"hűvös zöldje átdobogott"
Kereső  »
XXIX. ÉVFOLYAM 2018. 06. (740.) SZÁM – MÁRCIUS 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Papp Attila Zsolt
Eldorádók, márciusban
Domokos Zsófia
„Aztán kiderült, hogy cenzúra nélkül is van irodalom” - beszélgetés a 70 éves Bogdán Lászlóval
Boda Edit
Versek
WOLFGANG BORCHERT
Novellák
Dimény Lóránt
Tizenkettő
Majláth Ákos
Tejfog
Robert G. Elekes
Versek
Nyíri Katalin
A buszon
Barcsai László
Fogak
Kali Ágnes
Versek
BORCSA JÁNOS
Gazda József utazásai térben és időben
Ioan Moldovan
Versek
Gyenge Zsolt
Fesztiválnapló: Berlinálé 2018. Az eljelentéktelenedés útján?
Bartha Réka
Anna: a tóból kimagasló
Patócs László
Küllősödés
Péter Árpád
Zárt ajtó
Miklós Krisztina
Körmünk alá ragadó emlék
Jakabffy Tamás
Lockwood, „Monsieur 100 000 volt”
Túros Eszter
Térjelek
 
Papp Attila Zsolt
Eldorádók, márciusban
XXIX. ÉVFOLYAM 2018. 06. (740.) SZÁM – MÁRCIUS 25.


 

Sosem volt kétséges előttem, hogy ha lesz külön ünnepe a magyar prózának, és azt valamely magyar író születésnapjához kötik, akkor az a magyar író Jókai Mór lesz – neki kell lennie. Nem azért, mintha nem lenne elég magyar íróóriás, Móricztól Ottlikig, Krúdytól Esterházyig, akik méltóképpen reprezentálhatnák prózairodalmunkat– Jókai viszont (bármennyire is rá szeretnék aggatni manapság az „unalmas kötelező olvasmány” címkéjét) mindmáig alapértelmezetten „a” magyar szépíró maradt, aki olyan súlyos életművet tett le az asztalra, amelyet kerülgetni lehet, de elmozdítani a helyéről nemigen. A Jókai-jelenség vitathatatlanul szerencsés csillagzat alatt alakult ki, olyan irodalmi, történeti folyamatok metszéspontjában, olyan elbeszélői erőt felmutatva, amely egy szűk örökkévalóságnyi időre biztosította a helyét a nemzeti pantheonban, amíg egyáltalán vannak nemzeti pantheonok.

 

Annak is van némi szándékolatlanul szimbolikus jelentése, hogy Jókai személye és életműve a polgári forradalom százhetvenedik (vagyis valamelyest kerek) évfordulóján jelent meg ismét az irodalmi közbeszédben. Jókai, bármennyi változást ért meg közel nyolcvan esztendő alatt, elválaszthatatlan a ’48-as mozzanattól és értelmezhetetlen a modern értelemben vett patriotizmus megszületésének tapasztalata nélkül – és talán még mindig nem tudatosult eléggé bennünk, mennyit köszönhetünk neki mi, az úgynevezett utókor, abban, ahogyan látnunk adatik ezt a korszakot. Jókait „agyonnyomja” önnön szépírói teljesítménye, érthető okokból, de azokról az évekről ő hagyta ránk az egyik legizgalmasabb zsurnalisztikai látleletet is. Az Életképek (és más lapok) hasábjain megjelent publicisztikáiból egy, a korszellemre nyitott, de a legtöbb kortársánál szuverénebb gondolkodású, finom szarkazmussal (milyen elegánsan semmisíti meg például Táncsics hagymázasan egalitárius elképzeléseit vagy a „communismus” eszméit!) fogalmazó – ma úgy mondanánk – véleményvezér sejlik elő, aki már habitusában is mérsékeltebb és józanabb (életű)kortársai többségénél.

 

A tisztánlátásban, amely többnyire jellemzi felvetéseit, az a lenyűgöző, hogy nem reked meg kora aktualitásainak szintjén. Az író, aki később megalkotja – bámulatos jövőbelátó képességet tanúsító – monumentális munkáját, A jövő század regényét, már akkor, az általános forradalmi elragadtatás közepette képes felismerni a múltat végképp eltörölni készülő utópiák, az imaginárius tökéletes társadalom, az áhított Eldorádó megteremtésének emberidegen természetét – megerősítve abbéli sejtésünket, hogy a látnokok nem az egzaltált szellemek, hanem a józan ész és a méltányosság mindenkori hívei közt keresendők.

 

 

 
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében