"a Minden és a Semmi fölött"
Kereső  »
XXVII. ÉVFOLYAM 2016. 15. (701.) SZÁM – AUGUSZTUS 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
ZALÁN TIBOR
Az üres hely
Demeter Zsuzsa
Engem az íróasztalom szocializált – interjú Centaurival
SERESTÉLY ZALÁN
királyi magtár
Hans Bergel
A novella
Sigmond István
Negyedíziglen
Nagy Attila
Reményik Sándor halálának pontos körülményei
Solymár András
Szalonpunk
Haklik Tamás
Black Jack (II)
BENE ZOLTÁN
Öregek, fiatalok
Tamás Dénes
Az élő ház
Szőcs István
Hírük, nevük – és hírig-azgatóik
Papp Attila Zsolt
„Kik nőt vesznek, mint egy szép állatot”
Bréda Ferenc
THEATRUM TEMPORIS. Levelek az utókornak
Antal Balázs
Fanyar dalok könyve
Pap Ákos
Amikor a pokol ajtaja bétevődik
Demeter Zsuzsa
Témák és tabuk a harmadik Korunkban
Jakabffy Tamás
Nyári Teremtés
Túros Eszter
Tűzzel festők
 
Demeter Zsuzsa
Témák és tabuk a harmadik Korunkban
XXVII. ÉVFOLYAM 2016. 15. (701.) SZÁM – AUGUSZTUS 10.


Botházi Mária: Átmenetek. A harmadik Korunk rendszerváltó tíz éve. Korunk, Komp-Press Kiadó, Kolozsvár, 2015.

 

 

A magyar irodalom elsősorban folyóirat-kultúra, szokták mondani, s ebben nem különbözik az erdélyi magyar irodalom sem, amely a Döbrentei Gábor-féle Erdélyi Muzeummal veszi kezdetét, s több-kevesebb kihagyással, de napjainkig működnek Erdély nagyobb városaiban irodalmi-kulturális folyóiratok, meghatározva az irodalmi élet arcélét, irányát. Mégis, ha megnézzük akár csak a huszadik században indult folyóirat-kultúrával kapcsolatos kutatásokat, repertóriumokban is híjával találtatunk, nemhogy alaposabb monográfiákban. Pedig munka akadna bőven, gondoljunk csak a Korunk kilencven vagy az Utunk ötven évére, vagy, ha már minden szentnek maga fele hajlik a keze, a Helikon elmúlt huszonöt esztendejére – a rendszerváltás óta eltelt két és fél évtized alatt a Helikon hasábjain debütáló író-költő-nemzedékek is megérnének egy misét, vagy legalábbis egy teljesebb repertóriumot, egy kisebbecske tanulmányt.

 

Fehér folt hát és bölcsészhallgatóknak kutatni való téma bőven akad, s ezt a hiányt próbálja igen kis szeletében lefedni Botházi Mária, akinek Átenetek. A harmadik Korunk rendszerváltó tíz éve címmel jelent meg doktori disszertációja. Igaz, a rendszeváltás utáni tíz esztendő anyagából is elsősorban csak a „közéletiként meghatározható” közléseket veszi górcső alá, de mindemellett nem mehet el az 1990–2000 között, a lap irányadó szerkesztési koncepciója, diskurzusának bemutatása, felvázolása mellett sem, mint ahogy nem hagyhatja figyelmen kívül a Korunk ’89-et megelőző évtizedeinek történeti összegzését sem (így külön alfejezetekben tárgyalja a Dienes Lászlóhoz és Gaál Gáborhoz köthető első Korunk irányelveit, 1926–1940, valamint a második Korunk-korszakot, 1957–1989). Kutatásának tényleges tárgya azonban a harmadik Korunk-időszak: a kezdetektől Kántor Lajos és Gáll Ernő levélváltásán keresztül a tematikus lapszámok kérdésköréig ível ez a retrospektív áttekintés, majd szerre veszi azokat a fontosabb, a lap arculatát meghatározó témákat, nem egy esetben tabukat, amelyek nemcsak a lap címoldalára kerültek, hanem amelyek az erdélyi magyar közéletet is tematizálták: erdélyi magyar egyetem, erdélyi magyarságtudat, erdélyi magyar sajtó/média, egyház, kisebbségek, együttélés.

 

Mindezt úgy, hogy maga a szerző is tisztában van azzal, a „mai sajtótörténészek igen szűken mérik a folyóirathoz kapcsolható írásokat”, sőt, elfogulatlan erdélyi magyar sajtótörténettel sem rendelkezünk. Botházi Mária könyve biztos alapköve lehet a további kutatásoknak.

 
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében