"valami könnyekből fagyott jégeső"
Kereső  »
XVIII. ÉVFOLYAM 2007. 3. (473.) SZÁM - FEBRUÁR 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Lászlóffy Aladár
Doberdők
Szőcs Géza
Szilágyi Domokos önmaga fölött hozott ítéletet
Lászlóffy Csaba
versei
Demeter Ferenc
Utazás a szürke vonaton
Gálla Edit
Merengő
Szegény vagyok
Testvérek
Csevely
Szőcs István
Cs. Erdős - visszatekintő?
Ármos Lóránd
Hajnali
Népnevelő
Szalkai Gábor
Coziai capriccio (folytatás előző lapszámunkból)
Gyulai Levente
Mennyire legyen vastag és széles a nagyító?
Zirkuli Péter
Koestler-napló (Az életrajz vége) V.
Bogdán László
A kintrekedtek (folytatás előző számunkból)
Elhunyt Beke György
Terényi Ede
... és összecsendülnek-pendülnek a hangok - Préselt (zene)virágok
Hírek
Noszlopi Botond
Affér a brit-sziget fölött
Nyílik a húspiac
 
Hírek
XVIII. ÉVFOLYAM 2007. 3. (473.) SZÁM - FEBRUÁR 10.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából a Petőfi Irodalmi Múzeum ösztöndíjas pályázatot hirdet fiatal írók, irodalmárok részére, akik szépirodalmi, kritikai, szociográfiai vagy irodalomtörténeti munkájukhoz kérnek támogatást 2007-re. (Az ösztöndíj egy naptári évre szól, de benyújtható max. három évre szóló munkaterv is, mely esetén az ismételt odaítéléséről a kuratórium évente dönt az ösztöndíj ideje alatt végzett tevékenységről szóló beszámoló alapján.) Ösztöndíjban részesülhet évente 13 fő. Pályázhatnak: 1972. január 1. után születettek. Az ösztöndíj bruttó összege : 70000 Ft/hó.
 Az ösztöndíj legfeljebb három alkalommal nyerhető el. Az ösztöndíjasnak vállalnia kell, hogy az ösztöndíj lejártakor egy kb. 20-30 flekkes, az ösztöndíj elnyerése előtt nem publikált dolgozattal (szépirodalmi művel) ad számot a támogatás idején végzett munkájáról.
A pályázati kérelemhez csatolni kell: a pályázati adatlapot, szakmai önéletrajzot (fel kell benne tüntetni, ha a pályázó korábban már részesült Móricz-ösztöndíjban, illetve a meghirdetett időszak alatt pályázott vagy elnyert más támogatást, ösztöndíjat) publikációs jegyzéket, részletes munkatervet, nem kötelező, de hasznos lehet a szakma elismert képviselőinek ajánlása.
 A pályázatokat a Petőfi Irodalmi Múzeumhoz (1053 Bp. Károlyi M. u. 16.) kell benyújtani személyesen munkaidőben vagy postai úton. Beadási határidő: 2007. február 28. Az elbírálás határideje: a fenti határnaptól számított legfeljebb 40 munkanap. Az ösztöndíj megvonható vagy részlegesen visszatartható, ha az ösztöndíjas vállalt kötelezettségének nem tesz eleget, beszámolója elégtelen. Az ösztöndíjat a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus folyósítja.
A pályázati kiírás és adatlap letölthető a minisztérium honlapjáról (www.okm.gov.hu) és a Petőfi Irodalmi Múzeum honlapjáról (www.pim.hu)

A kolozsvári Bretter György Irodalmi Kör idei első, január 22.-i ülésén: Demeter Ferenc Nulladik lépés című első kötetét mutatták be a Café Bulgakov Irodalmi Szalonjában. A könyvet François Bréda méltatta.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium nyilvánosságra hozta a 2006. évi határon túli magyar irodalmi ösztöndíj nyertes pályázóinak névsorát.
Székely János költészeti és drámaírói ösztöndíj: Bogdán László, Csehy Zoltán, Farkas Wellmann Éva, Hizsnyai Zoltán, Papp Attila Zsolt és Pénzes Tímea.
Gion Nándor prózaírói ösztöndíj: Farkas Wellmann Endre, György Norbert, Mirnics Gyula és Nagy Koppány Zsolt.
Schöpflin Aladár kritikai ösztöndíj: Beke Zsolt, Dánél Mónika, Németh Zoltán, Zsigmond Andrea.
Benedek Elek gyerekirodalmi ösztöndíj: Budaházi Attila, Fekete Vince, Karácsonyi Zsolt, M. Csepécz Szilvia.

A Magyar Napló szerkesztősége és az Írott Szó Alapítvány regénypályázatot hirdet. A pályázat tárgya olyan regény vagy kisregény (legalább száz oldal, azaz százötvenezer betűhely), amely hőseinek sorsában és a társadalmi élet jelenségeiben megmutatja az 1989-90-es rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak társadalmi változásait, kulturális, morális tendenciáit. Pályadíjak: I. díj : 400 000 forint; II. díj: 200 000 forint; III. díj: 100 000 forint.
A pályázó a kézirathoz mellékelt zárt, jeligés borítékban adja meg nevét és címét.
Beküldési határidő: 2007. március 15. Eredményhirdetés: 2007-es Könyvhét, Magyar Napló-hajó.
A pályaművet A/4-es papírra, lehetőleg számítógéppel kinyomtatva vagy írógéppel írva, jól olvasható formában, 2 példányban kérjük beküldeni a Magyar Napló szerkesztőségébe. A szerkesztőség címe: 1062 Budapest VI., Bajza u. 18. Postacím: 1406 Budapest, Pf. 15.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében