"minden csak adat és név"
Kereső  »
XXVII. ÉVFOLYAM 2016. 10. (696.) SZÁM – MÁJUS 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
HORVÁTH BENJI
Paradigmese
Zsidó Ferenc
Az ihlet ahhoz kell, hogy az ember megtanuljon írni - beszélgetés a 70 éves Lőrincz Györggyel
Vida Gábor
Regény helyett. A hadsereg (2.)
Günter Kunert
Az Öregúr a lelkével beszélget (Der alte Mann spricht mit seiner Seele)
KECSKÉS TAMÁS HUNOR
Szükségszerűm vagy véletlenem. Levezetni Kertész Imrét
Haklik Tamás
Black Jack (I)
KULCSÁR ÁRPÁD
Versek
Nagy Márta Júlia
Versek
SERESTÉLY ZALÁN
Versek
Vallasek Júlia
Meséljen!
Tamás Dénes
Az utolsó polgári regény
Szőcs István
Származni, hej! (II.)
Jakab-Benke Nándor
A mesefilmek hízott bolhája
Karácsonyi Zsolt
Öregek könyve. Belső pusztulás
ERDÉLYI KRISZTINA
Mézsűrű csöndben
Codău Annamária
Hermeneutikai együttérzés
Demeter Zsuzsa
Ragyog a kedvünk!
Jakabffy Tamás
Jazzybirds: On the Road
Portik Blénessy Ágota
Művészettörténeti időutazás
Júniusi évfordulók
 
KECSKÉS TAMÁS HUNOR
Szükségszerűm vagy véletlenem. Levezetni Kertész Imrét
XXVII. ÉVFOLYAM 2016. 10. (696.) SZÁM – MÁJUS 25.

Hiába kívánkozott szintén e szöveg elé is, egyelőre szándékosan kerülöm azt a szót, ami Kertész Imre legismertebb regényének a címében is megjelenik. Önmagában túl sokat jelent és nem jelent semmit, bizonyos szavakkal társítva pedig reakcióba lép és detonál, a robbanás ereje leterít, a jelentésburjánzás megállíthatatlan, a prekoncepciók, sőt: világnézetek már eleve kódoltak, a kérdés még el sem hangzott, de a válaszod valójában már rég kész.
A szemantikai aknamező, ami Kertész körül kialakult, vagy éppen fordítva: amibe belekerült (hogy hurcolták vagy ment, számomra eldönthetetlen), olyan szavakat tartalmaz, amiknek az értelme a legkevésbé konkrét – például egy-egy mikor utal a népre, nemzetre, etnikumra, közösségre, kultúrára, esetleg vallásra vagy éppen karakterbeli tulajdonságra, habitusra, modorra, netalán egyszerre mindre vagy csak néhányra –, de annál világosabb a jelentéstöltet. Például: magyar, német, zsidó, keresztény. Jelen van még a témából adódóan – hogy mi a témánk?, hát az egyetlen lehetséges, ha Kertészről van szó: holokauszt/Auschwitz/Endlösung/vagy megnevezhetjük bármelyik más tetszőlegesen választott eufemizmusunkkal – pár historizáló jellegű, éppen ezért ugyanolyan veszélyes szavunk. Például: sors, diktatúra, haza.
Akkor most robbantsunk néhányat, vegyük végig az elsőt a lehetséges variációk közül: magyar + sors, német + sors, zsidó + sors, keresztény + sors. S ami talán a legérdekesebb, hogy maga a név is, még csak imrekertészeznünk sem kell, ugyanúgy reakcióba lép szinte mindegyik másikkal. Nem-meditációs gyakorlat: vegyük ezt a nevet, Kertész Imre, és társítsuk egyenként a szövegben eddig kurzivált szavakkal. (...) Itt már tényleg márkanévről van szó, a márkának a minőséghez van leginkább köze, a minőség lényege pedig az igényeknek és követelményeknek való megfelelés: miért nyilatkozta Magyarországról azt, amit; majd amikor elvárták tőle, akkor miért nem.
Most, hogy sikerült gyanúba keverni számos olyan szót, amelyet muszáj lesz használnunk, lépjünk be a mezőbe egy tetszőleges ponton. A gondolatmenet felől persze nem tetszőleges, de az aknamező felől az, mert meglátjuk, hogy egyik szó mennyire kéri, követeli, sőt húzza maga mellé a másikat. Pont, mint a tömegvonzás esetében, s éppen ezért, mivel a gravitációt megakadályozni nem lehet, folyamatosan emlékeztetnünk kell magunkat, hogy működésben van.
A Sorstalanság második fejezetében Köves Gyuri, Annamária és a nagyobbik nővér a zsidóságról beszélgetnek. (Téma, réma: a gyerekek így egymás között, ha már a felnőttek részéről semmiféle reflexió nincs aktuális helyzetükre, hacsak nem a kiválasztottságtudatot gyártó és univerzalizáló, azaz bármilyen [valójában: sosem az éppen aktuális] helyzetben használandó szófordulatok formájában: „a sors »évezredek óta tartó szakadatlan üldöztetés«, amelyet azonban a zsidóknak »belenyugvással és áldozatos türelemmel kell fogadniok«, minthogy azt Isten mérte reájuk a hajdani bűneik miatt” [Sorstalanság, 20.] A szófordulatoknak funkciójuk van, értelmük kevésbé, s ha valaha is volt értelmük, az a beszédhelyzet már rég megszűnt – gondolom, hogy Kertész nem csak azért teszi következetesen idézőjelbe ezeket, mert Gyuri nem érti őket, hanem azért is, mert valójában a nyelvből lógnak ki.)
Szóval, a nagyobbik nővér mondja: az emberek tekintete döbbenti rá, hogy ő különbözik tőlük, azért gyűlölik, mert ő zsidó, és úgy érzi, ezt a különbséget magában hordja. Gondolatmenetét Gyuri a Koldus és királyfi alapján vázolt hipotetikus történettel botlasztja meg: ha őt elcserélték volna csecsemőkorában, akkor most az elcserélt gyerek lenne az ő helyzetében, ő viselné a sárga csillagot, míg ő, a nagyobbik nővér, „mint a többi ember, rá se gondolna és mit se tudna az egész különbségről”, erre a lány sírva fakad: „hogyha ő más is lehetne, mint akinek lenni kényszerül, akkor »az egésznek semmi értelme«, s hogy ez olyan gondolat, amit őszerinte »nem lehet elviselni«.” (Sorstalanság, 47–48.)
A jelenet gyurisan furcsa, kertészien tragikus és komikus egyszerre, az olvasó felől meg felkavaró, mert mégiscsak arról van itt szó, hogy kamaszok beszélgetnek arról: mi a különbség ember és zsidó között? A beléjük nevelt ideologikus gondolkodás, vagyis az észrevétlenül saját maguk ellen forduló antiszemitizmusuk az embert és a zsidót két külön kategóriaként kezeli. A nagyobbik testvér akörül puhatolózik, hogy ő tulajdonképpen miben is más, mint az emberek, tehát a nem-zsidók; s valljuk be, tényleg értelmetlen lehetett ez az egész, mert itt még ez a felületi probléma, a bőrszín sincs a képben. S mivel különbséget nem nagyon talál, de a társadalmi folyamatok ezt cáfolják, a zsidóság kérdését szó szerint bensővé téve próbálja magyarázni, mintha a vérében volna – stigmatizáló nyelvi mechanizmusaink mintapéldája ez a hasonlat is. Gyuri észreveszi, hogy a zsidóság fogalma kívülről meghatározott konstrukcióként csattan rajtuk a sárga csillag formájában, irodalmi példája is erre fut ki, ha a csillag nem lenne, nem tudnák a nagyobbik nővérről, hogy zsidó-e vagy sem. Gyuri nem érti saját példáját, de a nagyobbik nővér igen. Addig eljut, hogy valójában nincs különbség ember és zsidó között, de a következő kérdést már nem teszi fel, hogy akkor meg miért vannak negatív megkülönböztetések, sárga csillag és munkaszolgálat; a nővér számára ezért lesz elviselhetetlen a gondolat.
Éppen erre céloztam az első bekezdésben: ezen a terepen, olyanok a kérdések, hogy maguk a válaszok már eleve elrendeltek. (Vagy ahogy Thomas Pynchon mondaná: „Ha elérik, hogy rossz kérdéseket tegyél föl, nem kell idegeskedniük a válaszok miatt.”) Persze, hogy elbeszélnek egymás mellett ezek a kamaszok, mert maga a téma abszurd, lehetetlen és illegitim. Közben meg történelem, ugye.
(Kertész egy sokkal későbbi, Az önmeghatározás szabadsága című esszéjében Montesquieu-t idézi – „Előbb vagyok ember, s csak aztán francia” –, majd ehhez kapcsolódóan pedig hozzáteszi: „A rasszista – az Auschwitz utáni antiszemitizmus ugyanis nem csupán antiszemitizmus többé – azt akarja tőlem, hogy először zsidó legyek, s azután ne lehessek többé ember” [Európa nyomasztó öröksége, 348.]. S hogy véletlenül se essünk abba a tévhitbe, hogy Kertész Imre regényei és a bennük megírtak históriák, mármint, hogy csupán azt dolgozzák fel, hogy milyen tapasztalatai vannak az egyénnek a történelem barbár önkényével szemben – ahogy ez a Nobel-díj indoklásában szerepel –, íme egy rettentően mai példa, amit magam is hallottam, többször, többféle kontextusban: A cigány nem ember. Persze sokkal kényelmesebb és megnyugtatóbb a totalitarizmusok leomlásáig olvasni az életművet – de hát az nem ott áll meg –, s vidám demokráciánkban lubickolni.)
Azért is tartom fontosnak ezt az epizódot a regényből, mert ennek végén, amikor ismét egy elvárt viselkedésmódot akarnak Gyurira rákényszeríteni – ez esetben Vili bácsiék az áldozat szerepét –, ez ellen már felszólal, s kétségbe vonja addigi asszisztálását a folyamathoz, ami a holokausztot olyan olajozottan működő gépezetté tette. Éppen erre utal vissza: „Léptem apámmal, és léptem anyámmal, léptem Annamáriával, és léptem – s mindközt tán a legnehezebbet – a nagyobbik nővérrel. Most már meg tudnám mondani néki, mit jelent az, hogy »zsidó«: semmit, nékem s eredetileg legalább semmit, míg csak el nem kezdődnek a lépések.” (Sorstalanság, 329.)
Gyuri és hát Kertész is, mert bizony azt gondolom, hogy ezek a gyakran csetlő-botló, létezésük miatt már-már szinte elnézést kérő, a társadalmi rendben alig megférő, mert gondolkodó, de önmagukat radikálisan vállaló regényfigurák, mint a később íróvá váló Köves A kudarcban, ugyanitt Sziklai vagy Berg, majd közvetve Bergből Bé a Kaddisban és A felszámolásban – a nevek motivációja és rétegzettsége az emlékezés problémájából eredezik, Camus Sziszifusz-esszéjéből, aki szerint boldognak kell elképzelnünk a sziklát görgető Sziszifuszt, mert, ezt már Kertész mondja, maga Sziszifusz örök, de a szikla nem –, tehát ezek az alakok az író olyan allegóriái, alteregói és/vagy lehetőségei, akik az egyetlen és lehetséges téma vonzásában gondolkodnak és cselekednek (egy rádióinterjúban Kertész azzal a megjegyzéssel csapta le a riporter ebben-a-regényben-ez-ezt-mondja-típusú kérdéseit, hogy: „Sokan vagyunk.”). Szóval Kertész a Sorstalanság végén ugyanazzal a mozdulattal, amivel visszavonja zsidóságát, egyben meg is kreálja azt: számára zsidónak lenni rászabott törvényeket és sárga csillagokat, munkaszolgálatot és majdnem a halált jelenti.
Azzal, hogy Kertész a zsidóságot saját döntéseként definiálja, másképpen fogalmazva: nem azért lett zsidó, mert annak született, hanem azért, mert Auschwitz után úgy döntött, az lesz, a szükségszerűség fogalmától és számos kívülről meghatározott kényszerűségtől is megszabadul. Ergó leépítette a sorsot. De ha nincs sors, akkor mégis mi van helyette? Véletlenek sorozata? Ha visszatérünk a Sorstalansághoz, a regény egyetlen fordulata köthető a véletlenhez. Ez a végletekig megszerkesztett regény úgy íródott meg, hogy a tudás és nem-tudás aránya folyton az olvasó javára billenjen. Sejtjük, Gyuri miért nem megy aznap iskolába; tudjuk, az apját hová küldik, ahogy azt is, ő hová fog menni, sőt azt is, mivel fog utazni, egyszerűen muszáj bejárnia a kötelező stációkat; ráadásul az is világos, hogy túl fogja élni, hiszen az elbeszélő egyes szám első személyű, halála narrációs paradoxonhoz vezetne, de legalábbis váratlan töréshez az elbeszélésben. Az egyetlen véletlen a regényben, az egyetlen váratlan fordulat, amit nem láthatunk előre az, amikor Gyuri a buchenwaldi táborban jó körülmények közé kerül.
A K. dossziéban Hafner Zoltán – persze ez így sokkal bonyolultabb, mert a K. dosszié egy mélyinterjúnak indult, autobiográfiaszerűséget akartak kicsikarni Kertészből, és végül is egy saját maga által szerkesztett dialógus lett belőle, amit Nietzsche felől regényként ajánl olvasni – erről a véletlenről faggatja Kertészt, hogy tényleg így volt-e a valóságban is. És ez megint elég bonyolult, mert Kertész folyton kapálózik az ellen, hogy a regényt életrajzinak titulálják, fiction minden tekintetben, mondja. De itt annyit mond, így volt. S mikor Hafner magyarázatokat keres, ki?, mi?, hogy?, miért?, Kertész elvágja a további kérdések útját: „Mert ha megpróbálom elfogadni mindannak a racionalitását, ami engem 1945 kora telén félholtan egy jeges pocsolyába juttatott a buchenwaldi betonon, még mindig nem tekinthetem racionálisnak, hogy pont engem mentettek ki onnan, s nem valaki mást.” (K. dosszié, 93.)
Ha tovább tágítjuk a kérdésünket – van-e véletlen? –, azt is feltehetjük, hogy véletlen volt-e a nácizmus megjelenése. A Kaddisban így: „a nagy embernek például kiváló taktikai érzéke volt ugyebár, mintha minden paranoiás és mániás bolond nem éppen a kiváló taktikai érzékével tévesztené meg és ejtené kétségbe környezetét és orvosait, aztán, hogy a társadalmi helyzet ilyen meg olyan volt, a nemzetközi politika meg pláne ilyen volt meg olyan, azután, hogy a filozófia, a zene meg az egyéb művészi hókuszpókuszok megrontották az emberek gondolkodásmódját, főként azonban, hogy a nagy ember végeredményben, szó, ami szó, nagy ember volt, volt benne valami megejtő, valami lenyűgöző, röviden és tömören: valami démoni, úgy van, démoni vonás, aminek egész egyszerűen nem lehetett ellenállni, kivált, ha nem is akarunk ellenállni, merthogy éppen démonkeresőben utazunk, ocsmány ügyeinkhez, ocsmány vágyaink kiéléséhez már réges-rég éppen egy démon kellene, olyan démon persze, akivel el lehet hitetni, hogy ő a démon, aki minden démoniságunkat a vállára veszi...” (Kaddis a meg nem született gyermekért, 60-61.)
Persze, hogy nincsenek véletlenek, ahogy sors sincs. S ha mégis használni akarjuk ezeket a fogalmakat, akkor figyeljük csak meg, hogy valójában milyen könnyen felcserélhetők, hiába tűnnek látszólag egymás ellentétének. Kertész egyszerre utasítja vissza a gondviselés pártfogoltjának és a szenvedő áldozatnak a szerepét. De akkor mégis mi marad neki? Hát nekünk? Döntések, egyaránt.
„[Ö]nkéntesen választott és vállalt kisebbségi, mondhatnám: világkisebbségi helyzetben élek, és ha e kisebbségi helyzetet pontosabban is meg akarnám határozni, erre nem faji, nem etnikai és nem is vallási vagy nyelvi fogalmat, illetve fogalmakat használnék. Vállalt kisebbségemet szellemi létformaként határoznám meg, amely a negatív tapasztalaton alapul. Igaz: e negatív tapasztalatra a zsidóságom révén tettem szert, vagy mondhatnám így is: a negatív tapasztalat univerzális világába én a zsidóságom révén nyertem beavattatást; mert mindazt, amit zsidó születésem folytán át kellett élnem, beavattatásnak tekintem, az emberről és a korunk emberi helyzetéről szerzett legmélyebb tudásba való beavattatásnak.” (Kertész, Az önmeghatározás szabadsága, 106-107.)
Nem-magyar, nem-német, nem-zsidó, nem-keresztény. Ember, aki abból a szurdokból ír, ahonnan Isten teteme látszik. A humanizmus, az európai kultúra, a világ vége. Persze mi úgy teszünk, mintha semmi sem történt volna.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében