"a város végül úgyis elcipel magába"
Kereső  »
XXVII. ÉVFOLYAM 2016. 14. (700.) SZÁM – JÚLIUS 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Karácsonyi Zsolt
A láthatatlan város képei
Portik Blénessy Ágota
Patikai tárgyilagossággal az erdélyi régiség emlékeiért - beszélgetés az idén 70 éves Kovács András művészettörténésszel
Pomogáts Béla
Az Erdélyi Helikon és az „erdélyi gondolat”
Király László
Hajnal
ANDRÉ FERENC
városnézés
László Noémi
Egyetlen
HORVÁTH BENJI
Untitled City
Papp Attila Zsolt
A Kolozsvár–York alagút
Jancsik Pál
Mátyás még vigyáz Kolozsvárra
SELYEM ZSUZSA
A halál se
MÁRTON EVELIN
Kolozsvár
Jánosi Vivien
Csigasütő
Szabó Attila
És ha ordítanék?
Lövétei Lázár László
Versek
Ștefan Baghiu
Az ilyen napokba vonulok vissza
Szőcs István
Sötét őstörténeti folyó-show
BIRÓ ANNAMÁRIA
Székely Árkádia
Gaal György
Akik a magyartanárokat képezték. Házsongárdi séta sírjaik közt
Bokor Zsuzsa
Néma filmkockák. Kérdések egy film kapcsán
Szántai János
Lépcsőházi filmkockák a 700 éves Kolozsváron
Bartha Katalin Ágnes
Egy színésznő és kolozsvári közönsége
Demeter Zsuzsa
Kolozsvárinak lenni...
MOLNÁR ZSÓFIA
Válogatás egy életpálya irodalmi útjaiból
Túl sok szülő közt a gyermek
Jakabffy Tamás
A magyar zenei misszió zászlóshajójáról
Portik Blénessy Ágota
A természet vonzásában
 
Bartha Katalin Ágnes
Egy színésznő és kolozsvári közönsége
XXVII. ÉVFOLYAM 2016. 14. (700.) SZÁM – JÚLIUS 25.

A külföldön is hírneves színésznő, Bulyovszkyné Szilágyi Lilla (1833–1909) karrierjében nem kis szereppel bír a kolozsvári közönség, amelynek inspiráló hatását maga a művésznő is elismerte. A nyilvánosság szélessége, mélysége, a közönség száma, összetétele, a recepció milyensége a színházi kutatás részeként fontos felismerésekkel járhat egy színész és a város színházi publikumának viszonyáról, ezek egymásra hatásáról. A kérdés komplex társadalom-, város-, politika-, gazdaságtörténeti és színházművészeti összefüggésének néhány elemére figyelek az alábbiakban.

 

Szilágyi Lilla 1833. máj. 25-én született Kolozsváron. Családjának története részben összefonódik a magyar hivatásos színjátszás történetével, apja, Szilágyi Pál, úttörő énekes-színész, Kelemen Lászlónak, az első magyar színigazgatónak volt unokaöccse. Így szinte magától értetődő, hogy a színészcsaládok, színészdinasztiák bejáratott útját járhatja Lilla, s hamarosan gyerekszínész lesz. Pár éves, amikor a család Pest-Budára költözik, követve az apa szerződési útvonalát, mely a budai Várszínháztól a Pesti Magyar Színháznak nevezett későbbi Nemzeti Színházhoz vezetett. Hétévesen, 1840-ben alkalmazza először a Nemzeti Színház gyermekszerepekre. A forradalmi események azonban nemcsak a magyar nyelvű színházi rendszert forgatták fel, hanem magánéletében is változást hoztak, 1848. nov. 8-án a tizenötéves Lilla hozzáment az ügyvéd, hírlapíró Bulyovszky Gyulához, a márciusi ifjak egyikéhez.

 

Az ötvenes években kezd kibontakozni és érvényre jutni drámai és vígjátéki tehetsége. Bár a színház nem volt egyáltalán irigylésre méltó helyzetben a Bach-korszakban, Bulyovszkyné szorgalmasan tölti hétköznapjait, fellépései mellett novellákat ír, számos francia darabot fordít, ebédjeit a főváros neoabszolutizmus korabeli társasági életének egyik központjaként említik. 1854-től levelezéséből is látszik, de a sajtó is reflektál rá, hogy nem játszatják eleget a pesti Nemzeti színpadán, színésznői intrikák (Komlóssy Ida) keresztezik érvényesülését, illetve nem sikerül rést ütnie a tizenhat évvel idősebb Jókainé Laborfalvi Róza egyeduralmán.

 

Az 1854 márciusának tízestés kolozsvári vendégfellépései a sajtó szerint a korabeli kolozsvári színházi élet „ájult”-ságából való kiemelését jelentette. Ekkoriban a színház a kormányzati politika intenciói és a magyar közönség elvárásai közti ütközések leglátványosabb tereként funkcionált. Kétségkívül az intézmény magyar nyelvűségének a nyilvánosságban (cenzúrázott lapok, darabok, önálló parlament híján) az artisztikus célokon túl megnövekedett a védő, megóvó, nemzeti közösséget megerősítő, pótlólagos szerepe. Hetilap szerint a művésznő vendégszereplése nagy hatást gyakorolt mind a dráma fellendülésére, a társas életre, mind pedig a nemzeti érzelmekre. Mindezt művészi játékával, szabatos és ékes magyar beszédével, ízléses öltözékeivel, egyszerű modorával, megnyerő egyéniségével érte el. A beszámoló úgy vélte: „a mindig tömött színház (…) csalhatatlan jele a város cultivált érzelműségének s szellemi magas állásának”. A színházba járást és a nemzet sorsát egybemosó nemzeti függetlenség reményét is felcsillantó mondata a cenzúra határait súrolhatta: „Amely nemzet fiai és leányai így ragaszkodnak a széphez és jóhoz, mely nemzeti színben és alakban fejezi ki magát, amely közönség minden tiszteletet érdemel, azon nemzetnek a sors titkában még jövendője van!”(Hetilap 1854. márc. 22., 23. sz.)

 

A színház néhány fennmaradt bevételi lapja is igazolja, hogy minden alkalommal telt házzal játszott Bulyovszkyné. A Lowoodi árvát választotta március 11-én jutalomjátékának. Ekkor elkelt mind a 48 eladásra kínált alsó-, felső- és középső páholy (kb. 350–400 férőhellyel, ahol többnyire a város és környék arisztokrata családjai és nagypolgárok, birtokosok ültek; a két nem fizetős páholy a polgármesteré és a színházi választmányé volt), ugyanígy a 70 földszinti zártszék és a 392 földszinti jegy (a helyi és tartományi kormányzati tisztviselők, városi polgári, iparos és értelmiségi közönséggel), 226 karzati jegy (az 5 krajcáros belépti díjat fizető diákok, hallgatók, cselédek) és 11 katonajegy. De e fölött az ingyen jegyet kapó, rendre felügyelő hivatalnokok és csendőrök száma is figyelembe veendő. Több mint 1100 nézője lehetett ennek az előadásnak. Az összbevétel 307,27 pfrt volt ezüstben. A költségek levonásával a művésznő és a színház is fele-fele részben 131 frt nyereséget könyvelhetett el. A siker kontextusához azt is tudni kell, hogy a választmányi vezetéssel igazgatott színházban a téli hónapokban nem egyszer volt olyan színházi előadás, aminek napi bevétele pár frt deficit volt. Egy vezető énekes-színésznő félhavi fizetése 80 pfrt volt, s egy 20 előadásra meghirdetett bérlet bevétele kb. 1500 frt.

 

Ígéretek és kapcsolatépítés szempontjából is sikeres németalföldi és párizsi útja után, 1857. október végén és kolozsvári búcsúelőadás-sorozata, 1858 áprilisa között döntenie kellett: itthon marad a nemzeti színésznőjeként örökös második helyre szorítva, vagy a nehezebbet választja: olyan utat, amelyet őelőtte magyar drámai színésznő még nem tett meg, nyelvi gátat áttörve egzisztenciát és hírnevet szerezni a német színpadokon. Az utóbbi mellett dönt. Mindezt olyan körülmények között teszi, hogy Gyulai Pál januárban mintegy fenyegető-kirekesztő diskurzussal a magyar színpadot elhagyó művésznőt kemény megrovásban részesíti. A nagy sajtóhullámokat verő döntés híre Kolozsvárra is eljut, s bár némiképp megosztja a közönséget, ez nem eredményez elfordulást, bizalmat szavaznak játékának, s a helyi lapok egy feltétel nélküli támogató közönség képét nyújtják.

 

Tizenkilenc fellépése között eljátszhatja Gautier Margitot, Stuart Máriát, Lecouvreur Adrienne-t, s Szigligeti Czigányának Rózsiját is. Az arisztokrácia elhalmozza ajándékokkal, antik ékszerekkel, az ifjúság lelkes rajongójává válik, és dőlnek a koszorúk, szóróversek, kocsiját fáklyasorok közt kísérik. Gr. Kemény Sámuel fényes lakomát tart tiszteletére, ahol a Pongrácz muzsikál.

 

Német színésznői aktivitását (többek között 1861-ben a drezdai színház, 1867-től a müncheni udvari színház szerződött tagja) követően magyarországi visszatelepülésekor, 1875-ben, az Európában kivívott hírnév és tekintélyes vagyona ellenére a Budapesti Nemzeti Színház nem szerződteti újra.

 

Az utolsó kolozsvári fellépése óta eltelt 17 év után mind a politikai környezet, mind a színházlátogató közönség, sőt még a színház nézőtere is sokat változik (az 1865-ös átépítésnek köszönhetően), mégis a kolozsvári publikum Bulyovszkyné 1875-ös (búcsú)vendégszereplésének idején ismét megostromolja a színház pénztárát. Az egyetemi kör ifjúságának fáklyás ünnepekor, Hegedüs István szónoklatára mondott színésznői válasz pontosan a városi publikum szerepének elismerésérére vonatkozik: „én itt háromszor születtem, – először, mert Kolozsvár valóban szülővárosom, másodszor: mert első nagyobb szerepeimet játszva itt, színésznővé is itt születtem, – harmadszor: mert e nem érdemelt kitüntetés által a hazai művészetnek ismét vissza lettem adva.” (Magyar Polgár 1875. nov. 23., 268.) Ekkor sem hiányzik a közönségszeretetnek különböző megnyilvánulása: a taps, a kihívások, a babérkoszorú, az ajándékok, az ékes szónoklatok és a szóróversek.

 

A nyilvánvalóan nem homogén városi színházi közönség természetesen igen sokféleképpen viszonyulhat mind a művészeti produktumhoz, mind a művészhez. Itt a domináns sajtóbeli diskurzus és egyéb adatok alapján az is megállapítható, hogy egy hírneves színésznő karrieralakításában mentsvárszerepet is betölt, amikor az áldatlan pesti primadonnaharcok közepette ide menekülhet; támogató, védő és ajándékozó közönségként jelentkezik, amikor a színésznő még nem játszott szerepben is bemutatkozhat; befogadó, elfogadó s kevésbé előítéletes, amikor német színésznői pálya mellett dönt; ünneplő, értékelő egy külföldi karrier után is.

 

Bulyovszkyné több városi alapítványával és Kolozsvárra hagyott két pesti házával valamiképpen ezt a sokféleképpen összefonódó támogatást kívánta meghálálni.

 
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében