"napjaim füstje száll"
Kereső  »
XXVIII. ÉVFOLYAM 2017. 15. (725.) SZÁM – AUGUSZTUS 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
László Noémi
Igazi nagyság
Papp Attila Zsolt
Brünn és Budapest között, lábjegyzetek nélkül - beszélgetés Haklik Norbert íróval
ROMULUS BUCUR
Versek
Boka László
Kincskeresők – Nagy visszatérők és Kolozsvár-élményeik*
Székely Örs
#yeswecan
Pencs Attila
Versek
MARIUS ŞTEFAN ALDEA
Versek
Borda Réka
A design a kiscicák összefüggéseiben
Simonfy József
világ összes nyelvén hallgatok
LŐNHÁRT MELINDA
Versek
BENE ZOLTÁN
Életrajz, Sonka
Szőcs István
Csököny
Csontos Márta
Versek
FERENCZI SZILÁRD
Alkotni: Halál
Bréda Ferenc
THEATRUM TEMPORIS. Levelek az utókornak. XV. levél. A BA-test bálványai
Borsos J. Gyöngyi
„Írtam, mert jó volt”
Antal Balázs
Néma lázongás
Demeter Zsuzsa
Ha Szakolczay olvas
Horváth Előd Benjámin
A nyelv teste
Portik Blénessy Ágota
Ritmikus harmóniák
 
Bréda Ferenc
THEATRUM TEMPORIS. Levelek az utókornak. XV. levél. A BA-test bálványai
XXVIII. ÉVFOLYAM 2017. 15. (725.) SZÁM – AUGUSZTUS 10.


Címzett vétel-idő: A. D. MMMDXV

1. Te a Teória – a Fölülről Látott Lét, a Tekintet, az onto-teológiai Teátrum szines Szín-Tere s szinesztézikus szinogrammákkal telepatikusan telített, nominális Nyoma és Szinonímája vagy: a tet szintén önmagává Személyesítő-Szemantizáló, Szemantikai Szem Szent Szintje.

 

2. Szöveg-Szint-Színpadunkon a Lét-Lép, Ra ontológiai Ragasztójának a Léptékes Lépcsőin s Létráin (vö. fr. l’être, a lét) félig-meddig Le-Fel-e haladva Te Ge is vagy egyben, Ge, a Tekintélyes Teke, a Terra mint r, a Terra mint Test, mint Tárgy-Tárna, mint mindent keresztül és szét-szelő, szeles Szélesség. Te a latin Latitudo Látásának a Technikai Tekenője is vagy, Te is, Te, Ra és Is-Is-Izink!

 

ként, Rész-Egész-Észként a Tektonikus Tégelyedből Te épp úgy tekintesz ki, úgy épülsz elő, azonpp kandikálsz ki, mintMinket Mentő, Mentális és Mitológiai Mintánk, Mint

 

I

S   S

I

 

3. Te leled tehát itt föl magad, Te leszel Ide-Lenn, az Időben, ezen ízes Sülteket parázson barnára pirító-porlasztó-purifikáló-tisztító Süllyesztő-Barlangban, a Fölül levőnek tekintett és tetsző Föld -testekben keményedő, kémiai Kéménye és Kemencéje! ... Te vagy eképp a -testi Kép, az Ízes Isis, az Ember-Umbra, a Homály-Homo, a Kép-Gép!

 

4. Te vagy a Vas-Álarc (vö. lat. vas, is, edény), a nem-korhadó Acél-Cél, az Agy Agyag-Ágya, a Kierkegaard-i Vagy-Vagy. Az Ottani, a vegetális és VégVega égi Oderáin túli Oder-Oder vagy Te!...

 

5. A Kor pedig mint Kór, mint a létmederi, ontológiai Ösvényen Bennünket tovaszállító, kozmosz-közti, tömegközlekedési Kordé, mint vizuális s korporeifikálódott – azaz a Te stelláris Testeddé tettKorong-Kor-lát a mindenkori Látó-Határt előbb síkmértani Körkerekíti, majd térmértani Gyűrűvé gyúrja össze.

 

6. Az Idő-Idom valójában a Bennünket lelő Be-~Bé-/Ba-~Bá-testet vibltató, rezegtető és revitalizáló Ra-~Rá-/Re-~Ré Isten Testének az az Ész-Rész Rése, amelynek Kapuján Keresztül a Ka-~Ká-/Ke-~Ké-vünk és -rzsünk önnön kibernetikai-cyborgi, Kübele-i s kronológiailag távvezérelt, Krónosz-i programját kapja.

 

7. A Ka-Kapu pedig nem más, mint az a ged r-Temporálisan Ide-Idéző és Telepítő, az a Tebenned s Teveled telítődő, teo-asztrális Teátrum, ahol a Re-sz mint keRek, kérgesedő-korhadó Kor megjelenítődhet a létezés e kabalisztikus Kabaré-Színházában.

 

8. Eme, a Te számodra szült s némiképpen nyszerűen kellő avagy épp nyelmes megvilágosítások szellemében nyilvánvaló, hogy az éphészoszi Κυϐέλη-Kübelének, az Ismétlődő Ismeretek, az ösztönző Ős-Ösmeretek sies Őr- és Űr-lgyének világtápláló Keblei a Valóság valamennyi szét összekötő Kábító-Kábeleket, azaz a -, a - és a -Rész összekapcsolódását jel-képezik.

 

9. Hisz az Alanyiság, a Subtantia lényege az onto-informatikai én lényegisége: a mindenkori lényeg pedig a jelentés: az, amit az én mint Lény, mint -jelenség jelként jelez, s amit emez szerves hordóként – jelenségként, azaz finom fény-fenomenumként – hordoz a Jelenben. A -sz híjján viszont s pusztán a - és a -test cső-rendszereire csökkentve önmagát, az élőlény óhatatlanul kábává válik.

 

10. A Ke-~Ka- és a Be-~Ba-test egyszer s mindenkori, öntükröződően egymásba kapcsolódó s egymásból folyton-folyvást ketté váló, ám újra egységesülő, reflekszív, mindkét félre visszaható ikerítődését s -i rektifikációjú, Ra-i ra~ga~sztású örökkévalósítását e Textus-Tettben, e Teérted Szó-Szöveg-Szövetté lett, Textuális Test-Tesztben, emitt követheted nyomon ezeken a papi papírra írott-nyomott csapásokon, melyek a magas szellemi nyomás folytán csapódtak ki e revelatív, Fenni Fényből.

 

11. Hermetikus, Hermész-i, sárkányi, szárnyas-sarujú Harmat, derűs s alkímiailag derített Dér, Marsból mart s zúzott, szűz Zuzmara ez a javából, nem hulló, hulladéktalan s hal(l)hatatlan Csapadék, Tiltott Termése, Mennyei Mannája ez a Teószi Tejnek, a Te-Le-portálódó Lé-Te-zés tejjel-s-mézzel folyó miai Kertjének.

 

12. E Szó-Szöveg-Szövet sem más, mint Szakrális Szarkofágja a Te Textusodnak, a Halál eme, a Hajnalcsillag irányába iramló s hajtó Űr-Hajójának.

 

13. Az Idő Idegeiből a Verbum Vibrációit fonó, fonetikus, Űrbe dobott Dobok és Dobozok, biológiai és bináris Babszemek, babonás bok s Ba-Bák, amoly pre-fabrilt Fa-buk, vagyis szerves Rab-Robotjai vagyunk.

 

14. Mi Mint a Kta-kori Messzeség Mész-Mezejének Mezében Mi-Gráló-Madarak, Mi, ezen ezoterikus Jel-Mezt öltő, borló Költők valójában a Költés, a Kor Krónosz-i Koronáiban váltig szülő Kezdet, az örök Utód-Keltetés céljából Költözünk mindig a kelták genetikai eredetét jelző Kelet felé, s kozló Fióknt térünk meg a földi és fölTérbe.

 

15. Ba-testünk a génkibernetikai Baba, a multiverzális Bárka: a Ka-Ba-La röppályáin keringő Mer-Ka-Ba Ra-ta Kabaré-Bálja. -testünk a lyeg, a klyó, a Biológiai Billog, a létezésben való részvétel re. A Ba-test a Ga Gáláns báljait megnyitó Bál, az e tényből keletkező mindenfajta Bajok s a Bal z Útjának a közlekedési eszköze.

 

16. -rzsünk talmi Talizmán-b-Színházába bandukoljunk, toppanjuk, topogjunk hát topológiailag tran be, hisz az eljövendő Dolog-Halmaz – e húr-elméletileg Dolgokká tárgyiasuló, összezódó Dalok – rezgéstanilag harmónikus, hárfás-lantos, Orpheusz-i Dolgozói és Iker-Énjei Vagyunk.

 

17. Téged, Ég-t, a Gén-Ént, a Genitivus- és Genius-Dzsinnt, az alkímiai Égben égő Tégelyt e Sorsszerű Sorokban – e Sárkány-Sarok-Szarkofágba – temettelek el, hisz minden avatar-célzatú Avatás és Óvás veleje épp abban áll, hogy tematikus matézisében haladjuk meg hálásan a Halált.

 

18. Tudniillik a Hal ikonográfiájában szimulakrizált és totemizálódó Halál korántsem létezésgyakorlati Hálóba-kerülés, korántsem a mérnök, mérlegelő Mercurius, a tutoriális Thot, a -i alapvetésű Gyász- és Gyám-isten által vezetett, totális és ontológiai vereség, amely végtére nem is lehetne egyéb, mint a vulkanizmus révén váltig parázsló Paradizsomból való kiűzetés újrajátszásának a paródia-Parádéja.

 

19. A Halál tehát közelről sem romos romlás és cudar kudarc, hanem csupán egy olyan Ka-testi Kapituláció, amely paradoxális módon valójában az Utolsó metafizikai győzelem az egyén ontológiai Útján, hisz teleológiai kifejletét illetőleg az Idővel való Identifikáció, az Az-sággal, a Quidditas-sszal való azonosulás pillanata.

 

20. Mindezt hamarost érteni is fogod, sőt, megvilágosodva föl is fogsz kiáltani képletesen s képileg: Fogom, értem én!... Te meg csak akkor emeld föl szavad értem is, Ártémisz, ha már emlékszel rám... Hisz a padsorok között fölállított egyik színpadon a Kakasülőből nézvést csupán ezt az Álarcodat láthatjuk:

 

  AR  TE  MIS

| /

O

/ |

MIS  TE  RA

 

21. Másod, a Másik, a Másolt, a Második Arcod, a Maszkod tehát a Mítoszok mutuális, kölcsönös mutációjának a Szín-Szkénéjén mutatja meg és tárja fel a dolgokba bedolgozott, a által rejtett, revelált s fatálisan fátyolozott neved, m-s jellegű Nomened, Miss Terra!...

 

22. A Bukás torai, a bukolikai s ódai Odúiból ide telepített, színpadi háttér-Obeliszkek pedig ezek:

 

A

ARS

A(U)RA

AORTA

ARTERA

A(U)RORA

TEOR(I)A

AROMA

TER(R)A

TORA

ARARAT

TEMIS

TOMIS

ROMA

AMOR

SATOR ROTA

 

23. Mi Mint Szerzők az itt kiosztott Szerepeink mögött lapulunk e Lapon, sőt e Lapokban s e Sorok között bújkálunk Nézőink Nézői gyanánt, ahol mimetikus Műként, e Szöveg-Szövet mint Mágikus, Mágneses és Magmatikus Mega-Mag az élő Olvasó-Befogadó legzetvételei révén fogja létrehozni önnön Fogantatását.

Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében