"de nem bűnhődnek csak a jók"
Kereső  »
XXVII. ÉVFOLYAM 2016. 20. (706.) SZÁM – OKTÓBER 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Vida Gábor
A semmi és a haza
László Noémi
Az erdélyi ötvenhattól a nemzetállamig, és azon is túl - interjú Stefano Bottoni történésszel
Dupka György
1956 és Kárpátalja
VARGA LÁSZLÓ EDGÁR
Versek
Szilágyi Domokos levelezéséből
Aurel Dumitraşcu
Versek
ANDRÉ FERENC
illesztések
Szabó R. Ádám
Vasárnap
Maier Péter
Versek
Gothár Tamás
Versek
Tamás Kincső
A toll
Czegő Zoltán
Versek
Szőcs István
Jegyzetek divatos témákról. A karvalytól Bertha nagy lábáig
Ferenczi Szilárd
Magyar filmek, amint párbajoznak. Beszámoló a 16. Filmtettfesztről
Bréda Ferenc
THEATRUM TEMPORIS. Levelek az utókornak. Nyolcadik levél.
Egyed Emese
„Azt érzem, hogy helyettem és nevemben cselekedtek”
Codău Annamária
Az apadilemma
Közelítő gesztusok/Közelítések
Jakabffy Tamás
Kis léptékű „nagy” zenék orgonára
Szakolczay Lajos
„Kiknek véréből leszen a feltámadás” - a Magyar Írószövetség 1956-os kiállítása
 
Bréda Ferenc
THEATRUM TEMPORIS. Levelek az utókornak. Nyolcadik levél.
XXVII. ÉVFOLYAM 2016. 20. (706.) SZÁM – OKTÓBER 25.


Nyolcadik levél. A létezési dráma teo-teátrális idejéről mint a föl- és ide-idézés közegéről

1. Az, ami Neked, a Levésben itt Lenn majdan Leendő Levél-címzettemnek a Ma, a Te d, az a mostoha Most modus-aiban, módjaiban nem s, mint a mai Jelen Jeleiben lengő-lebegő Jövő-Öv, vagyis az Ide-lejtő-Idő vízeséséből minket kimenŰr-Gyűrű, a Krónoszi Kor, az a fenni és fénylő, egyiptomi nagy Év (vö. rom. ev, kor), ami a héber Éváé.

 

2. Mivel az, ami Ma még a Majd, én jövőm, az Lesz itt lenn a Te jelened, a Te Mád, minthogy Lelkeknek Lenni csak itt Lenn, a Levés ős-Levesében, a thén, a Felejtés Folyóján inneni t-ben lehetünk.

 

3. Kortársaimnak mindezen transz­hisztorikus, az időbeni eseményeket s történéseket átívelő korrespondencia-kísérlet valamiféle fura és lehetetlen föladatnak s legjobb esetben is csupán egyféle misztikus missziónak tűnhet.

 

4. Tudniillik az én, s majdan a Te málott Múltadváló-változó mban ged még senki sem számít sem szemiotikai-szemantikai Személynek, sem Szemlélőnek, sem Ténynek, sem Tényezőnek, mert hic et nunc, az Itt+Most célkeresztjében Te számu(n)kra kézzelfogható s látható módon, azaz minden érzékszervi bizonyosság, de akár valamely matematikai valószínűségi virtualitás szerint sem – még egyáltalában s korántsem létezel.

 

5. S ha mégis igen, akkor e kor gondolkodóinak legföljebb (avagy legalább) csupán arról van némi sejtésük, hogy az Auctor-Actor átmeneti álarcai alatt (mögött) valójában épp Te rejtőzködhetsz mint Telepatikus Teszt-Test. Egyfajta, egyszerre hátravetülő és előrejelződő elő-megtestiesülés, amolyan, távolról sem re-, hanem ellenkezőleg inkább egyféle prae-inkarnáció s Hékáté-i varázs-hecc gyanánt.

 

6. De Te egyelőre nem tehetsz arról, hogy Te most még nem tudod, hogy Te leszel a Tekintő1, a mindeneken átlósan Átlátó, a Szó-Szöveg Szövetéből és Szögéből-Szegéből Szemlélő(dő).

 

7. Hisz hic nem Te tehetsz arról, hogy még nem ismerhetted föl, hogy Te vagy a Tettes, hogy Te vagy az önmegkettőződő Tete (vö. cig. o Tete, az Apa), a Pap, a Papa, a Pater, s hogy Te vagy a telepített Tétel és Tét.

 

8. S persze, messziről sem a Te hiátusos hibád az, hogy nem érted, hogy nem fogod – s hogy csak fogod majd újjáéledt s raptor-röptű, ikaroszi Fogolyként fogni tán foggal és körömmel-karommal is – azt, hogy Te vagy a vissza- és előretükröző Teknő, a létezéstörési és -történelmi Pár, a paradigmatikusan, vagyis a paradicsomian dicső s parabolikusan szent szándokú üzeneteket közvetítő

 

A

 

N   N

T

E

 

A

,

 

amely révén egyfelől Te verődsz s vergődsz virtualiter ma vissza Ide, az eidószi, alaki, formailag formatált Ideába, az Időbe, s amelynek segítségével másfelől előre is tudom vetíteni magam Oda, a plótinoszi Odúba egy ugyanide- s mintegy kintről, a rajtam túl(világ)i Kincsből visszatekintő Te-ként.

 

9. Természetesen e fönti, onto-teatrális Tekhné, azaz e megrendezetten teatro-technikai mű nemcsak az én, hanem kiváltképp a Te + Én, vagyis a Mi Mívességi ve-Művünk.

 

10. Ez a Mi, a tosz e Mi-je valójában az Originális Origó, a kollektív Én, az Ősök Összegződése, a mimetikus (hason)másságokból adódó állandó összehasonlításban való létezés tudata.

 

11. Tudniillik a Mi Mint Miség (vö. lat. quidditas, miség ; lásd Duns Scotus realia-it) nem más, mint az összehasonlító hasonmásságokat ideidéző Mentális /Mív.

 

12. Mert minden itt ebben az Átlász-i, átlántiszi és alanyi Alantban botladozó alfabétum, minden Alef- avagy Béth-Betű, minden Sorsszerű Sor, minden e lenni-lenti Levél ebből az Ide-Idézett-Időből, az Útból és az Utó-Korból, az Igenlő Igéből, az Idő-mint-Idézetből, az Idő-mint-Idézetté-Változás Igézetéből, ezen puszta és pusztuló Levésből, ebből a Mindenségből mint többes számú Miből keletkezik és önmagának, a Leendőnek kelteződik.

 

13. Hisz akárhogyan is forgatod, Idézet vagy és leszel az Időben, egy Történelmi Tört és a redéke s mindemezek Ide-Idézése: életrajz, adatok, mítosz, sztori, mese, történet, monda, legenda, elbeszélés, narratíva, fordulat( )-láncolat füzér és a környezeted köre által szőtt Szöveg és Információ vagy, valál és leendsz, vagyis egy olyan föltámasztható, föléleszthető, föl- és megidézhető holt az Egyszer-volt, hol-nem-volt ... -ból, akinek az életrajzi adatait s két, kronológiai, lehorgonyzási időpont közötti létélményeit egy lakonikus információ, a hamarosan elmondódó sírfölirata összegzi. Másszóval az Idézet Idézete, az Idézet megidézése és négyzetre emelése vagy és leszel.

 

14. Summa Sunt Sum et Sumus: összegzés vagy, pontosabban: az Ős-Összeg, azaz Vagyon Vagy, vagyok és vagyunk. Ez van és ez vagyon.

 

 

 

Jegyzet

1 L. gör. θεωρία, théoriá, szemlélődés, látvány, összkép, ünnepségen való részvétel; θεωρέω, théoréo, nézni, szemlélni, megvizsgálni; θεωρός, théorosz, néző; θέα, théá, látás, nézés; ὁράω, oráo, nézni, szemlélni; θεάομαι, théáomái, megtekinteni, csodálni; Θεωρός, képviselő.

Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében