"túl sokfelől figyelnek"
Kereső  »
XXIX. ÉVFOLYAM 2018. 08. (742.) SZÁM – ÁPRILIS 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
László Noémi
götterdämmerung
Horváth Előd Benjámin
Az irodalmi személyesség védelmében - beszélgetés Bíró-Balogh Tamás irodalomtörténésszel
VARGA LÁSZLÓ EDGÁR
hararban esik
Răzvan Rădulescu
Kis Teodósziusz
Tóbiás Krisztián
Blondel tükör
Gálfalvi Zsolt
A beszélgetés elmaradt
Barcsai László
Ruan
Simon Bettina
Versek
SZTERCEY SZABOLCS BENEDEK
Versek
Locker Dávid
Versek
Borcsa Imola
Pár lépés
Marin Dia
A jeltelen csend beszéde
A jeltelen csend beszéde
Láng Orsolya
Goethingen 2. Falak és arcok
Gaal György
Séták Kolozsvár múltjában és jelenében
Kenéz Ferenc
Tükörvilágok
Papp Attila Zsolt
A Norén-saga vége
Bréda Ferenc
SZÍNÉSZ-ESSZÉ. Theatrum entis: gradatio gratiae. V.
Fried István
„ez én vagy és az is én vagyok”
Antal Balázs
Hit (?), önbizalom (?), költői program (?)
ANDRÉ FERENC
Állandó készenlétben
A szorongás metabolikája
Jakabffy Tamás
Leid + Hoffnung
Szekernyés János
Leképezett látomások
Leképezett látomások
 
Bréda Ferenc
SZÍNÉSZ-ESSZÉ. Theatrum entis: gradatio gratiae. V.
XXIX. ÉVFOLYAM 2018. 08. (742.) SZÁM – ÁPRILIS 25.


 

1. Mind az Ops1 istennő bűvkörében kialakított Opera Optica, mind pedig a sok-keblű és -kábelű Cybele (Kübele) istennő hatáskörébe tartozó Opera Cybernetica gyanánt a mesterségesen létrehozott és a másodfokú létezési szinten kibontakozó , az Elő-Adás, a Re-Prezentáció, a Dráma-Darab mimetikus, színlelő színrevitele, azaz megfelelően érzékelhető és elkülöníthető kromatikai, logikai és drámai Színekbe, Jelenetekbe-Scaenákba való öntése, a dramatikai Opus mint az eltelt és a kiteljesedendő-eljövendő, Terra-i Téridőt örök Jelenné tevő, újra-jelenítő, Re-formáló Adás onto-instrumentális mentőszerepe kivételes metafizikai jelentőségű.

2. Hisz az teo-teatrális alapvetésű, lét-látványi Opus, a drámai nem egyéb, mint egy interdimenzionális téridő-utazásokat lehetővé tevő -Szer, egy, a Szerző-Rendező által megalkotott-szerzett Szereplőket megelevenítő, összeszerkesztett, Szakrális Szerkezet, amely a Közösség által táplált és újraalkotott Valóság-Másokba és -Másolatokba – a jelenvalósággal párhuzamos, újrateremtett és opponens Re-alitásokba és Re-aliákba (vö. lat. alia, máshol) – vezeti el és be transzhisztorikusan teleportált Látogatóit: a Nézőket, s eképp a mint fókuszolódó Fokozódás, mint a befogadó Közönséget miniatűrizáló, filigránizáló, tároló és előjelző alkotó Társadalom és Társulás, mint transzcendens gyűjtő-Tár és -Tárgy, a mint gyújtó-Tér, mint létezési polinom, mint többes számú és ugyanakkor mint összeötvöződő, mentálisan elmentett, együttes tudattal is rendelkező, struktúrált Eszköz-Entitás a létezés egy sajátságos, a köznapitól eltérő szintjén fog ki- és megnyilakozni.

3. A színpadi mint vileg létrehozott, para-ontológiai, instrumentális ny – mint élő elemeket processzáló s a Szerző-Rendező-Teremtő által programozott Cyborg-Gólem – belső szerkezete egymással sokrétű kapcsolatban lévő, kidolgozott és egyben dolgozó részekből (vö. lat. res, rei, dolog) épül föl, amelyeket valójában a lét-szinonimikus Színész – vagyis a lek mint mimétikus, színházi természetű, szinesztézikus és szenvedőlegesen szent létszint-szintézis – fluidummechanikai, áramlástani üzemanyagát fölhasználó Szerep-Cyborgok egymáshoz viszonyuló integrált áramkörei ködtetnek fönntartván eme episztemológiai (megismeréstani) Ajándék, ezen, a létezési Aljból a FölFöld felé Föl-szálló Föl-Ajánlás, a merőben áldozati jellegű és természetű Dráma-Darab (vö. rom. dar, ajándék ; a da, ad, ád), Ops Opus-ának a Kiborgját, amely a transz-állapotot kiváltó, transzcendens Transz-Térben alakítja át önmagává, görbíti és hajlítja meg a számunkra még fölfogható, de már alig-alig érzékelhető, négydimenziós Téridőt.

4. Az Opus Scaenicus, e szellem-alkímiai Kiborg-Kiméra, Szfinx-Kentaur-Szirén-Szatír vagy Gorgó-Medúza puhalemezeit képező Szerszám-tár elemei – a Szereplők – valójában androidok, hisz a szervetlen, elő-írt és a Szerző által a Szereplők hihető hitelessége és pszichoszomatikus föltámasztása végett szerzett-megteremtett szöveg-programokat – a Szó-Szöveg Szövetét, a Textus-Mátrix Test-Teszt-Textúráját, a neurokibernetikus telepátiát mozgosító, fontos fonológiai-fonétikai Fonadékot – a Színész integrálja pszichikailag és fizikailag, s amazt majd Ő szervesíti, majd Ő ülteti át és be a Szereplők kiköltött, biológiai életre keltett, de különben csupán transzcendens létezéssel rendelkező Jellem-Jelmezzel fölruházott, virtuális lényeibe.

5. De melyek azok a transzcendens Entitások, azok az Energiák, amelyeknek a szinergiája, amelyeknek az exponenciálisan növekvő összhatása, amelyeknek a szerves összeolvadása a Színész lényének az alap-énjével a Színművésszel szinonimikus, a teo-teatrális természetű és mimétikus minőségű Lelket meghatározzák?... Mely lehetőségbeni, Virtuális Virtusok, milyen virilis Erény-Erők adják az Adást és garantálják Gráciákként2 az Elő-Adás szikrázó, szakrális hatását, azaz Sikerét ? ...Milyen Erények, milyen Erők szolgáltatják a Színész, a Lélek számára az Ihletet, az In-Spiratiót, a Spiritus Szirupjának-Szörpjének, a Szellem Szelének, a Lég-Ég lelki be-lélegzését és testi-véri beszívódását?...

6. Az Actus-okra, felvonásokra darabolható Darab minden Szerepét föltámasztó, alakító mozgató-megjelenítő és adagoló Színész, az Actor, az Animus Animator, a Magister Magicus, a Misztériumok e Mestere azért Szent, mert megszállott Lény, a Színész azért a Scena Szentje, mivel Ő valójában a Révület Révje, az Égből alászálló, Re-i~Ra-i, Repülő Raj – a karnalitást karizmatikussá bűvölő varázsoló, Khá-testű Kháriszok3 – kikötője.

7. A Hippokritész, a Színész – a Lélek -testű Bű-josának a – testi védő-Ál-Arcát és Auráját alkotó-képező, karnális Káriszok, a genetikai Én-Entitások és őrző-védő Genius-ok szemantikailag föltárt és személyesen is szemügyre vehető, személyesített szereposztása a következő:

 

Eufroszíné: Öröm, Jókedv, Mulatság

Áglájá: Ragyogás, Dicsőség, Gyönyör

Táliá: Virágzás, Virulás

 

8. A testi-lelki, azaz a -, illetve a Ke-testű Kecs Kegyei egymással háromszögelő Fokozódásának – a Gradatio Gratiae-nak – a színészi Maszkja pedig eképp szimulakrizálódhat és piesülhet szerep-szerencsés és emitt talált Talizmánná, minthogy characteristica Charitum est Caritas, vagyis a Kháriszok Szerepe éppen a Szeretet:

 

Eufroszíné              Áglájá

 

Hippokritész

 

Táliá

 

avagy magyarul:

 

Jókedv              Ragyogás

 

Színész

 

Virágzás

 

9. Fenomenológiai négyzetre-emelésként, gyökvonásként vagy logaritmi­zálás­ként meg ama tény sem hagyható figyelmen kívül, hogy e három, hermetikus Khárisz, illetve Grácia is Színész: a Múlt mint Mulatság, a Dicséret mint Dicsőség és a Virilitás mint Virulás isten- és színésznői, akik mindvégig a drámai kilenc zsáját szolgálják.

 

Jegyzetek:

1 Ops, Opis, a TeremTermékenység, a szemfényvesztő, fényűző Bőség szabin eredetű római istennője, aki Saturnus-Krónosznak, az Időnek a női párja és a pánhellén Kübele, a latin Rhea alteregója és megfelelője. Ops-ot Ceres Mater és Consiva néven is tisztelték a rómaiak és Ops ünnepségei, az Opaliák (december 19.) ülő helyzetben zajlottak. Ops leányai Ceres, Iuno és Vesta. Saturnus fiai pedig Neptunus, Pluto és Iupiter.

2 lat. gratia, ae, készség, kedv, kecs, kedveltség, kellem, megbékélés, bocsánat, hála, népszerűség, szeretetreméltóság, köszönet, barátság, befolyás, hatalom, kegy ; Gratiae, arum, a Báj istennői.

3 lat. Charites, um, a Kellem és Kedveltség istennői ; caritas, atis, nagyrabecsülés, szeretet, magas ár.

Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében