"arca van mindegyik betűnek"
Kereső  »
XXIX. ÉVFOLYAM 2018. 05. (739.) SZÁM – MÁRCIUS 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
László Noémi
Gigászi évszakok
FISCHER BOTOND
„A mozgó jelnek alázattal kell alájátszani” - beszélgetés Csortán Márton kolozsvári bábművésszel
Láng Orsolya
Versek
MÜLLER DEZSŐ
Versek
Roland Dubillard
Az eső
Szabó Róbert Csaba
Az egy-egy-kettes meló
Balázs K. Attila
Vállfa
Haklik Norbert
Ruszin odüsszeia téren és időn át
Nagy Márta Júlia
Versek
HORVÁTH BENJI
Új idők veszett fiai
Németh Dániel
Versek
Varga Borbála
Versek
Demeter Zsuzsa
A megharcolt nyugtalanság
BENE ZOLTÁN
Valéria terve
Ferenczi Szilárd
A medvebőr elviselhetetlen könnyűsége
Bréda Ferenc
SZÍNÉSZ-ESSZÉ. Theatrum Entis: Opera cybernetica & cyborgica
Lakatos-Fleisz Katalin
A kesernyés félmosoly
György Alida
De vajon?
ANDRÉ FERENC
Figyelemgyakorlat
Jakabffy Tamás
Gesualdo – kolozsvári pódiumon
SZEKERNYÉS JÁNOS
Mágikus világlátás és szocreál
 
Bréda Ferenc
SZÍNÉSZ-ESSZÉ. Theatrum Entis: Opera cybernetica & cyborgica
XXIX. ÉVFOLYAM 2018. 05. (739.) SZÁM – MÁRCIUS 10.

 IV.

Episzódioi: események.
Peripeteiá: fordulat, becsapódás és lecsapás

 

Akik a föld porában alszanak, azok közül sokan feltámadnak, némelyek örök életre, mások gyalázatra, örök kárhozatra. Akkor az érteni tudók ragyogni fognak, mint a fénylő égbolt, s akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok.

Dániel, 12: 2-3.

 

1. A Homo Artifex Scenicus, az ember mint a Terra-i Tér-Teatrum és Scena Színésze és Szentje képezi a teo-teatrális Világmű, a Commœdia Cosmica – az isteni Nézők Létesítő Látása által állandóvalólag állított és ennek folytán folyamatosan fönnálló Opera Optica – Lelkét.

 

2. Szent Szint a Színész, a Szín-Szintek és a teo-teatrális téridő-Szintek és Színek szemiotikai és szemantikai Sámánja, hisz Ő, az Actor Amino-Animator, a mindent átlósan át-látó-alakító, a létesítő, lelkesítő, a mindeneket megelevenítő és föltámasztó Szem, a Személyek Személye, a lemezelődő Lények, a Lenni ige jeli Jelenének, Jelenségének és Jeleneteinek a lenti Lentséje.

 

3. A Lélek mint Phae ton, mint transzcendens Fo ton-Folyó, mint Égő és Égi, Éj-szaki Fény, vagyis mint Színész – mint a köz-mozgó Kozmosz kommunikatív Test-Tesztjének és Kométájának a tragikomikus Lelke és Lehelete – pedig lehet hullócsillag:

 

L

É

|

L

E

|

K

;

 

csillagkép:

 

L

É L

                        E K

;

 

ikercsillag,

Romulus és Remus Ég- és Jég-lékelő Romboló-Rombusza:

 

L

É K E

L

;

 

bio-kaleidoszkóp, piramidális prizma

és kvantummechanikai távcső:

 

L

É L E K

 

4. Ámde mit is lelkesít a Színművész, azaz a plátóian és a Carl Gustav Jung-ian mániákus Anima-Animus, a hippokráteszi, létezés-orvosló Hippokritész, a multiverzális Világdráma, a tragikomikus Kozmosz eme Komédiása, e Krónosz-ian és krónikusan, e Saturnus-ian szatírikus és pompás Kozmopomposz, a Színész, a homo cosmo-scenicus mint Schelling-i Világ-Szellem, mint vélt, valamint valóssá változó Welt-Seele?...

Hát, történetesen a drámai Mű traumatizált, tragikai, történelmileg tört Törzsét: e telekommunikációs Teszt-Testet, e transzcendens távközlési eszközt, ezt a világok között lélektani hídat képező, teleportatív Járművet, lett légyen ez az egyiptomi teológia Ka- és Ba-testeit mérő héber, kabbalisztikus és mentál-ballisztikus Mérkábá, a római, szárnyas sarújú Mercurius arkhaikus és szakrális sárkányrepülője, a Röpt rab, rabló és ragadozó Raptor-Reptiliáinak a Repülőszőnyege, a Rejtélyes Re~Ra és a Neó-Eón-Noé Bárka-Árkánuma avagy a távolba- s a jövőbe-látó, s nemkülönben szakrális Zakariás próféta színarany, lángőrző cső-rendszerű, hétágú Mécstartó Lámpása (Zak. 4: 1-14), Repülő Könyvtekercse (5: 1-4) avagy a Gólyaszárnyú Hölgyek által lebegtetett, s az Ég, a Vég, a Vega galaxisai felé emelkedő Vékája (5: 5-11) (3), hogy Illés tüzes, szakrális Szekeréről, Saturnus szatellitjeiről ne is szóljunk Ra mindenféle Rakétáinak a metaforizált védőponyvája alatt.

 

5. E kettő – a Színész mint Lélek és a Színdarab mint Test-Teszt – egymással összeadódó, összekapcsolódó, egymásrataláló násza, híres Hierogámiája és eredetileg frígiai illetőségű frígye teszi szuverén Én-Entitássá – azaz: az Elő-Elohimeket összesítő Ős-Ő – Él, az Első – Ádám-i Adásává, vagyis: élővé – az Elő-Adást, ezt a Szerző Szer-Száma – a Szeretet-Szerelem – arányolódó, mérten mérsékelt én-energiái által szerzett és összeszerkesztett Szerver-Szervezetet.

 

6. Az Előadás mint teremtett ezenképp nem egyéb, mint egy hologramatikus fönntartottságú és jelentős pszicho-energetikai teljesítményű tér-idő-Entitás, egy mentális, valamint fizikai föltöltöttségű s a Szerző-Szereplők-és-Színészek által kibernetizált és célvezérelt Gólem, azaz egy olyan kiváltképpen emberközpontú rendezettségű és megtervezettségű, szellemi természetű és episztemológiai célirányosságú, szerves Cyborg-robot, egy olyan onto-kombinatorikus, élő elemekből összeálló és programozott kirakó- és szórakoztatójáték, ami egyidőben Játék-Tér és Játék-Szer is egyben.

 

Jegyzetek

1 L. lat. lampas, adis, fáklya, szövétnek, gyertyatartó, fény, világosság. Vö. Zak., 5: 1-15: Azután visszatért az angyal, aki hozzám beszélt, és fölébresztett úgy, mint amikor álmából keltenek föl valakit. Majd megkérdezte: „Mit látsz?” Azt feleltem: „Egy színarany mécstartót látok. A tetején olajtartó van, meg hét mécses, és hét égő a mécsesek számára, amelyek rajta vannak. Mellette két olajfa van, az egyik jobbról, a másik meg balról.”.Ekkor megszólaltam, és megkérdeztem az angyaltól, aki hozzám beszélt: „Mit jelentenek ezek a dolgok, Uram?” Az angyal, aki hozzám beszélt, ezt válaszolta: „Nem tudod, hogy mit jelentenek ezek a dolgok?” Azt mondtam: „Nem, Uram.” Erre így felelt: „Ez a hét szem az Úr szeme: bejárják az egész földet.” Ismét megszólaltam és megkérdeztem: „És mit jelentenek az olajfák a mécstartó mellett jobbról és balról?” [Ismét megszólaltam, és megkérdeztem tőle: „Mit jelent az olajfa két ága, amelyből a két aranycsövön át olaj folyik?”] Azt felelte: „Nem tudod, mit jelentenek ezek a dolgok?” Azt mondtam: „Nem, Uram.” In : A Szent István Társulat Szentírás-Bizottságának fordítása. Új bevezetőkkel és magyarázatokkal; sajtó alá rendezte Rózsa Huba, Bp., 2013.

2 Ismét fölemeltem tekintetem, és újra látomást láttam: egy repülő könyvtekercset. Az angyal, aki hozzám beszélt, megkérdezte: „Mit látsz?” „Egy repülő könyvtekercset látok – feleltem. – A hossza húsz könyök, a szélessége pedig tíz könyök.” Erre így szólt: „Ez az az átok, amely rászáll az egész föld színére. Elűz innen minden rablót, és elűz innen mindenkit, aki hamisan esküszik a nevemre. Szabadjára engedem – mondja a Seregek Ura –, hadd látogassa meg a rablók házát, és azok házát, akik hamisan esküsznek nevemre; telepedjék meg házukban, és eméssze meg őket minden fájukkal és téglájukkal együtt.” Előjött az angyal, aki hozzám beszélt, és azt mondta: „Emeld föl tekinteted, és nézd meg, ami közeledik!” Megkérdeztem: „Mi az?” Azt mondta: „Egy véka közeledik.” Majd hozzátette: „Ez az egész ország gonoszsága.” Akkor az ólomfedél fölemelkedett, és azt láttam, hogy egy asszony ül a vékában. Azt mondta: „Ez a Gonoszság!” Azután visszanyomta a vékába, és az ólomlapot a véka szájára tette. Amint fölemeltem a tekintetem, látomást láttam: Két asszony jött elő. Szárnyukat szél lengette: olyan szárnyuk volt, mint a gólyának. Fölemelték a vékát az ég és a föld közé. Ekkor megkérdeztem az angyalt, aki hozzám beszélt: „Hová viszik a vékát?” Azt felelte: „Templomot építenek neki Sineár földjén. Emelvényt csinálnak neki, és azon helyezik el.” In: Uo.

Károli Gáspár revideált fordításában nem „ólomfedél emelkedik föl”, hanem „egy kerek ón-darab repül vala”, s az ezt emelő nők szárnyai „olyanok, mint az eszterágnak szárnyai” [eszterág, a gólya népi elnevezése, B. F.]
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében