"hűvös zöldje átdobogott"
Kereső  »
XXIX. ÉVFOLYAM 2018. 06. (740.) SZÁM – MÁRCIUS 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Papp Attila Zsolt
Eldorádók, márciusban
Domokos Zsófia
„Aztán kiderült, hogy cenzúra nélkül is van irodalom” - beszélgetés a 70 éves Bogdán Lászlóval
Boda Edit
Versek
WOLFGANG BORCHERT
Novellák
Dimény Lóránt
Tizenkettő
Majláth Ákos
Tejfog
Robert G. Elekes
Versek
Nyíri Katalin
A buszon
Barcsai László
Fogak
Kali Ágnes
Versek
BORCSA JÁNOS
Gazda József utazásai térben és időben
Ioan Moldovan
Versek
Gyenge Zsolt
Fesztiválnapló: Berlinálé 2018. Az eljelentéktelenedés útján?
Bartha Réka
Anna: a tóból kimagasló
Patócs László
Küllősödés
Péter Árpád
Zárt ajtó
Miklós Krisztina
Körmünk alá ragadó emlék
Jakabffy Tamás
Lockwood, „Monsieur 100 000 volt”
Túros Eszter
Térjelek
 
Boda Edit
Versek
XXIX. ÉVFOLYAM 2018. 06. (740.) SZÁM – MÁRCIUS 25.

Seol porában

 

Talán lecsókolhatnád rólam most még a pusztulást.

Köröttünk a föld leülepedett égi pernye,

benne itt-ott még parázsbimbók izzanak.

Fekete akácvirág a füled mögé tűzve,

fekete akácvirág a fogam között.

A meghibbant tavaszban fekszünk.

Ránk ereszkedett az idő. Visszagörbíthetetlen

fedelét néha ellepi a megszentelt üszög.

És az amnéziás csillagpormagok begurulnak

a bőrünk pórusaiba.

Telhetetlen bendőjű ködsírok tátognak.

Már felfalnak engemet.

 

 

Találkozás egy növénnyel

 

Ahogy megharaptam,

nem harapott vissza,

pedig megharaptam,

hogy nyoma maradjon –

 

Persze, dehogy! Csak

ráhajtottam arcom egy levélre,

hűvös zöldje átdobogott rajtam.

Mérgező leve gyökerében forog,

mint bennem a halhatatlan

üresség, mit fogantatásomkor

gondtalanul belém vájtak.

 

Az ikerűrök pengéi jégforrók.

Macheték.

 

Meg-megrezzennek a levelek.

Történhet-e ennél váratlanabb

már hajnalig?

 

Füst

 

Az ég fölött egy pányvás ló dobog,

egyre csak rója ugyanazokat a köröket,

patkójával le-leveri a felhők széleit,

ez pereg szemünkbe,

pár pillanatra ez vakíthat el,

bár hiába minden, mert rég tudom,

meghalni kár, miközben élni lehetetlen.

De ti ne merészeljetek előttem meghalni mégsem.

 

 

A tavasz második eljövetele

(Apokrif)

 

Új lakásom az égszakadásban.

A zeniten átütő nyomok.

Fénypasszátok a növényi erekben.

Útvonal. Kapukód. Bogár.

 

 

Krétahulla

 

Mulandó vers valami feledhetetlenről
No. 1

 

Terpeszben ül. Lába hosszan előre tolva.

Az osztályban túl kicsi padok. Túl 

alacsonyak. Gyakran levegőhiány.

Kamasztömeg.

 

Tizenhat voltam.

 

És a tanár elfolyt, lábát előre nyomta,

terpeszben ült, inkább feküdt

egy kisebb asztalnál,

velünk szemben, szétvetett lába, mint az olló.

Nem túl öreg. Már nem is fiatal.

Névsort olvas: Bodó! – Kijavítom:

Én Boda vagyok! Nem baj, akkor is Bodó,

Bodó. Bodó Edó!

Mindig. Ahányszor csak névsort olvasott.

 

Odajön elém.

Az első padban ültem. Nagyon alacsonyan.

Nagyon alacsony padban. Közelebb lép.

A krétát az orromon akarja húzogatni.

Jobbra-balra. Előre-hátra. Föl-le.

Valamiért ezt akarja.

Tizenhat éves voltam.

Kiugrottam a padból. El. Oldalra. Félre.

 

Aztán Géza, a matektanár egy nap

valamiért azt kérdezi tőlem

névsorolvasás után vagy közben:

Te, Bodó, leszel még egyszer tizenhat éves?

Hova szeretne kilyukadni?

Félek. Talán.

Mondom: Nem... leszek...

De igen, leszel, tizenhat éves halott!

Nyerít. Vihog. És élvezi, hogy lepottyan a krétahulla arcom.

Le a padlóra abban a büdös osztályteremben.

Mások is kacagnának? Nem tudom.

Leesett az arcom a földre, 

a szétvetett lába elé, oda, ahova ténylegesen lezuhant 

a Gabriella nevű osztálytársnőmé is egyszer.

Térdepeltette égnek emelt kézzel

a tábla előtt a fal tövében.

Mígnem elvágódott a földön.

Gabriellának festett, hosszú körme volt,

nem tanult jól. Én puritán voltam, és 

nagyon jól tanultam. Mégis valamiben

krétavilágosan azonosak lehettünk. Vagyunk.

 

 

 

 

Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében