"innen és túl ott vagyok"
Kereső  »
XXVII. ÉVFOLYAM 2016. 11. (697.) SZÁM – JÚNIUS 10
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Ármos Lóránd
Variációk nyári képre
Demény Péter
Ahogyan élünk - Beszélgetés Balla Zsófiával
Ileana Ursu
Versek
Pomogáts Béla
Erdélyben és Európában. Lászlóffy Aladár költészetéről
HORVÁTH BENJI
A furcsa tenger
Haklik Norbert
Örmény sirató
Solymár András
Hála
Élő Csenge Enikő
Kétéltű
Gál Hunor
Versek
Bánóczi Beáta
Versek
Szabó Csenge
Rekedt kiáltást magában visszaküldő vak visszhang
Jancsó Miklós
Potyások
Varga Melinda
Versek
Szőcs István
Származni, hej! (III.)
Gyenge Zsolt
Sieranevadától Brassóig, Peckinpahtől Coenig – román filmek a riviérán
CSUSZNER FERENCZ
„Nem lehet, hogy mi éppen jelentünk valamit?”
TŐTŐS DOROTTYA
Passzus az elbeszéléshez
Pap Ágnes
Halandó és halhatatlan egy fedél alatt
Cicatéren túl
Jakabffy Tamás
Ligeti és Kubrick
Dabóczi Géza
Mézes-mázas manóinvázió
Hírek
 
TŐTŐS DOROTTYA
Passzus az elbeszéléshez
XXVII. ÉVFOLYAM 2016. 11. (697.) SZÁM – JÚNIUS 10

Cserna-Szabó András Sömmi. című regénye dokumentumként ajánlja önmagát, leleplezést és igaz történetmondást ígér – teheti ezt azért, mert elbeszélője Veszelka Imre, a koronatanú, aki az elbeszélt (anti)hősnek, Rózsa Sándornak bizalmas társa. Ez a választás Cserna-Szabó részéről teret enged a hitelesítési eljárások irodalmi toposzainak és közhelyeinek használatára, de főképp kifordítására és parodizálására.
Veszelka Imre ugyan csak akkor ismeri meg Rózsa Sándort, mikor az már betyár, mégis elmesélheti annak születését, mert a Kegyelmes Paraszt mindenre emlékszik: magzatbeli állapotára, a fogantatására és az előző életére is – mikor nádirigó volt. Rózsa Sándor bukásra predesztinált hős: burokban jön a világra, de már születése előtt alkut kíván kötni tiszta lelkére az ördög, hogy megronthassa azt. Méltó társa lesz Veszelka Imre, aki saját születését is elmeséli: ő a második iker, akinek világra jövetele anyja halálát okozza. Mindkét történet kétszeresen közvetített, hiszen egyiket Rózsa Sándortól, a másikat apjától hallva mondja újra a narrátor – ezáltal már a regény első két fejezete kitüntetett pozícióba állítja az elbeszélhetőség (hitelességének) kérdését. Cserna-Szabó erre a közvetítettségre egy másik fontos tényezővel is felhívja a figyelmet. Veszelka Imre „beszédhibás”: pestiesen beszél, a szögedi nyelvjárást csak akkor használja, amikor másokat idéz, ebben pedig nem (lehet) mindig pontos, így a szögedi dialektust ismerő olvasó számára nyelvileg is jelöltté válik a történetek közvetítettsége.
Az újramondás mindig valamilyen változtatást, torzítást is jelent, Veszelka Imre elbeszélői alakja pedig ezt meg is erősíti, miközben az állandó hitelesítés révén a két ellentétes irányultságú folyamat megkérdőjelezi, felülírja egymást. Teiresziaszi mesélőként mutatja be saját magát, mint 85 éves vak koldust, aki a szegedi Páva vendéglővel szemben ül és emlékezik. Magabiztos előadásmódja révén az olvasónak eszébe sem jut kételkedni szavahihetőségében: egyáltalán nem meglepő, hogy az ördög személyesen alkudozik, az 1848–49-es forradalom sikeresen végződik, vagy hogy egy magzat túléli, amint kivágják a méhből, eltávolítják a két kisujját, majd visszavarrják az anyaméhbe. Mindeközben azonban az olvasó végig tudatában van az előadott történetek közvetítettségének, a jelentős időbeli távolságnak – hiszen Veszelka szimbolikusan az 1900. évből visszatekintve mesél el egy letűnő életformát – és az elbeszélői pozíció paradoxális voltának.
Cserna-Szabó olyan mindentudó narrátorként helyezi Veszelka Imrét az elmondott világba és fölé, aki elmesélheti azokat a történeteket is, amelyeknek nincsen szemtanúja. A narrátori pozíció és az elbeszélt helyzet közötti inkompatibilitás egy gyilkosság leírásában tűnik ki. Ugyanis az áldozat – egy pusztai kovács Piros nevű lánya – halálának körülményeit csak az elkövető Pruska doktor ismerhette, mert egyedül ő volt ott, amikor megmérgezte a lányt, aki felébredt a tetszhalálból: „jól jegyezzék meg, egy életre, hogy ha a Pruska doktor valakire azt mondja, hogy halott, akkor az holt, és punktum, nincs apelláta.” (63.) A Veszelka Imre eme gyanús mindentudása és vaksága közötti látszólagos ellentmondás a mű előrehaladtával egyre hangsúlyosabbá válik. Az Epilógusban például részletesen leírja egy olyan szereplő külsejét, kitérve ruháinak anyagára és színére is, akivel az elbeszélői jelenben találkozik. Az ellentmondást végül ő maga oldja fel, mikor bevallja: „egy látó vak koldusnál jobb állás nemigen létezik, a vak koldus többet lát, mint a látó.” (201.) Ez az utólagos visszavonása egy korábbi kijelentésnek megkérdőjelezi az elbeszélő többi állításának hitelességét is. Visszafele olvasva ezt a ravaszságot, játékosságot, felmerül, hogy a fiktív elemeknek az abszurdba hajlítása nagyon tudatos elbeszélői ferdítés. Ilyetén Veszelka Imre alakján keresztül Cserna-Szabó célja egy jó történet elmondása, ez pedig kétségtelenül lehet igaz és leleplező a maga világában, és amelyhez viszonyítva a valóság (?) csak egy másik lehetséges, bár kevésbé izgalmas vagy elmondásra érdemes végkimenetel.
Veszelka Imre tehát mindenről tud (mintegy belelát a pusztai emberek közösségi tudatába), és mindent el is mesél. Rózsa Sándor mitizált élettörténetének minden eseményére nyújt magyarázatot, leleplezi a betyár erejének és motiváltságának forrását, ugyanakkor tovább építi az alakja köré szerveződő legendák sorát, hiszen a felkínált megoldások kizárólag a néphiedelmek, a fikció kontextusában érvényesülhetnek. Cserna-Szabó ezáltal úgy mutatja meg Rózsa Sándort – és a további szereplőket –, mint valós személyeket, akik azonban a történelmi, irodalmi és népművészeti tudat termékei – illetve mindezek tagadása is.
Rózsa Sándor alakja kezdeti indíttatásaiban és megítélésében valóban megfelel a hagyománynak, hisz a regény elején Cserna-Szabó úgy alkotja meg a betyár személyét, mint egy pusztai Robin Hoodét. A még gyermek Sándort az indítja el az igazságszolgáltatás törvényen kívüli lehetőségeinek irányába, hogy Pekár és betyárbandája megalázzák és megölik édesanyját, majd őt és öccsét otthagyják bennégni a felgyújtott tanyán. A könyörtelenül erőszakos és jogtalan bánásmód ellenében lép fel Rózsa Sándor; a bosszúvágy és az igazságtevés iránti vágy végig belső motivációjának alapját képezik az egyre inkább széteső hősnek. Ezek megvalósítása mégsem katartikus, ugyanis az olvasó fokozatosan veszíti el a Rózsa Sándor irányában tanúsított kezdeti szimpátiáját, ahogyan az átalakul Pekárrá: az eredetileg az igazságszolgáltatás által legitimizált kegyetlenség elkezd céltalanul és irányítás nélkül működni. A kisrománban ez képezi Rózsa Sándor karakterfejlődésének – vagy mondhatnánk, hanyatlásának – tetőpontját: a történelmi tényt képező vérengzés a szabadságharc keretein belül és az archetipikus ellenség legyőzése. Pekár kivégzése azonban nem megnyugtató, Veszelka Imre úgy narrálja az eseményt, mintha egyfajta testvérgyilkosságról lenne szó, a küzdő felek egyenlő rangúak, egyformák, úgy tűnik tehát, Rózsa Sándor önmagát készül megölni: „olyan gondolatom támadt, hogy ennek a mérkőzésnek sosem lesz vége, mert egyik sem bírt a másikkal, sehogy sem tudtak egymás fölé kerekedni, mintha mindkettőt az Ördög segítette volna, két gyűlölettől eltorzult orca, két bosszúvágyó tekintet, két pár sátáni dühtől vörösen izzó szemgolyó.” (173–174.) Tekinthető ez annak a kivetüléseként is, amint Rózsa Sándor az előzetesen kitűzött cél, az igazságosság, a szegények segítése érdekében próbálja legyőzni a kegyetlenség ösztönét – sikertelenül.
Cserna-Szabó azonban nem hagyja egyoldalúnak Rózsa Sándor alakját, a tudatos karakter(le)építést részben a humorra vezeti ki – ahogy a regény egészének előadásmódja is a fekete humor és a groteszk, morbid erőszakosság között váltakozik. (Például Veszelka Imre rejtett iróniája tűnik ki akkor, amikor Rózsa Sándor összes megszólítása közül éppen a Kegyelmes Parasztot használja, hogy rögtön utána leírja, az miként ver szinte halálra egy gyermeket, mert kimondta a Sándor nevet.) Az alakteremtés leginkább humoros eleme az, hogy Cserna-Szabó a kegyetlen Rózsa Sándort egy, a mai ponyvairodalomra jellemző hősteremtési divat értelmében halhatatlan, kulacsból vért iszogató, vámpírszerű alakként írja le. A szöveg olvasása ilyetén témájában, előadásmódjában és szerkesztésében egyszerre szórakoztató élmény, miközben a szerző az elbeszélhetőség, hitelesség irodalomtechnikai kérdéseit is felveti, és kibillenti az olvasót az egyszerűen meghozható morális döntéshozatalból.

Cserna-Szabó András: Sömmi. Mag­vető, Budapest, 2015.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében