"tanulja az ég a földet"
Kereső  »
XXVII. ÉVFOLYAM 2016. 9. (695.) SZÁM – MÁJUS 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Papp Attila Zsolt
A szellemi határzár
Varga Melinda
A lelki Trianonoktól oltalmat nyújtó vers a hazám - beszélgetés Eszteró István költővel
Borsos J. Gyöngyi
Bajor Andor palackpostái
Hajdú-Farkas Zoltán
Babás álmok
Fekete Vince
SZÉLHÁRFA - 99+1 haiku
VASILE ERNU
Elöljáróban
Benő Attila
Versek
Ovio Olaru
az anatómia egy magasabb tudományág
FISCHER BOTOND
Isten. Torzó.
Mechiat Zina
Száraz jég
Haklik Norbert
Platóni űrutazás pravoszláv tömjénfüsttel
Balázs Tibor
Versek
Szőcs István
Származni, hej! (I)
Bakk Ágnes
„Ebben a szakmában egy kicsit mindenki elmebeteg”
CSUSZNER FERENCZ
Kórházi tanmese, tapssal
Benke András
Fémhuzallá nyúló árnyékok
Bartalis-Kádár Gellért
Kikeletre várva
Codău Annamária
Kézikönyv egy életműhöz
Jakabffy Tamás
Világpolgár és bolsevik hazafi – Prokofjev
Portik Blénessy Ágota
Nem csupán sejteni, de tudni a világot
Hírek
 
Fekete Vince
SZÉLHÁRFA - 99+1 haiku
XXVII. ÉVFOLYAM 2016. 9. (695.) SZÁM – MÁJUS 10.Csúcstámadás
A jéghegy csúcsa.
Mohón hozzáér nyelvem.
Perzselik egymást.

Erotika
Harmatcsepp csillan
aprócska bimbó testén.
Nézd: tizenkettő!

Kenyérszegés
Az eget nézem.
Hosszú csík szeli ketté.
Fölöttem szállsz el.

Modern nomád
Otthon a világ
nagyvárosainak ösz-
szes sátraiban.

Nyár
Zuhog az eső.
Simogatni tanulja
az ég a földet.

„Veri az ördög
    a feleségét”
Forró lemezen
dübörgő hideg eső –
kapkodja lábát.

Életünk
Csupán egyetlen
ajtónyitás-csukódás –
kiáramló fény.

Télmarionett
Házak lógnak az
égből hosszú füstökön –
alszik az Isten.

Dömper
Dörög, villámlik,
sebes, pattogó zápor.
Követ szállítnak.

Paint
Fehér villámlás
cikázik át az égen.
Épp rajzol Isten.

Genezis
Meghalni annyi
 – sugallja egy csecsemő –,
mint megszületni.

Csalán
Megcsípte kezem.
A helye sokáig égett,
hogy ne feledjem.
Tavasz
Csőrében egy ág
a zöldülő erdőből.
Gólya a csűrön.

Szélhárfa
Mint finom ujjak,
halk szellő zendíti egy
fa koronáját.

Arc
Jégeső után
a veteményeskert –
leborotválva.

Éjközép
Éjféli idő.
Eddig még csak felfelé.
De innen már le?

Érdem
Én megütöttem.
Erre ő visszaütött.
De nem estem el.

Öreg focisták
– A legtöbb gólt én
rúgtam! – Legjobb én voltam!
– Én voltam Pelé!

Újjászületés
Méhek röpködnek
a fa körül. Gyomromban
lepkék. Tavasz van.

Biztos hely
A szívkamrában
ülsz, lógatod a lábad –
már mindörökké.

És így tovább
Feslik, kipattan,
megérik, elsárgul, el-
fonnyad, lehull, fes…

Kirándulás
Gyík iramlik el
lábam előtt a tetőn.
Akár életem.

Élet
Még csak délelőtt.
De már lassan délután.
És aztán este.

Magyar matek
Hárman? Kettő egy
ellen. Ha öten: kettő,
plusz kettő, plusz egy.

Ünnep
Herseg a mennybolt.
Kondenzcsíkok az égen.
Tésztavágó kés.

Őszi délután
Hosszú árnyékok
nyújtózkodnak ragacsos
légypapíron.
Megállapodás
Fodorákosos
Minden rendben van.
Akkor minden? Rendben van?
Minden. Rendben van.

Éjszaka
Bekukkint a hold
is az ablakon. Hol vagy,
kérdezi folyton.

Árnyék
Hűvös nyáréji
emlék. Hold és csillagok
fenn – lent egy árnyék.

Elmúlás
Halk röptű szellő.
Olyan, mint könnyű álom.
Pillád lezárom.

Őszi nap
Párák a kertben.
Hószín kebledről könnyű
ruhád lefejtem.

Anya
Simogat a két
szeme. Felkelő nap a
zsenge réteket.

Mint
Mint ahogy suhan
a felleg át az égen.
Úgy az életünk.

Anyaöl
Kányádi-Stănescu
Azzal, hogy megszül,
meg is öl. Azzal, hogy meg-
szül, jaj, meg is öl.

Őszi erkély
A nyár ferde su-
garai arcom csíkok-
ra szeletelik.

Csend
1. Megyünk, s leülünk,
pihenünk, mint homoksze-
mek az esőben.

2. A hallgatás ki-
rakatai hirtelen
elénk zuhannak.

Identitás
Végül is eddig
vajon hány önmagadból
vetkőzhettél ki?

Simogatás
Hogy kezem végleg
eltávolítsd: utoljá-
ra még megfogod.

Megértés
Nagy dübörgéssel
sűrű, fehér tisztaság
zuhan be közénk.
Exit
Millió talpán
mily nesztelen érkezik,
jaj, az éjszaka.

Kispadon
A pótjátékos
magányossága minden
rangadó alatt.

A másik asztalnál…
(Szilágyi Domokos:
    Szomszéd asztalnál
    című verséhez)
…ülnek a pocsék
fiatalemberek (is) –
nem csak a szép nők.

Jin
Árnyékos Feled,
követelem jogomat
Fényességemért.

Jin és jang
Árnyékos Feled,
csak Veled vagyok Egész:
Árnyékkal a Fény.

Újév
1.
Újév reggele.
Az óév petárdái
mind eldobálva.

2.
Újév éjjele,
amikor éjfélkor kel
a téren a nap.

Tavasz
Hegyes jégcsapok
nyílvesszői csapódnak
az eresz alá.

Kamikaze
A cseresznyefák,
nézd csak, kivirágoztak –
lefagyás előtt.

Március
Fehér tüllruha
már mind a kerti fákon.
Hogy dideregnek!

Erotika
Aprócska bibén
harmatcsepp csillan. Ízlel-
geti a napfény.

Láv
Szoknyák alatt a
pajkos szél udvarolgat.
Kikelet készül.

Nyári ég
Bakás
Kiverve, nézd, az
égbolt fényt sziporkázó
csillagpitykékkel.
Priapos
Méhecske szemed
pont középen csíp meg. Ím,
dagad a helye.

Postakocsi
Szélvédőn sárga
levelek. Üzengetnek
a hegyek, a fák.

Korrektúra
Mászkáló légy egy
nyitva hagyott
    könyv lapján.
Dolgavégező.

Nyári idill
A kút vödrében
dinnye hűsöl. Diófa
alatt a család.

Ősz
Varjak a frissen
szántott földön. Betűk a
sötét papíron.

Zene
Kopogó nyári
zápor. Bádogtetőkön
víg zongoraszó.

Ősz
Vérzik a nyár ott
fent a dombokon – sebe-
i csipkebogyók.

Őszünk
Nagy László
Vétkek és baljós
sejtelmek falatoznak,
húsomat marják.

Tátiti
Harkály kopog az
ajtómon halkan. Morzéz-
za: beengedem?

Napszentület
Úgy hal meg ősszel
a nap, mint a haldoklók,
ha mosolyognak.

Sznob?
Az ostorlámpa
fénye is holdat játszik
a pocsolyában.

Közmondás
Nem fáj a holdnak,
mikor arcát tapossák –
a pocsolyában.

November
Őrült postás az
ősz, leveleit mind szer-
te, széjjel szórja.

Téli horizont
Vak szemgödör a
láthatár az ég üres
koponyájában.
Tea, mézzel
Fényt csurgat egy
lámpa a kirakatban
a holdcitromhoz.

Esti séta
Együtt a nap és
a hold – fiú és lány az
ég mezejében.

Emberélet
Hangya mászik egy
fűszálon, hegyére ér –
az földre hajlik.

Vetélkedés
Lámpa árnyéka,
hold árnyéka egymáson,
az utcakövön.

Körforgás
Harmatból dér, a
dérből hó, a hóból víz,
a vízből élet.

Képzelet
Csak csupa szépet,
lágyat és mohót – minden
mozdulatodra!

Égbolt
Odahajtja nagy,
vörös fejét a hold két
felhőkebelre.

Te. Táj
Hátország, ami
megtart és felemel – a
hétköznapokban.

Metafora
Parányi ránc vagy
az arcomon, amikor
elmosolyodom.

Vallomás
A szavak világ-
mindensége vagy nekem,
akivel inkább

az érintések
egyértelműbb nyelvein
beszélünk csupán.

Találkozás
Lábaink, mint a
lótuszvirág szirmai –
összefonódnak.

24000 éve ismerős
Még sajgó gerinc, s
sziszegő szaruképződ-
mények nélkülből.

Kérdés
Hatvan százalék
víz… Vajon ennyi lennénk
csupán? Csak ennyi?
Táplálék
Építkezni az
együtt töltött percekből,
órákból. Lehet?

Óhaj
Hanyatt a füvön,
és együtt nézni a fel-
hők vonulását.

Éít.
És este lesz, és
reggel lesz, és este és
reggel és este…

Verandán
Hajadba száll egy
pillangó, bizsergető
érzés, tavasz van.

Kert
Frissen kaszált fű.
Fektess a szegycsontodra,
simogasd fejem.

Felismerés
Mint önkéntelen,
áramütés- villámlás-
szerű érzés: Vagy.

Egymásrautaltság
Siklani a víz
alatt, és tőled venni
a levegőmet.

Transzcendencia
Mindent tudok Ró-
lad. És semmit sem. Isme-
rős vagy, s Idegen.

Borzongás. Gyenge-
ség végtagjaimban. Bi-
zsergés tarkómon.
Búvópatak. Va-
lóság és megfoghatat-
lan aki, ami.

Virtuális
Hang vagy, mit gépen
hallok. Neked rövid, zárt
e betű vagyok.

Halál?
Egy elnyújtott to-
rokhang a csillagos ő-
szi éjszakában.

Nász
Kinyílva és be-
csukódva édes, meleg
masszává válni.

Körforgás
Ölünkből nőnek
majd a rügyező fák, a
mellünkön borul

virágba a tavasz,
ajkunkon pompázik az
újjászületés.

Lenni
Kismadár lenni
tenyeredben; egy vékony,
áttetsző húr, mi

észrevétlenül
feszül ki közöttünk; a
fakadó rügy las-

sú mozgása len-
ni; az alkonyi tenger
meleg felszíne,

amiben úszni
jó; akácfavirág egy-
más nyelve hegyén. 
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében