"már nem hiszem, hogy nincs igazság"
Kereső  »
XXVIII. ÉVFOLYAM 2017. 09. (719.) SZÁM – MÁJUS 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Karácsonyi Zsolt
A lírikus szerkezete
Demeter Zsuzsa
„Képes vagyok bárhol, bármikor szellemnek vagy marslakónak érezni magam” - beszélgetés Kun Árpád íróval, költővel
Vörös István
Versek
Vincze Ferenc
Dsida Jenő reloaded
Bogdán László
A Zóna
Haklik Norbert
Mégsem boszorkányság?
SÁRKÁNY TÍMEA
Kölcsönszavak
Celler Kis Tamás
Versek
Juhász Tibor
Meghív-Lak
HORVÁTH BENJI
Versek
Haklik Tamás
Papagájszárnyak
Vida Kamilla
Birtokviszonyok
Nora Gomringer
Versek
Tamás Dénes
(máj kell jackson)
Beretvás Gábor
Ajándék lónak ne nézd a fogát (?)
Bréda Ferenc
THEATRUM TEMPORIS. Levelek az utókornak XIII. levél. A létezés kabaré-színháza
Antal Balázs
Ki?
ANDRÉ FERENC
Diákjegy haza
Krómozott törlesztőrészletek
Jakabffy Tamás
A „miénk”-e Rózsa Miklós?
Portik Blénessy Ágota
Szilánkokból építkezve
 
Bréda Ferenc
THEATRUM TEMPORIS. Levelek az utókornak XIII. levél. A létezés kabaré-színháza
XXVIII. ÉVFOLYAM 2017. 09. (719.) SZÁM – MÁJUS 10.

I. A továbbiakban ama kikerülhetetlen és zzelfogható Kérdés is meg fog fogalmazódni Te előtted: mi is a Levés Levének és ős-Levesének e séggel röződő, teo-teatlis Színe s lételméleti Kérge – az Idő mint Idom s mint Plátó-i-Plótinosz-i Idea?...

II. E Kéreg a Kérelmezett Kérdésre Kért Felelet: a Felső, vagyis – a reggeli gi régióiban még regélhető és remélendő Igazságnak – a talpáról a Te fejed Tetejére állított, el-Felejtett, Fel-ejtett Fele.

III. A Válasz valójában mindig is választható.

IV. A Realitás, a mentálisan realimentált, az Elmeéllel feltelítődő, a rektifikált, a Rectóra, azaz a Te Általad az önnön Színére Tett, a re(in)stault, az újfent és váltig állítódó, ám mégis színe-váltó, Változó Valóság is csupán egy Válasz, egy vállalt változata az Ide-lenn leendő Lex-Legis – az Egész osztódó Törtjei révén Törölhetetlenné vált Törvény mint Történelem – a Lógosz, a Verbum Vibrationis, a Rezgő Ige – a Húr, az Űr-ÚrIgazság-Igájának.

V. Minthogy a váltig Égő Ég Egóként s Egészként is Egy-Ész gyanánt, sőt angyali, láng- és Ég-Észként működik.

VI. Ugyanakkor fogalmi szinten minden elfogadott lasz egy olyan alig megfogant s félig megfogalmazódott, azaz úgymond mégis megfogott, noha mindenenek ellenére félt s felettébb elfojtott gyaknak fog rpótlást szolgáltatni, amely egyféle FelFeleletet vár az Igazság másik, kiegészítő Felétől.

VII. A Várakozás, a Vágy és a Válasz alkotta háromszög (/Δ) a Te Teátrumodban, a Mi Mítoszunk Színpadján központi – s nem utolsó sorban – központozási háttéralakzat.

VIII. Az Idő mint reg, mint - avagy -Test, mint karma-kavargású Karnalitás, az Idő-Idom, mint a Hús Huzatának és Hozadékának, a nyilván Hasítható (vö. fr. hacher, hasítani) Hasnak, azaz a Bennünk lévő Bendőnek a topológiailag kiforduló, alaktani megjelenése, az Idő mint a megtestesülő Idom, mint Forgó és ForForma, mint az Ide-Idézhető s mindig idei, az Ide-Idomuló s az élőlények Idegrendszere által is mért és metronomizált Idő, az Idő mint az egyetemleges t- Forrása nem más, mint a túltelítődő, túlcsorduló, az önmagából kipréselődni, kirepítődni, sőt a magát katapultálni óhajtó-epedező létezni-Vágyás önmaga fele megfogalmazott rése.

IX. A Héliosz-i-Elíziumi és -i Réteg-Rétek közösen-mozKoz-Moszának köztes, csillag- és Mezón-Mezein keresztülterelhető s a Térré terülő s terjeszkedő Tempus terhét hordoTerra-Tella, a Terü, a Föld, vagyis Ga asztrális Gasztronómiájának az Edényeiben (vö. gör. eidosz, alakzat, idom) rotyog, , fortyog, és forog a forró -t, a Levés Levese valójában a folyékonnyá oldódott , a fluidum-mechanikai, áramlástani zeg.

X. valójában egy p, egy Kép-Gép, amely azzal a rendkívüli képességgel rendelkezik, hogy a Forró Forma, a Tempus Temperatúrájának-hőmérsékletének, a Korok Korongjainak a Forgása (vö. fr. forger, kovácsolni) vén -, illetve -testeket, azaz nemcsak optikailag optimizált és opcionálisan érzékelhető-látható, hanem egyben szilárdítható Képeket is képes szíteni a oszból.

XI. A korai -, illetve Ka-Korpusz mint szilárdított, kalcinálódott p életjelenséggé való élesülését és jelesülését történetesen a biológiatörténeti, őskori Kagylók megjelenése jelzi, minthogy a iroszba kerülő osz kellős zepén a mindeneket összekapcsoló, s a -Lét tér-teremtő kimérődése és önfölosztódása (divisio divina) folytán a képességbeniségéből a saját képiesüléseként megkapott Ka-test – az ontológiai rforgás tőanyaga – a zös zeg – azaz: a áll.

XII. S az ebből föl szálló Pára – a Párom – épp Te vagy, a Gőz Győzelme, a Le-csapódott , a -Le-k!... Amelynek Te, a Tete (vö. cig. tete, apa), Te, a Tata, Te, az Atya, Te, Teósz, Te, a Tekintetes Tekintő, Te, a páros számú, duális Te, Te vagy az ontológiailag ikerített, kettőzött Mása, a Második és Másolandó, a kétszer kiadandó -Teste, vagyis a képességbeni és képlékeny pe.

XIII. A Ké-, illetve a-test tehát a Létezés helyzetszerepköri fölvállalás-lehetőségének – a (pale)ontológiai irosznak, a kedvező pillanatnak – a sikeres s eképp szakrális teremtménye, hisz az Ég által t-vé és Levéségetődő, kalcinálódó irosz folyton-folyvást (re)inkarnálódik, azaz -testeket kap.

XIV. Az immár sz -test kameraforgató kaméleonizmusa, kacsacsőrű emlősi (Ornithorhynchus anatinus), khiméra-i, alkímiai és hibrid-hübriszi karaktere több látványos eredményt mutathat fel az Anyai Anyag mitikus Liber Mutus-ának (Néma Könyvének) a formai forgószínpadán. A -test metamorfotikus, Proteusz-i, s nyilván bio-teatrológiai mimikri-pességeket is mozgosító és megvalósító élő-pekként, valamint topológiailag is képlékeny alakzatokként szolgálja a szervesülő (vö. fr servir, szolgálni) élettant, s e mindinkább kiterebélyesedő szolgálat eredményeképpen megjelenik a bio-kelléktári z és Kar, majd ezek eszközi, protorobotikai meghosszabításai: a s és a Kard.

XV. Az élőlényekben szervesülő, Ide-Idézett-Idő az ingerekre (vö. fr. ingérer, lenyel, elfogyaszt, beavatkozik ; rom. înger, angyal) válaszoló s az emezeket kanalizáló, közvetítő és levezető idegrendszerként jelenti ki, jelzi s közli önmagát, hisz a -test legmegzóbb fiziológiai és neuro-elektronikai feszültség-kisülése nem egyéb, mint a nemi testiség-gyakorlat csúcsíveként értékelt j-érzet.

XVI. S alkalmasint eme utóbbi jelenség jelzi az érzékszervi, szenzuálisan szentesült szinten a Ké/Ke~Ká/Ka-testnek – azaz a Kezdeti Karnalitásnak – az önnön Anyai Anyagához, vagyis a oszhoz mint halom-halmazállapotú Űr-Ürülékhez, mint kozmoszi Kosz-Közeghez, mint a minduntalan Idegen Idejű s Mostoha Most moszatos, mozgó, mocskos, s mindhiába mosott Mocsarához való, hazatérő katabázisát, proto- és ultra-ornitológiai leszállását.

XVII. A Ka-test Háza és Hazája – a Fészek, a fermion-Fekáliákból felhalmozódó Fekete Lyuk – pedig az a Héliosz-i Háló-Hely (lásd ang. hell, pokol), az a Locus és Lakás, a transzkozmicizálódott, hiperbiológiai, poli-polarizált Polip-Pókok s egyéb filogenetikai Hiba-Hibridek ama Pokálja és vóhely-rája, ahol a Röpt Kalandora, Re~Ra, a Rabló, a Raptor, a Reptében Ragadozó, Ravasz Reptilia, a Sarkcsillag-lakó Sárkány-Kígyó, a karmaival mindent magához Ragasztó Plejádok, ahol Hét Napcsillag, a Fiastyúk-Kotló ezennel -Korpuszokat, kiltendő és óvott Ovum-Novumokat tol ki a nyílthalmazú, intergalaktikus csillagködök dióhullámokon keresztül keresett és érkező kód-kloáiból.

XVIII. Az opticizálható és ezenmód kként színeződő -test vaginális vágányai fele kergetődő, Vad gy – a Levés, a Vagyás Vágya – óhatatlanul rget, azaz Ka-testet Kap.

XIX. A -test s a vulkanikus n miai megjelenésével indul Jelen és Jel gyanánt, s a -test pességbeni pződése a képiség általános, megismerési együtthatóvá válását jelenti az ontológiai, Terra-i és Teo-Teatrális Színpadon.

XX. A Mi Kettőnk – teo-teatrális Textus-Textíliáinkat, Szó-Szöveg-Szövetünket – Halmaz-Hálónk, e diagrammatikus Út-Uterus függőleges koordinátáját – a Függönyt – zuhantassuk-engedjük hát le e mostoha Mostba, s eme megeső Esemény Után lépjünk a t léptékeinek az onto-optikai és egyben a dramaturgiai Színeket is színlelő, színváltó Színpadjára mitológiai Másainkban és Maszkjainkban!...

Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében