"Torkukba fojtották a nagy ködöt"
Kereső  »
XVII. ÉVFOLYAM 2006. 23. (469.) SZÁM - DECEMBER 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Lajtos Nóra
Domokos-napi gondolatok
Sulyok Vince
Mediterrán hajnal
Lászlóffy Aladár
A forradalom és demokrácia, amikor testet öltenek, egymásnak is esnek
Szőcs István
Gén, műgén, álgén III. (befejezés)
Esteban Zazpi de vascos
Versek
Lászlóffy Csaba
Az egyedüllétre nyíló reggel
Ha te volnál (s miért ne lehetnél?) Sába királynője - rólad szólna
Nagy Ágnes
a boszorkánygyermek mítosza
búcsú a kövektől
szerafina
hét szó a testről
László Szabolcs
A juh mindig feladja
Kész vagy
Lecsapolások
Varga Anikó
Én, te, ő, x
Zirkuli Péter
Koestler-napló (Az életrajz vége)
Bereczki András
Hét és fél nap (folytatás előző számunkból)
Jancsó Miklós
Tűnődések egy antik vitrin előtt,
Terényi Ede
MOZARTRÓL, MOZARTTAL - "A sír üres..."
Hírek
 
Zirkuli Péter
Koestler-napló (Az életrajz vége)
XVII. ÉVFOLYAM 2006. 23. (469.) SZÁM - DECEMBER 10.

II


      A hangzásról pedig a megértőbb barát, Albert Camus, a szóbeszéd szerint azt mondotta: Koestler nem beszéli a franciát, hanem szétrancsírozza. (Szelíd fordítása ez a szájhagyomány szerint így hangzó mondatnak: il parle pas le français, il le massacre.)  Algériaiként, ekként vidékiként, totalitárius elmebajok ellenségeként Camus mindenesetre megértőbben figyelte, hallgatta a furcsa, mert közép-európai európait, mint mások. Majdnem úgy, mint a németként párizsi Manès Sperber, ki a Koestleréhez hasonlítható pályájának emlékezetét szintén megírta (mi a huszadik nevű furcsa század megértéséhez szintén nélkülözhetetlen), s aki aztán kiadója lett franciául a Koestler-könyveknek, angolból készült francia fordításaiknak, amelyeket Koestler gondosan s bosszankodva átnézett. Velejárója ez a bosszankodás a többnyelvűségnek. (Koestler a német fordításokat is átnézte, ugyanígy.) A hangzás meg, a háttérben, alkalmilag mégis vállalt, egyébként inkább elhárított előadásokkal együtt, mindvégig megmaradt. Irásban is. (Azért írok, mondta volt pár éve, franciára váltott magyar íróként, Gallimard-szerzőként Almásy Eva, mert írásban nincs akcentusom. Magyarként párizsivá lett professzor felötlő s elmesélt emléke a hetvenes évekből, midőn épp professzorrá válóban volt, s kollegája így szólott: de hát neked épp olyan az akcentusod, mint a Koestleré).
      Az írásban is megmaradó akcentus más, mint a szóbeli, mely, gondolnám, az előbb idézetteknek ellentmondva s gyarló tapasztalataim szerint, elveszíthető mégis. A másik s mélyebb valami, mely nem akcentus immár, hanem bonyolultabb dolog, megmarad. Erről mondta Koestler, hogy ő európai volna. Ugy, ahogyan azt Közép-Európában tanulta. Ott, ahol – mert mégiscsak a peremen – Európa a szellemi értékek térképén azonosítható hely, hová eljutni szükséges, más-más induló helyzetből. Tehát nyugat-európaiul (franciául stb.) ugyanúgy cél, mint magyarul. Ez az „ugyanúgy” volt a kérdés, mely miatt Koestlert bosszantotta angolul, franciául egyaránt mindvégig azonosítható akcentusa. Attól függetlenül is velejáróként meg az, ami a gondolat vezetésének módjaként, akcentustól függetlenül, mint az észjárás akcentusa, megmaradt: a régi Közép-Európából hozott rend, mely szerint civilizációs érték s ekként elérendő dolog Európa.  
 

III

      Úgy látta, ez a civilizációs értékrend hibbant meg a totalitárius rendszerekkel. S büszke volt rá, joggal, hogy könyveit egyik is, másik is elégette. (Náci meg kommunista karikatúra is szemlélteti.) Megváltó hit fűtötte mindkettőt. A náci változat helyiérdekűen német s ködösen misztikus volt, mihez tüstént s óhatatlanul társult a fajgyűlölet. Koestler, megváltást keresve, ezért is vélt magára találni az egyetemesnek tetsző másik, világi hit-rendszerben. (L. ehhez: Eric Voegelin: Politikai vallások – Die politische Religionen, 1938 /Bécs, majd Stockholm/. Voegelin a könyv megjelenésének évében menekült el Bécsböl.)
      Koestler a világi hit-rendszerhez, vagyis a kommunizmushoz csatlakozott.  Megismerte, a Sötétség...-könyvben is elemezte s leleplezte. Ezután fordult antropológiai kérdések felé. A hozzájuk vezető utat mondja el az önéletrajz.
      Az önéletrajz több kötetből áll. Ezek az utóbbi években végre magyarul is megjelentek (az Osiris Kiadónál). A magyar kiadás jegyzeteket nem tartalmaz. Nélkülük viszont számos rész nem követhető minden részletében. Koestler a viszontagságos század majd’ minden fontosabb szereplőjét ismerte. Önéletrajza vallomás is, önvizsgalatként, számadás is egy közép-európai értelmiségi útjáról a totalitárius rendszerek évszázadában. Az önéletrajz magyar kiadása épp a közép-európai olvasó számára hiányos. Koestler „nyugatiként”, angolul beszél valamiről, amit igazán megérteni közép-európaiként lehetett. S amiről aztán épp a megértés forrás-vidékén kellett hosszan és rondán hallgatni. Emiatt fontos, hogy végre van magyar kiadás, emiatt kár, hogy nem kísérik jegyzetek. (Például az új francia kiadás /Oeuvres autobiographiques, R. Laffont,Bouquins, 1994, 1405 old./ a sajtó alá rendező Phil Casoar jóvoltából ezer fontos részletről nyújt felvilágosítást.)
      Az önéletrajz ott áll meg, amikor Koestler Angliába érkezik. Vagyis: különös módon hazatalál. Illegálisan landolt, így először is pár hétre börtönbe zárták, Pentonville-ben. Ha az európai börtönök útikalauzát kellene megírnom, mondja erről a Franco generális spanyol börtöneit, a francia internálótábort megjárt s a Gulagról elég pontosan értesült Koestler, akkor Pentonville három csillagos volna. Levonja hát a következtetést: amelyik országban ilyen egy börtön, akkor ott kell élni, abban az országban.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében