"jeleme van, és élni akar"
Kereső  »
XXVIII. ÉVFOLYAM 2017. 07. (717.) SZÁM – ÁPRILIS 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
László Noémi
Biztos bolond
Miklós Krisztina
A magyar irodalom a nemzet önismeretének megjelenítője - beszélgetés Kozma Dezső irodalomtörténésszel, egyetemi tanárral
ZUDOR JÁNOS
Versek
Boda Edit
Ës hullatom ēfelë
Jancsó Miklós
Molly
Molnár Vilmos
Minimál mesék VII.
Sánta Miriám
Feketebárány blues
Gál Hunor
Csontzene
HORVÁTH BENJI
Bontás
Riskó Bence
Versek
Borcsa Imola
Blanka
Tóth Mária
Őrangyal
Murányi Sándor Olivér
Antikvárium
Erdős Katalin
Hat szem közt a háromról
GELLU NAUM
Versek
Jakab-Benke Nándor
A mélázás művészete
Bréda Ferenc
THEATRUM TEMPORIS Levelek az utókornak. Tizenkettedik levél. Az ontodramatikai zarándoklat
Kozma Dezső
Miként lel egymásra a vaskos és annak égi mása
Miklós Krisztina
Kalandozások a madarak Bábelében
Bodó Márta
Irodalmi nagyságok – karnyújtásnyira
PORTIK BLÉNESSY ÁGOTA - SZÉKELY SEBESTYÉN GYÖRGY - VÉCSEI HUNOR
Összhangban a természettel
 
PORTIK BLÉNESSY ÁGOTA - SZÉKELY SEBESTYÉN GYÖRGY - VÉCSEI HUNOR
Összhangban a természettel
XXVIII. ÉVFOLYAM 2017. 07. (717.) SZÁM – ÁPRILIS 10.


A fény síkjai címmel nyílt festészeti, grafikai és szobrászati, gyűjteményes kiállítás Mircea Vremir munkáiból március 22-én. A két helyszínen megrendezett tárlat a kolozsvári Művészeti Múzeum és a Quadro Galéria együttműködésével jött létre, a Vremir család gyűjteményében őrzött műalkotásokból. E nagyszabású kiállítás jelentős válogatást mutat be Mircea Vremir életművéből, hangsúlyt fektetve annak műfaji és technikai gazdagságára.

 

Mircea Vremir a kolozsvári 1960-80-as évek képzőművészeti életének ismert és elismert szereplője. 1932-ben született a Neamţ megyei Lipoveni-ben, ahol hamar megízlelte az egyszerű falusi élet szépségeit és a természet közelségét. E közvetlen kötődése a természethez mindvégig megmaradt, és mélyen meghatározta, úgy későbbi életformáját, mint művészetét. 1949–1950 között a Jászvásári Művészeti Intézet hallgatója, majd 1950–1955 között a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Intézet festészet szakán folytatta tanulmányait. 1953-tól már rendszeresen bemutatkozik a megyei, és országos tárlatokon. Előbb a kolozsvári Művészeti Líceum, majd 1961-től 1991-ben bekövetkezett haláláig a Ion Andreescu Képzőművészeti Intézet egyetemi oktatója. Festészeti és grafikai munkássága mellett az 1960-as évek folyamán több monumentális alkotást is készített – esetenként társszerzőként – melyek közül a kolozsvári Diák-komplexum freskója és a Diákművelődési-ház mozaikja a legismertebb.

 

Művészete, bár egy klasszikusabb, lát­vány­közeli ábrázolásban gyökerezik, ugyanakkor el is távolodik ettől az absztrakció irányába. Az expresszionizmus jegyeit magán viselő, a formákat tudatosan a végletekig redukáló vagy feloldó tömör nyelvezete egyéni színfoltja úgy a kolozsvári, mint az erdélyi, romániai korabeli művészetnek. Leggyakoribb tematikái, az erdélyi és duna-deltai táj, a halászok mindennapjai, az emberábrázolás kihívásai (letisztult portrék és önarcképek formájában), illetve a harmonikus csendéletek mindvégig meghatározták életművét, és minden alkotói periódusban visszatérnek, más-más kromatikai, nyelvezeti vagy technikai megfogalmazásban. E változatos festészeti anyagba nyújt betekintést a Művészeti Múzeum termeiben helyet kapó kiállítás, melynek kurátora, Dan Breaz meglátása szerint Vremir életművének sajátosságát a fénysíkokhoz hasonló foltokból való építkezés adja, melynek rendkívül gazdag kromatikája a színkép (spektrum) árnyalatait tükrözi.

 

A Quadro Galéria több mint negyven grafikai alkotást és fafaragványokat felsorakoztató tárlata (kurátorok: jelen szöveg szerzői) a nagyközönség előtt elsősorban festőként jelentkező Mircea Vremir életművének egy eddig kevésbé ismert oldalát kívánja bemutatni.

 

Mircea Vremir egyike azon művészeknek, akiknél a hatvanas évek folyamán megfigyelhető a szocialista realizmust fokozatosan elhagyó vizuális nyelvezet modernizálódása. Viszonylag hamar, már a pályakezdés éveiben kialakul vésőnyomokra emlékeztető, festékfoltokból építkező sajátos formanyelve, mely az ötvenes évek végén készülő linóleummetszeteinek technikájára vezethető vissza.

 

Az életmű hangsúlyos témái jelennek meg grafikáiban is: a Duna-delta világa és a halászok mindennapjai, az erdélyi hegyvidéki, falusi és ipari tájak, az expresszív portrék és stilizált, az absztrakció felé mutató csendéletek.

 

A műteremben születő olajkompozíciókat a szabadban készített gouache-ok és szénrajzok előzik meg, amelyek a közvetlen természeti élményt, és a hely hangulatát gyorsan és spontán módon ragadják meg. Tusrajzainak expresszivitása, belső dinamikája erőteljes, feszültséggel teli módon adja vissza a Duna-delta világát. Bár egyes grafikai kompozíciói visszaköszönnek festményein is, az olykor vázlatosnak ható munkák mégsem tekinthetők csupán előtanulmányoknak, hanem ezektől független, önálló alkotások.

 

Sajátos, egyedi szakaszát képezik a művész munkásságának az 1968-1969 között készült zsírkrétarajzok. Egyediségük leginkább nyers erőteljességükből fakad. Mivel erőkifejtést igényel már a mód is, ahogyan a kréta nyomot hagy a papíron, ezért ezek a vésés folyamatával rokonítható mozdulatok már önmagukban is egy erős, plasztikus látványt eredményeznek, melyet még inkább felerősítenek a harsány színek és merész színtársítások. Ennek a szobrászathoz közeli látásmódnak közvetlen megnyilvánulásai az afrikai törzsi művészet és népművészet hatását egyaránt tükröző antropomorf faragványok, melyek formanyelve szervesen kapcsolódik a művész festészeti és grafikai tevékenyéségéhez.

 

Mircea Vremir ki kívánt lépni a festészet statikus, műtermi állapotából és mohón megragadta mindazokat az anyagokat és kifejezési formákat, amelyek lehetővé tették számára, hogy a természettel aktív, dinamikus összhangban alkosson. Ennek, a természetbe integrálódó és az életet átformázó művészetnek megnyilvánulása – a művészi rangra emelt hétköznapi tárgyak mellett – az a csónak, amelyet a művész maga és családja számára készített. A csónak önmagában az ember és természet közötti egyik legszorosabb kapcsolat jelképe.

 
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében