötét szerelmetes nemzedék
XXVII. ÉVFOLYAM 2016. 8. (694.) SZÁM – ÁPRILIS 25.


A tavalyi a nagyjában-egészében sötét „generációs” regények emlékezetes évének mutatkozik. Hiszen Totth Benedek Holtversenye és Potozky László Élese mellett Márton Evelin új munkája is feltétlen ebben a vonalban említhető, ilyenformán pedig lassan már olyan „méretű” jelenségről beszélhetünk, mint korábban az aparegények kapcsán. Nem egyszerűen csak azért, mert valamiféle felnövéstörténetet mond el mind a három – vagy talán pontosabb, hogy azt, ami egy felnövéstörténet helyére kerül –, hanem mert mindegyikben erős vonásokkal rajzolódik meg a sötét oldal: a bűn, az üresség; nagy szerepet kap a szex és a drog, és több-kevesebb mértékben mindegyik fontos része az erőszak. A Holtverseny ebben kőkemény és következetes, Potozky könyve szintén kemény, de talán kevésbé következetes, míg Márton Eveliné következetes, de nem kemény. Vagy máshogyan, mint a két másik elbeszélő könyve. Nem kívánom persze összehasonlításban, vagy rossz ízű méricskélésben oldani a lényeget, de mégiscsak érdekes mozaikdarabkák rakódnak egymás mellé a három generáció három világban zajló zülléstörténeteiből.
Mert hát valamennyire Márton Evelin könyve is erről szól. Az elbeszélő-főhős, Anwar kontinenseken át indázó történetében a szexualitásba és a drogokba kapaszkodik, hogy zavaros énképét tisztába tegye: félig-negyedig afrikai az őt felnevelő magyarok között Romániában, ahol azok is olyan „idegenek”, s akik ráadásul nem vér szerinti családtagjai. A kincses város mellett a fővárosban és a tengerparton tölti élete egy részét, nem boldogtalanul, ám mindenképp idegenként, félbolgárok, tatárok és persze „egész” székelyek és románok között, míg aztán el nem megy Afrikába – ahol viszont ő lesz az európai. Ennél már csak személyes viszonyai zűrzavarosabbak, hiszen aki férfivel csak kapcsolatba lép, az az apa és a nagyapa kivételével, szinte mindig szexuális, vagy legalábbis szexuális töltetű kapcsolat is lesz, amelyhez a legtöbb esetben szerelem (gyanúja) is társul. Ha pedig nem szerelemé, akkor erőszaké, mert van, aki ezt is megpróbálja. És a férfiak mellett még ott vannak a nők – a könyv a szabad szerelem könyve minden tekintetben. És hát ahogy van, a szabadságé, annak hiányáé és feltétlen szükségességéé.
Sokkal pontosabb szavakkal nem lehetne összefoglalni a regény cselekményét, hiszen úgy mesél rengeteg történetet Anwar, hogy abból lineárisan vezetett főszál alig is emelkedik ki: egyszercsak elkezd beszélni, majd valahol abbahagyja. Addig ugyan nagyon sok mindent elmesél magáról és az övéiről – barátairól, rokonairól, szerelmeiről, akik olykor az előző kategória valamelyikébe is beletartoznak –, mégis keveset tudunk meg róla. Bár valószínűleg éppen ez is az elbeszélés fő vonatkozásai közé tartozik: minél többet él, láthatóan csak azért, hogy valahol megtalálja magát, annál kevésbé tudja, valójában ki is ő.
Finom poétikával megalkotott regény a Szalamandrák éjszakái, lebegésszerű dikciója láthatóan nem arra teremtetett, hogy egyfolytában pörgős eseménysort vetítsen egy nyughatatlan kompánia zűrzavaros és vészes napjairól. Gyakorlatilag egy-egy kimerevített állókép Anwar visszaemlékezéseinek kiindulópontja: kertekben, vendéglőkben, a tengerparton vagy egy afrikai hegyorom kutatóintézetében ül, áll vagy hever Anwar, s idéz emlékfoszlányokat, történeteket, meg-megszakítva, újrakezdve, folytatva – sok mellékszállal, esszébetéttel. Ez a lebegés aztán hol jó, hol nem. Mert kétségtelenül el lehet veszni a regényben pozitív, de akár negatív értelemben is. Anwar önpusztító-önépítésében nem könnyű felfedezni, hogy a stációk merre vezetnek, vagy akár azt is, hogy milyen sorrendben, ok-okozati rendben követik egymást.
Bizonytalansága és zavarodottsága egyrészt nyilván a fent említett sokszoros, mindvégig reflektált kisebbségi helyzetéből fakad. Másrészt a regény felütésekor nagy betegségen van túl, s a betegség okát, okait a múltban (is) keresi. Egyfajta eltűnt idő nyomában lohol, mégha homályosan is rajzolódnak ki ennek konkrétabb céljai. A betegség-egészség, halál-élet ellentétpár Thomas Mann-i dilemmája cseng vissza Anwar válaszkereső lendületében. Két életre szóló meghatározó barátja, Kajgal és Milen mutatják a két felet, amely Anwarban egyben megvan, külön: Kajgal a tatár költő, aki állandóan úton van, épp ezért láthatatlan, talán meg is halt, talán „csak” végleg eltűnt – s vele „szemben” Milen a félbolgár-félmagyar gyógyszerész, családi patikával, polgári életet álmodó feleséggel. Ugyanakkor más megvilágításban Kajgal erős személyiség, sajátos költői halálesztétikával, de állandóan egymásra tromfoló sikereket elérve az életben, míg Milen, akit szakmája is a gyógyításhoz, gyógyuláshoz, egészségességhez köt, mégis inkább tűnik gyengébbnek, halandóbbnak. Hármójuk minden lehetséges szexuális párosítása megtalálható a lapokon, s bár ennek az érzelmekkel telített szexusnak gyakran féltékenység is az eredménye, hármuk viszonylatában ez nem annyira kitapintható.
És itt jön egy újabb, az előzőnél talán erőteljesebb bizonytalansági faktor a képbe: igazából e három főszereplő egyetlen egységet alkot a regényben, s amikor ez az egység (a címbéli szalamandrák csapata) felbomlik, Anwar is láthatóan megzuhan. Az egységet nem csak ez az attitűd-változás jelzi, hanem a szerelmi életük szerepcserés helyzetei mellett a szövegbeli cserék is mutatják: nem szabad megfeledkeznünk a könyv alcíméről! Időnként Milen veszi át a szót, naplójegyzetei Anwar esszéisztikus megszólalásaihoz állnak közel, bár jóval egyszerűbbek azoknál. Naplójegyzetei feltárják millió sebezhetőségét, az élet alapvető kérdéseit illető tanácstalanságát.
Ha a generációs narratívát, e kritika felütésének értelmében, következetesen akarjuk végigolvasni, akkor leginkább tanácstalannak és elveszettnek ismerjük meg a könyvbeli nemzedéket. A szabadságkeresés annyi korlátba ütközne, ha azokat komolyan vennék, hogy lehetetlenné tennék az életet. Anwar többszörös kisebbségi sorsát erős férfiak között éli meg erős nőként – nem véletlen, hogy neki lesz ereje elbeszélni az egész históriát.
Sajnos ennek a históriának akadnak sebezhető pontjai: az említett negatív értelmű elveszés talán többször következik be a kelleténél, amiért az ismétlődő alaphelyzetekből (a Sárga Part, egy-egy kocsmakert vagy az afrikai kutatóközpont) való indítás, a sok ide-oda indázó szereplő mellett a helyenkénti kevés cselekményesség is okolható. Ezen túlmenően néhol talán túlságosan a szerző belső ritmusát követi a szöveg központozása – a váratlan helyen kitett vesszők egy darabig kérdéseket tesznek fel az olvasónak, egy idő után azonban már inkább hibáknak tűnnek.
Ezzel együtt azonban nagyon finom, érzékeny, poétikus szőnyeget sző Márton Evelin a regényben, melynek könyv­tárgy­kénti igazán szép kivitelezésére csak azt lehet mondani, hogy a tartalomhoz passzol a forma (kár, hogy nincs egyértelműen feltüntetve, ki készítette a belső grafikát). Talán nem ez lesz majd pályáján a legemlékezetesebb szöveg, ám mindenképpen fontos világleletet mutat meg: a belső és a külső korlátokat le kell bontani, hogy a boldog élet lehetséges legyen.

Márton Evelin: Szalamandrák éjszakái. +Milen könyve. Bookart, Csíkszereda, 2015.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében