"a halhatatlanság nem lovagi torna"
Kereső  »
XXVIII. ÉVFOLYAM 2017. 05. (715.) SZÁM – MÁRCIUS 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Király László
Epilóg. Arany - 200.
BIRÓ ANNAMÁRIA
Hogyan legyünk Arany János-nyomolvasók? - beszélgetés Hász-Fehér Katalin irodalomtörténésszel
Fried István
Arany János, Béranger, Goethe. (Műfordítói kétségek és lehetőségek Arany Jánosnál)
VARGA LÁSZLÓ EDGÁR
Arany Jánoshoz
Boda Edit
Képeslap Arany Jánosnak
Varga Melinda
Híd-avatás a Szamoson
Dimény H. Árpád
úgy a földön is
HORVÁTH BENJI
homály 2.00
Egyed Emese
Antistrófa Emil Wittgensteinnak
Bogdán László
Levéltöredékek Arany Jánosnak
Egyed Emese
Lapolvasó szem, átszerkesztő ceruza. Arany János széljegyzeteiről
Borcsa Imola
Majális
Gál Hunor
Versek
Élő Csenge Enikő
#annyirajóvoltál
Bardo Madin
Versek
Fekete Vince
A? WALESI? BÁRDOK? AVAGY VISSZA A XIX. SZÁZADBA
Lavinia Braniște
Antitücsök
Szőcs István
Jegyzetek divatjukmúlt témákról. Mi maradt meg a „hazai magyar” irodalomból?
Gyenge Zsolt
Beszámoló a 67. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválról
Bréda Ferenc
THEATRUM TEMPORIS. Levelek az utókornak. Tizenegyedik levél. A szöveg szó-szobrai
Benke András
Mit lehet látni egy vak tükörben?
László Noémi
Ének az esőben
Enciklonpendium
Jakabffy Tamás
Dimitrie Cantemir és a török zene
Kántor Lajos
Időutazás Dobribán Emillel
 
Jakabffy Tamás
Dimitrie Cantemir és a török zene
XXVIII. ÉVFOLYAM 2017. 05. (715.) SZÁM – MÁRCIUS 10.


Konstantinápoly 1453-as bevétele után II. Mehmet szultán – az akkoriban uralkodó szokásokkal szemben – nagy számú keresztény lakos életét kímélte meg a városban, sőt néhány évvel később ősi görög nemes családokat bátorított arra, hogy visszatérjenek Isztambulba, és a Phanar – vagy Fener – negyedben, a bizánci korszak e zárványában letelepedjenek. Szülejman uralkodásának idején – vagyis az Oszmán Birodalom aranykorában – megélénkültek az európai kapcsolatok, elannyira, hogy diplomáciai és kereskedelmi szálak is rendszeresedtek a Birodalom és az európai hatalmak között.

 

A 17. század elejétől fogva – bár természetesen továbbra is az oszmán nagyhatalom fővárosa volt – Isztambul egyre inkább a keleti kereszténység egyik központjává erősödött vissza. A pátriárka ún. Görög Akadémiája (vagy Nagy Iskolája) a keresztény kultúra valóságos bástyája lett. Dimitrie Cantemir (1673–1723) moldvai uralkodó közlésére hivatkozva Voltaire meg is nevezte az ott oktatott szakokat: ó- és újgörög, arisztotelészi filozófia, teológia és orvostudomány.

 

Cantemir török nyelvű, III. Ahmed szultánnak ajánlott munkája, A zenei tudomány könyve (Kitâbu Ilmi’l-mûsîkî) sok tekintetben különleges alkotás, mindenekelőtt azonban a 17. század oszmán zenéjének egyik legjelentősebb elméleti, stilisztikai-formatani forrása. Ugyanakkor a korabeli Közel-Kelet e legfontosabb „gyámköve”, az Oszmán Birodalom zenei életének kiemelkedő tanúsága. A gyűjtemény 355 kompozíciót tartalmaz (ebből kilenc magától Cantemirtől származik), de a bőségnél és változatosságnál talán még figyelemreméltóbb, hogy lejegyzésük módja, vagyis a zenei notáció egyéni „találmány”, amelyről maga Cantemir úgy vélte: az egyedül alkalmas és kellően rugalmas zenei jegyzés, amely a török zene sajátosságait rögzítheti. A 16. és 17. századi oszmán hangszeres zenének ma nem ismerjük gazdagabb vagy átfogóbb „antológiáját”, azt pedig, hogy Cantemir könyve a maga korában is nagy hatású volt, azt a francia Charles Fonton híradásából tudhatjuk. 1750-es isztambuli időzése során Fonton Cantemir által lejegyzett zenéket is hallott játszani, amelyeket kétségtelen siker övezett („még ma is élvezettel hallgatják” – írta Fonton). De később, 1781-es utazásakor az itáliai orientalista, Giambattista Toderini is tanúsította annak a „Cantemir-módra” játszott zenének a továbbélését, amely sokak tetszését kiváltotta a nagyvárosban.

 

A Cantemir által gyűjtött és lejegyzett (illetve részben komponált) zenék jó része pesrev és makám (maqam), két olyan, az orientális zenében kedvelt műfaj, amely a hangszeres játék virtuozitását épp úgy lehetővé teszi és megköveteli, mint a finom intonációt. Mikrotonális díszítések sokasága és „elbeszélő”, aszimmetrikus ritmusok teszik sajátosakká ezeket a dallamokat, amelyek a számunkra különös, archaikus vagy csupán egzotikus hangszerek – török lant (vagy ud), sétar, çeng (oszmán-török hárfa), kemençe (vonós-húros hangszer), bendir, darbuka vagy riq – révén a tonális nyugati zenei kultúrából kifülelve az idegenség és a tetszetősség elegyének, a borzongatóan különös, mégis könnyen szerethető zenének a benyomását keltik.

 

Cantemir korábban nagy hatású könyvére hét-nyolc évvel ezelőtt vetült ismét szélesebb körű figyelem, amikor a nagy műveltségű és hihetetlenül szorgalmas katalán zenész, Jordi Savall Hespèrion XXI nevű zenekarával albumnyi válogatást játszott CD-re (Istanbul. Dimitrie Cantemir. „Le Livre de la Science de la Musique et la Tradition Musicale Séfarade et Arménienne, Alia Vox 2009). Amint a cím is mutatja, a Cantemir-gyűjtemény vázára – hiszen a hangzó anyag túlnyomó többsége ezt a forrást képviseli – az Oszmán Birodalom területén szporadikusan fennmaradt zsidó és örmény kultúra muzsikája is ráépül, minthogy zenei étoszában az oszmán-töröktől egyáltalán nem idegen, sőt vele számos párhuzamosságot mutat. A CD anyaga „egyféle párbeszéd a 17. századi ottomán udvar »művelt« hangszeres zenéje és a korábbi zenei hagyományok között – mondta Savall. – A hangfelvétel tétje nem más, mint hogy emlékeztessen rá: a jelen gyakorlattól eltérőleg, amelyben a népi és a »kiművelt« zene közötti törésvonal félreismerhetetlen, abban az időben a kettő nem határolódott el. Akkoriban ugyanazok a zenészek játszották a népi alkotásokat és az udvari műzenét, és e két kultúra között folyamatos és kétirányú inspirációs kapcsolat működött.”

 

Cantemir zenei könyvének legjavát az Hespèrion XXI – Savallal az élen – 2011. december 7-én mutatta be Bukarestben is, az Ateneumban.

 

 
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében