"egy cápa szája az otthonom"
Kereső  »
XXVIII. ÉVFOLYAM 2017. 04. (714.) SZÁM – FEBRUÁR 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
HORVÁTH BENJI
Nehéz mantra
László Noémi
„Ne csak magunknak magyarázzuk el, a nagyvilágnak is!” - beszélgetés Boka László irodalomtörténésszel, az OSZK tudományos igazgatójával
ŞTEFAN AUGUSTIN DOINAŞ
Jégtoronyóra
Warsan Shire
Beszélgetések az otthonról (egy kitelepítési központban)
Vallasek Júlia
Angolkeringő. Mi a csoda?
Eszteró István
Hogy szét ne hulljak álmaimra (versek)
Varga Borbála
noktürnök I. (versek)
Nagy Kata
Folyamatábra
Élő Csenge Enikő
bontás
Hajós Eszter
Rövidprózák
Kali Ágnes
Távlatok: Hervai Gizella - Ami engedélyeztetett
Sánta Miriám
A téren
Haklik Norbert
Born to Die in Berlin
Szőcs István
Jegyzetek divatjukmúlt ügyekről. Mi maradt meg a „hazai magyar” irodalomból?
Batári Gábor
Profán Theophania
Czakó Gábor
A magyar szó ismérve
Ferenczi Szilárd
Romos romantika
FISCHER BOTOND
Kortársunk Shakespeare?
Stermeczky Zsolt Gábor
A visszafogott modern ember esete a szegedi boszorkányperekkel
Codău Annamária
Huba mindennapjai
Miklós Krisztina
Az emlékezés igazságtörténései
Jakabffy Tamás
Ki volt Florence Foster Jenkins?
Portik Blénessy Ágota
Feeling blue?
 
ŞTEFAN AUGUSTIN DOINAŞ
Jégtoronyóra
XXVIII. ÉVFOLYAM 2017. 04. (714.) SZÁM – FEBRUÁR 25.

(Orologiul de gheaţă)

Toronyban én, úgy éjfél közepén

mászok felfelé, pókok, huhogók

vetélkednek, hogy elállják serény

őrjáratom, s a szűk lépcsőfokok.

De nincs bagoly, mely rikoltva kiált,

s tapló, akár a szikkadt szemgödör,

s méregköpő csőr, mely jöttömre várt,

vad szárnycsapással irányomra tör,

kard, tarkóm leső, bandzsító,

maró szó s e sötét tér-határ,

ne érjek fel én, bűvölt álmodó,

a Föld súlyától szabadulva már,

dobva a világ színlelt látszatát,

óhaj visz: tiszta, fagyott égbe fel,

szent dalt szólni, szakrális új hazát.

 

Milyen hangon szólaljon, és kinek

elnémultságban új elégia?

Fagyott toronyba szorult kék hideg,

jégtoronyóra vár, s a menny-csoda.

Felejtve vagyok, időből kiűzve,

csillagzáporos terek magasán,

tövisből fogant virág fölém tűzve,

vágysarjadzás, illúziók során.

Utolsó lépcsőfokon legfelül

bűvölten nézelődöm  körbe-szét,

minden egyenlő önmagán belül,

a tiszta csend, s a jégmezőn a jég.

Ó, kegyelem! álom, végtelen

kövesült csodák, télben pislogók,

sosem lesznek már másként itt jelen.

 

Ingaórák jég-ülte csapata

cirógatja a szemem s a hajam,

az Ős-modellnek villan Igaza,

s a dolgok mélyén meglátom magam.

Hogy elfér érett makk-gubóban

az erdő, sosem hittem én,

az Óceán egy tört tükördarabban,

s csillagözön egy csillag kebelén.

A világ alatt erjedt kontúr ez,

titkos-titokzatos arc-idéző,

sosem hamis, s egységben éledez,

és újra-újra híves visszatérő.

Ó, hogy szeretnék késni, itt maradni

e fenti lépcsőn, ahol sosem int

zuhanás, árnyékként leroskadni,

s a jelenlét sem lesz mozgás megint.

Szédítsen epedt, örök mag-közép,

amíg ittlétem önmagába tér,

de lélegzetem forró, közbelép

és fehér havat latyakra cserél.

Ragacsos órák ütnek álmosan,

egy szó mozdul, elindul valamerre,

feléledt nyelv a téren átsuhan

Ős-félelmektől hajnalra tekerve.

Pókhálósodó, tiszta boltozat,

a Hold fonnyadt, kopasz ég-cölönk,

ember-sikolyos  erdő lerogyat,

a morgó tenger fölött hógöröngy.

Nincs mód ismert hideglelésben

léteznem! Az igézet zilált,

nincs megmentett égre-lesésem,

s a vízesés is jégbőrben megállt.

Késett szemem nemigen akart

cipelni, és én, boldog képzelő

élettest, mégis holtként kitakart,

mely zuhanásban holtként jön elő.

 

Elindulok búsongva vissza le,

pókok s okos baglyak közt, más fajú,

hőkölve köztük magam érni be,

a csigalépcsőn, mely fagyott fogú.

Tétovázom, félek megmártózni

incselkedő órákban, újra vár

zokszó, s testemben gyötör valami.

S a toronyóra dermedten megáll.

 

LÁSZLÓ GYÖRGY fordítása

 

 

 

Ştefan Augustin Doinaş (1922–2002): költő, esszéíró, műfordító, a 20. századi román költészet meghatározó alakja. Magyar nyelven Szilágyi Domokos fordításában jelent meg verseskötete – Az én birodalmam címmel, 1975-ben, a Kriterion gondozásában.

Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében