"lehetett hinni: jön a hepiend"
Kereső  »
XXVIII. ÉVFOLYAM 2017. 17. (727.) SZÁM – SZEPTEMBER 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Dávid Gyula
Gyermekkorunkban kezdődött…
Horváth Előd Benjámin
„Minden kudarc a mi tanulópénzünk” – interjú Sárközy Bencével, a Libri Kiadói Csoport kiadási igazgatójával
Kántor Lajos
Birtok és hatalom
Balázs Imre József
Vázlat egy életmű értékeléséhez. Kántor Lajos 1937–2017
Czakó Gábor
Kanalak, vándorok
VARGA LÁSZLÓ EDGÁR
Versek
Sebestyén Mihály
Maradok a tényeknél
Haklik Norbert
Kórház egy másik város szélén
Juhász Márió
Versek
Sánta Miriám
Beton
Váradi Nagy Pál
Nem zéró p
Décsy Eszter
A vakond
Vincze Ferenc
Az ideológiát kijátszó poétika Fodor Sándor Fehérfenyő című kötetében
Beretvás Gábor
Az utolsó film jogán
Karácsonyi Zsolt
Távolságtartó végjátékok
Bodó Márta
Az eltalált mérték
Péter Árpád
Egy életmű metszete
Szövegekben lubickoló
Jakabffy Tamás
A Segesvári Akadémiáról
Túros Eszter
Puzus 2017
 
Péter Árpád
Egy életmű metszete
XXVIII. ÉVFOLYAM 2017. 17. (727.) SZÁM – SZEPTEMBER 10.

 
Pomogáts Béla: Történelmi látleletek. Tanulmányok. Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2015.

 
 

Különleges kötet került ki 2015-ben a Kriterion műhelyéből – mind a terjedelem, mind a forgatáshoz igazított termetű, kézhez álló volumenben érintett tényezők összetettsége nehezen elévülővé teszi a könyvet. Pomogáts diakrón metszetet készít mind a saját életművéből, mind arról a komplex történeti jelenségegyüttesről, amit a Kárpátok ölelésében kisebbségi létezésnek nevezünk. A hármas tagolású könyv első része (Válasz a történelemre) a magyar kultúrtörténet, eszmetörténet erővonalait taglalja. 1986 és 2010 között készült írásokból és beszédekből készített válogatás, használható körüljárása azoknak a kulturális, irodalmi és politikai igyekezeteknek, melyek kialakították a magyar közélet jelenlegi rendszereit. Jelentős téma Trianon, a tanulmányokból tájékoztatást kaphatunk olyan tevékenységekről is, melyek a magyar nemzet kulturális (re)integrációját célozták, rögtön a „szétszakítás” után, és melyek akár ma is példaként működhetnek. A második rész (Hídépítés) számomra a legizgalmasabb, az összerostált írások a magyar–román kapcsolatok építésének folyamataiba engednek betekintést, értelmezvén, hogy alkalomadtán miért bírhatott sikerrel egy-egy „kulturális kiegyezésre” való törekvés, valamint miért szikkadtak sorra ki s két nép érdemleges, teljes párbeszédét szorgalmazó törekvések. Az Erdéyi magyar, szász, román irodalmi kapcsolatok a két világháború között című cikk pl. az irodalom példáján keresztül mutatja meg ezt a kölcsönös megértésre törekvő párbeszéd-rendszer fellendüléseit és hanyatlásait, de az Épülő hidak című írásból is alaposan tájékozódhatunk arról, hogy miképpen lehetett újrakezdeni a magyar–román egymásra figyelést a második világháború után.

 

A harmadik rész (Irodalom és nemzeti integráció) Pomogáts olyan cikkeiből nyújt válogatást, melyek legfőképp az erdélyi magyar irodalom történetének fontos eseményeire reflektálnak, bizonyítván, hogy az irodalom meg a metaszövegei által generált beszélgetések miképpen alakították a Kárpát-medence különböző államaiba széttagolt magyar közösség összetartozás-érzését.

 

Pomogáts ars poeticájaként is olvashatjuk a kötetet, olyan gyűjteményként, amelyet az adatgazdaság mellett áthatja a szerző személyisége is. Aki egyszerre tudja tartani metapozícióját, másfelől meg közvetlenül érintkezik vizsgálatának tárgyával, és tulajdonképpen azzal eggyé olvasztja elemző beszédét.

 
 
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében