"valahol, talán a lélek füstjén"
Kereső  »
XXVIII. ÉVFOLYAM 2017. 08. (718.) SZÁM – ÁPRILIS 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Papp Attila Zsolt
Vissza a tudatlansághoz
BONCZIDAI ÉVA
„Az igazán fontos művészet alapja az erős egyéniség” - Beszélgetés Zalán Tiborral
Vida Gábor
Medve
ZALÁN TIBOR
Rettentő magyar vitéz1
Mihai Măniuţiu
Szent György
Szakács István Péter
Esteban Cocinero féltve őrzött titka
HORVÁTH BENJI
Flatbush Zombies: A kedvenc rapdalod
Sol Niger
Salamon pecsétje. (Bevezetés a mágiába I.)
Solymár András
Hála
Kántor Lajos
Erdély térképén: Berlin
Varga Melinda
Versek
Bogdán László
A Zóna
Szántai János
T2: Trainspotting, avagy Danny Boyle kísértetjárása
Péter Beáta
Szinte Portugália
Cseke Péter
Az emlékezet feltámasztása, avagy a 75 éves Gálfalvi György létértelmező tényszemlélete
Miklós Krisztina
Mikulás-kalendárium
Amikor megdobog a szívem
Jakabffy Tamás
Kodály a Maros felső folyásán
Túros Eszter
Egyensúlyhelyzetek
 
ZALÁN TIBOR
Rettentő magyar vitéz1
XXVIII. ÉVFOLYAM 2017. 08. (718.) SZÁM – ÁPRILIS 25.

 

(Íródott Garay János motívumainak felhasználásával)

 

 

Felvezető szólam

 

Ül valahol, talán a lélek füstjén, vagy egy felhő

alákéklő csücskén, pár ember. Eggyel se több, mint három.

S ha nem lennének ily’ magas szinten, a helyet én

biz’ korcsmának találom… Látnám…

 

Curükk, Tibor bátyám!

Való, hogy ez nem felhő csücske. Ez Abony.

Származásom súlya, nem tagadom, néha nyom.

Mert Abony oly’ hely, hol csak hősök születtek.

(Eddig.) (Általamig.) (Amíg.) (Írva is leszen így…)

(Isten teremte…)

S hogy kik? És hogy kiket? Momentán nem jut

eszembe egy se.

Attól még lehettek…

Beszéljenek inkább helyettük a tettek!

 

S ha a tettek beszélnek, én a legnagyobb ottani voltam.

És már mindörökre vagyok. Rám nem mondhatja senki, hogy akárki.

Én János vagyok. A híres. A Háry.

Persze, helyieknek nem a híres. Csak a János.

A nem akárki. Már most így is tetszetős. Némiképp. Bár nem

annyira büszkén talányos. Inkább vidékies. Kissé csalányos.

 

Abony amúgy falu. Volt régen. Aztán község.

De most már város.

Ácsi, Háry bácsi! Hagyjuk a jelent!

Ezt a deák mondja. Nekem. Hoppá! És tüsszent is hozzá.

E legény olyan beteges forma. A tüsszentés, no

meg a furfang, az összes gondja…

Meg még itt a bíró. Potroha porba, bajusza borba lóg.

Tudós ember vakkantna rá, hogy analóg. Mondásból

van elég. Törvényeket hozni, ennyi a gondja. Mondja

így, s neki sincs más dolga.

 

De már beszéljen a Háry bácsi! S az ablakon kinéz.

Nincs oly’ vitéz! Bár kint nem lát semmit. A sötét miatt.

(A fej lehajlik, s lecsüng a kéz…) Erre mondják, matt.

Nincs oly’ vitéz!

A bíró mondja újra. Nekem. Vereslik hozzá az orra.

S fölmered kövér mutató ujja.

Ő világot látott. Folytatja. Vagy őt látta a világ.

Egyre megy. Esze vág még. S hogy mit mesél? Már most ez

mindegy is! Ő ha megszólal, mindenik szava szín ezüst,

bár magam volnék színvak. A deák meg rövidet lát. Leginkább

emiatt nem sikerül elkapnia orrát, amikor tüsszent. Csak borul

pohár, lámpa. Mondják is rá, bőgő, inkább, mint hogy hárfa.

 

Meg itt vagyok én. Ha nem is végül.

Az ember öregen gyakran elszerényül. S belebékül.

Pedig ifjúságom! Emlékeim nagyok! Szétszéledt sok jószág.

Voltam, aki vagyok. Valék, ki lehettem. Lennék, ki voltam.

Kicsit megkevertem. Van erő a borban!

Aztán? Megsüvegelt a szultán. Egyszer. De erről soha nem

danoltam. Minek, ha volt más! Életem így lazán is sommás.

Híja nincsen. Kezem a kilincsen. Nyílik a múlt kopottas ajtaja.

Kibomlik mesém aranyos kóchaja. Dalia voltam. Hogy ne

mindig csak így: valék. Világban kóboroltam. Határ a csillag-ég.

 

Mármost, ereszkedjék csak iccényivel lejjebb!

Így beszól a bíró. A fantáziával nem is nagyon bíró.

Tölt a kupákba. Valami történet, Háry bácsi!

Megfogható. Hátha! A deák is int. No, csak mondja,

mondja! Kupát ürít megint. Torka ehhez tökéletes

szolga. S hogy a lámpafény, ez álom-kerítő ráterül,

akár egy régi terítő a kocsma legére, eszembe jut

életem hajdani legénye, s a sok kaland. Mit átéltem,

én bolond, kerge lélek, fönt és alant. Éltem, mit elém

hozott a természet, s egy kalandos élet.

 

Lássuk hát újra, mit hozott, Háry bácsi!

Ezt a deák mondja. Jő a korcsmáros lány,

kemencényi kontya fölibénk magaslik, a kancsót

cseréli. Hallgat ő is engem, a Háryt beszélni. Hát

szóra nyitom borra, korra, s mesére termett számat.

S eloldja az idő füstös kis szobánkat. Tágul, mi szűk

volt, már hatalmas térré. Virít ott egy sátor. Francia

vezéré. Császáré, vagy mi franc. Innen már ki tudja! Tény,

hogy karvaly orrát egy résen kidugja,

kinéz is sandán, horkant is randán, s parancsot ad: elmúlt

früstök-idő, kezdhetni a harcot, induljon a had.

No, lett is nagy haddelhadd! Csak aztán mind elhidd!

 

1. ÉNEK

Napóleon elfogása

 

Lusta volt a Nap. Vakarta a hasát. Nem akarta sütni sok

katona vasát. Mert égnek meredt a francia szurony.

De még mennyi! Lett volna zsebemben arany feleannyi!

Kétszázezer jó vitéz. Annak bár fele rossz. Annyit se értek,

mint köröm alatt a kosz. De hogy szavamat henyén ne öltsem,

eszembe a napot helyesen betöltsem, katona levék, mi több

huszár, ki megülte lovát, derekast, egyenest, a derest…

 

Prüsszent a deák, tőle meglebben a lámpa betegsárga

lángja. Hogy látott-e tán lovat, nem hogy megülte volna,

ez a Háry bácsi! Ezeket fontolja… S agyát csiszolja

kétely és sejtés. Bár nem túl termékeny merengés…. De

mert a bíró kinéz a setétbe bambán, nincs is oly’ vitéz!,

mondja hozzá, s bólint.

Hogy el ne püfölje Ábelt a Káin benne, mármint az

agyában, igyekszik a deák, azt kiáltja, úgy van! Vagy,

úgyis lehetne! Pislantok csak felé, úgy folytatom, kell is

ez a nézés, mert még abbahagyom.

 

Derekast, egyenes, a derest

hogy megültem, s hogy dombok zöldelltek előre

mögülem, áll egymással szemben a két had. A Nap

meg csak vakarja hasát, és kushad. No, így

félárnyékban mustrálgattuk egymást, gondolva

jót s rosszat, gondolva egyet s mást, amaz

kétszázezer, mi meg itten kétszáz.

Aranynak nem arány, erénynek nem irány, teszem

hozzá, bátran ácsorogtunk szemben, szemében

kétszázezernek. Sejtettük, hogy valakit itt nagyon

megvernek…

 

Borsódzik egészen, no meg a verejték, meg aztán

valami rettenetes tajték csorog a hátamon, ahogyan

így látom a két roppant hadat ott a nagy síkságon.

No, de talán mégse, volt tán annyi esze, belátta a

magyar, s ott meg nem ütköze! És elvonult békén. Az

ész nem gyávaság, mondják Abony vidékén.

Fölös rázni üresen a gatyád! Szólal meg a bíró,

pipáját megszíva, s kidülled a szeme, mint két

ringlószilva orcája gödréből.

 

De bizony én akkor a tomporába vágtam

ezüstsarkantyúim deres paripámnak, és az élre hágtam.

Hatalmas szablyámat tokjából ragadtam, kicsit már

rozsdás volt és nehéz, tagadhatatlan! Ám acélos izmom

meg sem érzé súlyát, mivel észrevettem ellenségem

gúnyát. Mind a kétszázezer pofa vigyorgott, arcukon két

oldalt mind lefelé csorgott a gőgös bizodalom, hogy

ők franciák.

 

Sokan is vannak… Szól közbe a diák. Azaz, hogy

prüsszent megint egy nagyot.

De én ilyenkor már

lendületben vagyok, látom, ahogy szemben a másik föld

sok fia, rendben áll, s vigyorog reánk a francia.

Szablyámat, mely tokját az imént már elhagyta, magasba

emelem, félnap csillog rajta, hátra sem fordulok, úgy

mondom, előre! S élen vágtatok a kies mezőbe. Elérvén

a franciák legelső sorát…

 

Emeljünk a nagy harc előtt még egy kupát,

szól bele a bíró, így nincs mit tennem, magam is

emelem számig kedves terhem, egy kortyra a kupát

kiiszom teljesen, nem nagyon van ám mit csodálkozni

ezen, szomjaztam rendesen.

Tűzben, lángban állok, szól közbe a bíró. Pöffenget

pipáján. A tányérján túró…

 

Én bajszomat ottan szépen megpödörtem, szablyám

feltartva az ég felé közben, talán már mondtam, egyenest

a franciák közé rontottam. Az első sort, mintha említettem

volna, egy nagy suhintással küldtem le a porba. Aztán kettesével,

mármint kétsorosan, vágtam csak az ellent. Megmutatnám hogyan,

ha lenne itt néhány eltévedt francia. De mert hogy nincs, a mutatvány

oda. Szóval, ott a harci tűzben, néhányat, kit űztem, csak úgy,kedvtelésből, a bajszomra tűztem. Egy-két ágyúgolyót megcsak úgy,

röptében elkaptam, s a franciák közé vissza-vissza csaptam.

Rettenve futottak ide-oda-szét. Mintegy elvesztette ellenségaz eszét.

Bírta derék lovam a kegyetlen tempót, mígnem elértem egy cifra francia sorompót.

 

 

 

Jegyzet

1 A könyv a 2017-es Könyvhéten jelenik meg a Pagony Kiadó gondozásában

Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében