"de nem bűnhődnek csak a jók"
Kereső  »
XXVII. ÉVFOLYAM 2016. 20. (706.) SZÁM – OKTÓBER 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Vida Gábor
A semmi és a haza
László Noémi
Az erdélyi ötvenhattól a nemzetállamig, és azon is túl - interjú Stefano Bottoni történésszel
Dupka György
1956 és Kárpátalja
VARGA LÁSZLÓ EDGÁR
Versek
Szilágyi Domokos levelezéséből
Aurel Dumitraşcu
Versek
ANDRÉ FERENC
illesztések
Szabó R. Ádám
Vasárnap
Maier Péter
Versek
Gothár Tamás
Versek
Tamás Kincső
A toll
Czegő Zoltán
Versek
Szőcs István
Jegyzetek divatos témákról. A karvalytól Bertha nagy lábáig
Ferenczi Szilárd
Magyar filmek, amint párbajoznak. Beszámoló a 16. Filmtettfesztről
Bréda Ferenc
THEATRUM TEMPORIS. Levelek az utókornak. Nyolcadik levél.
Egyed Emese
„Azt érzem, hogy helyettem és nevemben cselekedtek”
Codău Annamária
Az apadilemma
Közelítő gesztusok/Közelítések
Jakabffy Tamás
Kis léptékű „nagy” zenék orgonára
Szakolczay Lajos
„Kiknek véréből leszen a feltámadás” - a Magyar Írószövetség 1956-os kiállítása
 
Szakolczay Lajos
„Kiknek véréből leszen a feltámadás” - a Magyar Írószövetség 1956-os kiállítása
XXVII. ÉVFOLYAM 2016. 20. (706.) SZÁM – OKTÓBER 25.

A letiprásában is győzedelmes 1956-os forradalmunk 60. évfordulóján főhajtással emlékezünk meg hőseinkről, mártírjainkról. Mert hihetetlen volt az a cselekedet – egy nép erkölcsének, megbecsülésének talpra állítása –, amellyel örökre beírták magukat a világ történelmébe. Csupasz kézzel nekimenni a szovjet lánctalpasok megjelenítette Gonosznak, több volt, mint hősiesség. Visszaperlése nemzeti javainknak, amelyek közé – nem kis súllyal – íróink szava is tartozott. Tonnás igazságkövetelésük. Középpontban a rabságból való szabadulással.

 

A Magyar Írószövetség, amelynek székháza a forradalom egyik gócpontja volt, nyílt téri kiállítással emlékezett meg a dicső napokról. Kerítésére azon írók arcképét és hitvallását függesztve – a tárlat az utca népe számára (fölhívó jelleggel) emlékezést segítő unikum –, akik életüket kockáztatva nagyon sokat tettek azért, hogy szabadon élhessünk. Hogy szabadon szárnyalhasson a lélekerősítő Ige, egy nép fölemelkedésének, a tiszta szóban való hitének a záloga.

 

A névsor – sajnos már csupán a nyolcvan éves Buda Ferenc és a nyolcvankilenc nyarat számláló Tóbiás Áron él az álmainkat megvalósítók közül – impozáns, annál inkább is, mert a kor szellemáramlatának tükrözője. Életművek, magatartásformák, eszmék megvillantója.

 

Ha szinte imaként mormoljuk a bátor cselekvés tábornokainak a neveit – a már említetteken kívül Tamási Áron, Németh László, Illyés Gyula, Veres Péter, Déry Tibor, Háy Gyula, Zelk Zoltán, Fekete Gyula,  Lakatos István, Páskándi Géza és a huszonhét évesen egy szovjet tank géppuskasorozatától kimúlt Gérecz Attila nevét –, magunk is föltöltődünk hittel. Szinte belépünk – ezért is a tiszta arcok, tekintetek hívása – abba a templomba, amelyben Tamási Áron Kossuth Rádióban elhangzott szavai (okt. 26.) voltak az oltár. „A kehely, amelyben magyarok vércseppjei szentelik meg az éltető italt, a világot arra inti, hogy nagyobb gonddal és tisztább lélekkel őrködjék az emberi lét méltósága fölött. (...) Méltó életünkért szóban és cselekedetben a történelemhez fohászkodunk.”

 

A Magyar Fohász mellett még számtalan olyan írás olvasható a tablókon, amely noha kortörténeti dokumentum, a személyességével ugyancsak megrendít. Veres Péter rádiónyilatkozata (okt. 30.) egy örömteli vallomással ér fel – „... boldog vagyok, hogy ennek a népnek fia vagyok, és hogy írója lehetek” –, mint ahogyan a Déry Tibor, Háy Gyula, Buda Ferenc, Tóbiás Áron mellett ugyancsak börtönt szenvedett Zelk Zoltán Feltámadás című versében is ott (Magyar Ifjúság, nov. 2.) a golgotai kín szülte fényesség. A költő a fiatalsághoz („Óh, magyar ifjúság”) és a „város peremének meggyalázott drága népéhez” szól: „fogadjatok magatok közé, mert higgyétek el, / a lelkem már régen a tiétek. Isten áldjon benneteket, ti élők / s Isten veletek, ti holtak, kiknek véréből leszen a feltámadás”.

 

Ki ne tudná, hogy Illyés Gyula nagy – 1950-ben írott és csak 1956-ban nyomdafestéket kapó – verse, az Egy mondat a zsarnokságról (Irodalmi Újság, nov. 2.) milyen érzelemtárnák megnyitója volt, és az idősebbek közül ki ne emlékeznék a Kossuth Rádió nov. 4-e hajnalán világgá kürtölt híradására, amelyben megrettent hangon Háy Gyula a világ összes írójától, akadémikusától, szellemi vezetőjétől kért segítséget. „Segítsetek Magyarországon! Segítsetek a magyar népen! Segítsetek a magyar írókon, tudósokon, munkásokon, parasztokon, értelmiségi dolgozókon. Segítsetek! Segítsetek! Segítsetek!”

 

Tudjuk a kősziklák süketségét, tudjuk, hogy mi következett be a szovjet csapatok „visszatérte” (valójában el sem mentek!) után! Déry Tibor fölhívása – „Fogjunk össze: egy hazánk van, s egy életünk” – pusztába kiáltott szó lett. Lakatos István az Igazságban (okt. 27.) hiába tudósított a Sztálin-szobor („iszonyú vastetem”) ledöntéséről, az ott maradt vascsizmák továbbra is mérgezték a jövőt.

 

A nyílt szaváért hat év börtönt szenvedett Páskándi Géza a szamosújvári börtönben írta 1958-ban Nagy Imre kivégzésekor: „födetlenül nem hagynak, ne rettenj, / mert nem marad itt senki temetetlen!” A Benkő Andrea muzeológus válogatta szövegek az 1956-os forradalom méltóságát hangsúlyozták. Buda Ferencé ma is tisztaságjelkép: „Pesten esik a hó / Nyílt sebre friss kötésnek – / Pest talpig hófehérben” (Pesten esik a hó).

 
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében