"felfeslenek a rétegek"
Kereső  »
XXVII. ÉVFOLYAM 2016. 13. (699.) SZÁM – JÚLIUS 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Papp Attila Zsolt
A Gutenberg-kódex
BONCZIDAI ÉVA
A versek az ősversből jönnek: ez Isten beszéde az emberhez” - beszélgetés Makkai Ádám költő-nyelvész-műfordítóval
Alexandru Mușina
Rövidprózák
Orcsik Roland
Fantomkommandó
Bogdán László
Vaszilij Bogdanov versei
Száz Pál
Rövidprózák
Lovász Krisztina
Hulló falevelek
Haklik Norbert
Élet a halál előtt
Gáll Barnabás
Szalonpunk
Bihari Csilla Rozália
Láv-sztori a múltból
Finta Klára Enikő
Versek
Bartalis-Kádár Apor
Népek mérlegén
Gaal György
Akik a magyartanárokat képezték. Házsongárdi séta sírjaik közt
Szőcs István
A könyv önkitolása
Ferenczi Szilárd
A felejtés ára
CSUSZNER FERENCZ
Minden csoda. Három nap Nagyszebenben
Gegő Virág
Történetek, történelmek
Erdős Katalin
Feledés–lélek–visszatérés
Megtalált hírnév
Jakabffy Tamás
Hevülettel nem spórolva
Szekernyés János
Digitális színes nyomatok
 
Száz Pál
Rövidprózák
XXVII. ÉVFOLYAM 2016. 13. (699.) SZÁM – JÚLIUS 10.

Másvilág

phytoanekdota

 

Öreganyád lánkorábo a temetőbe járt ibolyát szënnyi mindën kikeletkor. Mer a ibolya a ēső sugarakra kivirágzik! Akkor má örömibe tutta, hogy begyünnek a jó idők. Igën jó a ibolyavirág a téli nyavalákro, kemín köhögísre, hideg hurutyra, szenvedő szívre. Öreganyád ott lakott Öregannyáná, ott is születëtt, ott laktak a temető mögött. Má megindút a szülís, Öreganyád assë tutta hova fusson. Szëmbe mëg ippen temettek, annya ordított, ezëk mëg ínekőtík,

a fínyës nap tűlünk ētávozott

a szent fínye minkët ēhagyott

az estének vígórájját írtük

de hónapot nem tuggyuk hogy írünk

Öreganyád úgy futott ki a házbú, kirángotta a barátnőjjit a halottas mënetbű, hogy gyűjjön, mënnyi kő, mer megindút a szülís. Ammëg bábasszon vót, allëtt Öreganyád kërësztannya. Há má tëttík le a koporsót a fődbe, mire megindút a szülís. A keríttísën túl meg ínekőtík a siratóasszonyok. Aggy uram örök nyugodalmat nëki. És a örök világosság fínyëskëggyík nëki! De addigra má Öreganyád megszületëtt, túlkijabáto ikët, úgy bőgött. Amikor Öreganyád vittík, akkor is fősírt valaki a keríttísën túl a világ másik felin. Ott vót szëmbe a temető. Másvilág a keríttísën túl. Öreganyád is csak odaírt, kituggya hun bolgott ē ott, ëccër maj mind hazakerűllünk. Addig mëg ott virítt a ibolya a síron. Hirdeti a főtámodást.

 

 

A mírëg

phytoaforizma

 

Úgy tűnik ē a kamilla, mind a tegnapi nap fínye, vagy mind a fëcskék. Esztendőrű esztendőre kevesebb van. Akkor kezdődött ez még, amikor a elftársok behoszták a permetëzíst. No, permetëznek azóta is, mëgy a röpüllő, hogy në lëgyën kártëvő, hogy megmaraggyon a termís, ne lëgyën beteg a hajtás, në lëgyën gyom, në köljön kapányi. Mer csak a hasznot akarja a níp, de a magájét. A fődet mëg megerőszakójja. Mírges, ha más is kír a íletbű. No de jég ellen, ár ellen, aszály ellen nincsen permet. A kamilla olyan tiszta ártatlan növíny, hogy az ē nem visēheti a mírget. Mer ha csak ëccëmet is, ha mongyuk ráfúj a szellő, víge! Kidöglik. Így lëssz majd a vígső időkbe is. A tiszta lelkűek kidögűnek, mer nem tuggyák ēvisēnyi, hogy úgy ēmírgesëdëtt a világ.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében