"a város végül úgyis elcipel magába"
Kereső  »
XXVII. ÉVFOLYAM 2016. 14. (700.) SZÁM – JÚLIUS 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Karácsonyi Zsolt
A láthatatlan város képei
Portik Blénessy Ágota
Patikai tárgyilagossággal az erdélyi régiség emlékeiért - beszélgetés az idén 70 éves Kovács András művészettörténésszel
Pomogáts Béla
Az Erdélyi Helikon és az „erdélyi gondolat”
Király László
Hajnal
ANDRÉ FERENC
városnézés
László Noémi
Egyetlen
HORVÁTH BENJI
Untitled City
Papp Attila Zsolt
A Kolozsvár–York alagút
Jancsik Pál
Mátyás még vigyáz Kolozsvárra
SELYEM ZSUZSA
A halál se
MÁRTON EVELIN
Kolozsvár
Jánosi Vivien
Csigasütő
Szabó Attila
És ha ordítanék?
Lövétei Lázár László
Versek
Ștefan Baghiu
Az ilyen napokba vonulok vissza
Szőcs István
Sötét őstörténeti folyó-show
BIRÓ ANNAMÁRIA
Székely Árkádia
Gaal György
Akik a magyartanárokat képezték. Házsongárdi séta sírjaik közt
Bokor Zsuzsa
Néma filmkockák. Kérdések egy film kapcsán
Szántai János
Lépcsőházi filmkockák a 700 éves Kolozsváron
Bartha Katalin Ágnes
Egy színésznő és kolozsvári közönsége
Demeter Zsuzsa
Kolozsvárinak lenni...
MOLNÁR ZSÓFIA
Válogatás egy életpálya irodalmi útjaiból
Túl sok szülő közt a gyermek
Jakabffy Tamás
A magyar zenei misszió zászlóshajójáról
Portik Blénessy Ágota
A természet vonzásában
 
Bokor Zsuzsa
Néma filmkockák. Kérdések egy film kapcsán
XXVII. ÉVFOLYAM 2016. 14. (700.) SZÁM – JÚLIUS 25.


1920 őszén a kolozsvári Egészségügyi Főfelügyelőség megrendel egy kampányfilmet, amelynek tájékoztatnia kellett a tömeget a nemi betegségekről és az orvos különleges szerepéről a betegség felismerését és gyógyítását illetően. A megrendelő a kolozsvári színházigazgatót és filmrendezőt, Janovics Jenőt bízta meg a rendezéssel, aki saját filmgyárában, saját színészeivel (Baróti Erzsivel, Poór Lilivel, Fekete Mihállyal, Szakács Andorral) készítette el a művet. A hivatásos színészeken kívül gyakorló orvosok, továbbá parasztok, sőt, a kórház betegei is megjelentek benne. A tudományos tanácsadó nem volt más, mint Constantin Levaditi, aki a világháború után tért haza Párizsból Kolozsvárra, és aki a szifilisz bizmutos kezelésével elért eredményeinek köszönhetően vált világhírű orvosprofesszorrá. A Világrém/Din grozăviile lumii c. filmet Erdély minden megyéjében és helységében levetítették, a képközi feliratokat románul, magyarul (és alkalmanként német nyelven) szerkesztették.

 

A némafilm majdnem egyórásra sikeredett. A film cselekményének helyszíne valóságos non-lieux, hiszen csak a tájékozottabb néző tudja, hogy a forgatás helyszíne Kolozsvár, mert felismeri a Szent Mihály-templomot, a Házsongárdot és az operát, de igazából a történet „valahol Európában” játszódik, vélhetően francia nyelvterületen. Pierre Sylvain családja életvitelében, mentalitásában, kapcsolatait tekintve egy korabeli tipikus polgári család. Felesége, Doria, a színház világhírű énekesnője, modern nő, aki amellett, hogy két gyerek példás édesanyja, ragyogó karriert futott be. Már a film második jelenetéből kiderül, hogy a férjnek viszonya van az ugyancsak a színházban dolgozó Shivával, a színésznővel. Georges Pradel, az orvos figyelmezteti Shivát, hogy szifiliszes, és feddő beszédéből azt is megtudjuk, hogy Shiva promiszkuus szexuális életet él. Az orvosi rendelőben Pradel bemutatja Shivának a Wassermann-teszt eredményét, és hogy mi a különbség az ő vére és a tiszta, nem fertőzött vér között: az övé világosabb színű, mint az egészséges emberé. Ehhez a képhez pedig az alábbi, ugyancsak emblematikus értékű üzenet tartozik: „Magától a vérbaj nem gyógyul soha, még ha olyan jól érzi is magát... Egy gyógyszere van: a rendszeres és pontos orvosi kezelés... Jöjjön el holnap az injekciók folytatására” – mondja az orvos Shivának. Később kiderül, hogy a főszereplő, Sylvain is megbetegedett, ezért az orvos a férfit is eltiltja a családjával való bárminemű érintkezéstől:

 

„Muszáj megtenned! ... Nézzed meg, különben mi vár rájuk. Jöjj... Bemutatom neked a szifiliszt.” Nemcsak Sylvainnek szól ez a mondat, hanem minden nézőnek, a feszültség a következő, dokumentumfilm-képsorok által csak tovább fokozódik. Valós felvételeket vágtak be a játékfilmbe, hogy ezáltal még személetesebb legyen a szifilisz okozta kár. Betegek pózolnak a kamerának, sebhelyes arcú öreget, orr nélküli kisfiút, fogyatékos gyereket mutatnak meg nekünk. Egy megvakult katona emlékszik vissza arra, hogyan kapta meg a betegséget – egy bordélyházi nőtől, és miként akart abból kigyógyulni, orvosi segítség nélkül. A feszültséget tovább növelik a boncterem és az őrültek cellájának megmutatásával.

 

Miután Sylvain mindezeket látja, kétségbeesik, lelkifurdalás gyötri. Hazatérve, a fáradtságtól és a látottaktól meggyötörve, elalszik. Ekkor látjuk az ő álmát, de az, hogy álomról van szó, csak a történet legvégén derül ki. A történet a néző számára látszólag törésmentesen folytatódik: Sylvain nem fogad szót az orvosnak, ezáltal pedig kezdetét veszi egy egész sor tragédia. Doria, a feleség, megvakul, megőrül, majd belehal betegségébe, a család koldusbotra jut, Sylvain alkoholba fojtja bánatát, és amikor az ő halálának tragédiáját is átéltük már, megjelenik az orvos, aki felébreszti az alvó Sylvaint, hogy értesítse: Shiva meghalt, öngyilkos lett. A kerettörténet így az orvosi forgatókönyv szerint folytatódik: a beteg főhős bevallja feleségének, amit tett, és Amerikába megy dolgozni. „Hogy jobb ember legyek” – mondja ő. A feleség megbocsátóan és szeretettel búcsúzik tőle.

 

Ha a film keletkezési történetét és magát a film cselekményét, üzenetét összekapcsoljuk, számtalan izgalmas kérdéshez jutunk el. Számomra, aki orvostörténeti kontextusban olvastam az anyagot, a keret és a történet egymáshoz való viszonya érdekelt, mivel ez a párbeszéd elsősorban a világháború után felerősödő orvosi diskurzus megértésében volt segítségemre. Megmutatta, mint vált az emberi test a reformok egyik eszközévé, amelyet most a korábbinál is nagyobb odafigyeléssel kellett célba venni, kezelni, felügyelni, regisztrálni, gyógyítani. Érdekes látni, hogy az orvosi propagandafilmek mely eszközeivel dolgozik, hogyan történik a nemi betegségek mozgóképes megjelenítése a képek ismétlése, a dokumentumfilm melodrámába vagy a melodrámai elem dokumentumfilmbe való bevágása révén, miként dolgozik az ismétlődő és meghökkentő formulákkal, amelyek a publikum szenszibilizálását célozták meg. A háború alatt készült amerikai filmeket leszámítva kevés hasonló nagyméretű mozifilm előzte meg a Világrémet a filmtörténetben. (Minderről bővebben: Bokor Zsuzsa: Testtörténetek. A nemzet és a nemi betegségek medikalizálása a két világháború közötti Kolozsváron. Nemzeti Kisebbségkutató Kiadó, Kolozsvár, 2013.)

 

Bár kétségtelenül a Világrém a román orvosi társadalom erdélyi intézményesülésének egyik legmarkánsabb és legláthatóbb propagandaeseménye, a nemi betegségek nemzeti keretbe ágyazásához aligha hoz értelmezhető adatokat, éppen a tér és a szereplők etnikai semlegessége miatt – ellentétben a többi, sokkal direktebb üzeneteket megfogalmazó korabeli propagandaanyaggal. Ha meg kizárólag propagandafilmként olvassuk, jogos a felvetés, hogy mit érthetett ebből a tartalomból és ebből a sor vizuális reprezentációból a mozizáshoz nem szokott falusi társadalom? Hogyan tudott azonosulni az operába járó és szabad idejével mit kezdeni nem tudó (ráadásul kiolvashatatlan franciás nevű) polgárral, a kerettörténetbe ágyazott álomepizóddal, a kifinomult filmművészi technikákkal?

 

Ugyanígy magyar filmtörténeti dokumentumként is nézhetjük a filmet, mint Janovics Jenő életművének egyik fontos darabját. Felmerülhet azonban a kérdés, hogy Janovics mint a színházából nemrég a hatalom által kiebrudalt színházigazgató, tudott-e azonosulni azzal a hatalmi alapkoncepcióval, ami a filmet elindította? Hogyan vitte be önmagát és művészi aspirációit? A film kétségtelenül egy jól sikerült művészfilm, amely Janovics rendezői profizmusát, realista filmszemléletét tükrözi, sőt, olyannyira kifinomult módon vezeti be az orvosi kampány elemeit, hogy ezek, ha akarjuk, észrevétlenek maradnak, a film így akár a kontextus nélkül is olvasható, élvezhető. Azt, hogy a Világrém tényleg olyannak született-e meg, amilyennek az orvosi társadalom megálmodta, vagy pedig az alkotási alkuban a rendezőnek sikerült sokkal inkább saját képére formálnia – nem tudjuk.

 

Erdély két világháború közötti társadalmáról számos munka született, ezek mindegyike valamelyest egy-egy mozaikdarabja annak a történelmi valóságnak, amelyet kutatunk, és amelyet történetesen magunk is megörököltünk. A Trianon utáni berendezkedés és átrendezkedés egyike azon különleges fordulópontoknak az európai történetírásban, amely épp a tranzithelyzet miatt válik a kutatások célpontjává, a pillanatban hosszú távú folyamatok válnak újraértelmezhetőkké. A Világrém ennek a különleges fordulópontnak sokféle jelentését hordozza, nem egyértelmű jelentéseket, hanem félmagyarázatokat, amelyeket folyamatosan kénytelenek vagyunk újragondolni.

 

 

 
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében