"a tekintet a kertekbe száll"
Kereső  »
XXIX. ÉVFOLYAM 2018. 12. (746.) SZÁM – JÚNIUS 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
László Noémi
Pordal
Dimény H. Árpád
A szülőföld a mindenség - beszélgetés a 80 éves Czegő Zoltánnal
Czegő Zoltán
Hazai oltványok
Kele Fodor Ákos
A szív vége. Cigány újmesék1 Planétát húzó nyúl
Domokos Johanna
retró
Hellmut Seiler
Versek
Haklik Norbert
Verses aparegény generációs élményleltárral
FISCHER BOTOND
Tavasz lesz, Corina
Asztalos Veronka-Örsike
Csupán egy üveg bor
HORVÁTH BENJI
tranzit
Miklya Anna
A tájfutó
Csontos Márta
Versek
horváth csaba
Kormánybiztosi életpályák ’48–49-ben
Papp Attila Zsolt
Bergmani vámpírok, a magyar film és a PC találkozása a boncasztalon. Beszámoló a 17. TIFF-ről
FISCHER BOTOND
Posztmodern Molière-revü
Szántai János
Sortűz, avagy a négy testőr Vadkeleten
Mikola Emese
Emlékmű papírból és tintából
ANDRÉ FERENC
Határidő
Kovács Péter
Falba épített fordulatok
Jakabffy Tamás
Kommersz lényegtelenítés
Kiss Melánia
Világok közötti egyensúly
 
Haklik Norbert
Verses aparegény generációs élményleltárral
XXIX. ÉVFOLYAM 2018. 12. (746.) SZÁM – JÚNIUS 25.


 

Balogh Ádám Nyers című, debütáló kötete számtalan szempontból egyedülálló. Úgy gyászregény, hogy az élettel legalább annyit foglalkozik, mint a halállal, és úgy aparegény, ahogyan kevés könyv mer és képes annak lenni.

 

De mielőtt még nekilátnék bővebben kifejteni a fentieket, lássuk, miért tituláltam a Nyerset regényként, amikor szemlátomást verseskötet. A helyzet az, hogy Balogh első könyve újabb képviselője a kortárs magyar irodalomban megfigyelhető jelenségnek, ami abban rejlik, hogy a vers átnavigálja magát a líra tartományaiból az epika vizeire (talán indokolt megjegyezni, hogy ebben a navigációban Térey János költészetéé a zászlóshajó-szerep).

 

Az epikusság Balogh Ádám első könyvében is főszerephez jut, ezt a kötetnyitó Vanília Égbolt felütése rögvest egyértelművé teszi: „Hétéves lehettem, amikor az apám elővett egy kazettát./Ez a változás szele, ez rap, súgta,/mert akkor a változásról csak suttogva lehetett,/és nekem akkor mindegy volt, hogy mi, de változás kellett,/mert már kínos volt a család előtt a Modern Talkingra ugrálni./Végre férfi akartam lenni, nem aranyos.” Ebből a kötetindító hat sorból sok minden kiderül a könyvről. Elsősorban az, miért érvényes kötetcím a Nyers. Balogh Ádámé ugyanis igencsak tárgyias költészet, mentes mindenféle ballaszttól, bizony még a költői képektől is. Mégis félreismerhetetlenül költőiek ezek a versek, köszönhetően annak, hogy a szerző már ebben a debütáló kötetben is ura egy csak rá jellemző, egyéni versnyelvnek, amely épp sallangmentessége folytán enged teret annak, hogy más, kevésbé egyértelmű eszközökkel emelkedjék el a közbeszédtől, és váljék a művészi anyaggá. Balogh nem a rímek és a hibátlan, időmértékes sorok könnyedén ható, látványos sikerrel csábító útját választotta, hanem megnehezítette önnön dolgát – ennek eredménye az a minden pátosztól mentes, mégis bensőséges, letisztult és hajszálpontos versnyelv, amelynek ritmusát a dramaturgiailag hangsúlyos kulcsjelenetek, valamint az azokat illető szerzői reflexió adja. Mint egy minimalista filmdráma, amelyet az egyik főszereplő narrációja kísér – Balogh pontos érzékkel és biztos ízléssel válogatja ki önnön élményanyagából a kulcsfontosságú pillanatokat, hogy aztán egy-egy takarékos, céltudatos megjegyzéssel perpektívába helyezze őket, és megteremtse dinamikájukat. Nyers versnyelv ez, abban az értelemben legalábbis, hogy pontos és céltudatos, sallangoktól, mi több, a per se költőiségtől is mentes. Minden szó, minden írásjel okkal van ott ebben a versvilágban, ahol van – éppen ezért hat.

 

És Nyers ez a költészet még amiatt is, hogy Balogh Ádám nem főzi túl a nyersanyagot, amelyből versei táplálkoznak – nem teremt alteregókat, és nem lendíti az élményanyagot a lírai magasságok személytelen sztratoszférájáig. Hangsúlyosan referenciális, ha lehet ezt a szót még negatív konnotációk nélkül használni: alanyi költészet az övé, de talán közelebb járunk az igazsághoz, ha inkább megélt költészetről beszélünk, Molnár H. Magor Memento vivere című, a Tiszatájonline-on megjelent recenziójából kölcsönözve a meghatározást. Molnár H.-nak ugyanis igaza van, amikor azt írja, hogy a Nyerset referenciálisan érdemes olvasni, „(e)gyrészt azért, mert a szövegek egyébként is eléggé erősen ezt kívánják tőlünk: úgy vallanak a gyászról és egy kivételes emberi kapcsolatról, hogy nincs bennük egy hamis gesztus, egy őszintétlen félmondat sem. Balogh Ádám farkasszemet néz életének nagy részével, és nem pislog”, miként akkor sem téved a recenzens, amikor azzal folytatja: azért is érdemes engedni a referenciális olvasatnak, mert így az olvasó saját referenciái is hamarabb kezdenek dolgozni. Balogh ugyanis azzal, hogy az édesapjához fűződő emlékeit tette meg a kötet központi témájává, erős fogást talált a befogadón, aki a kötetben szereplő versek olvasása során akaratlanul az önmaga által megtapasztalt szülő-gyermek viszonyra is reflektál.

 

Balogh Ádám könyve abban a tekintetben is párját ritkítja, ahogyan az apa-fiú viszonyról szól. Ebben a kapcsolatban ugyanis nyoma sincs a generációs ellentétnek – ehelyett inkább az ideálishoz áll közel ez a viszony, amelynek főszereplője egy olyan apa, aki tisztelettel és a megértés vágyával fordul a fia felé, aktív társaként próbálja segíteni a felnőtté válásban, és nem próbál csak a „jó nevelés” ürügyén jelentőséget tulajdonítani olyan társadalmi normáknak, amelyekben ő sem igazán hisz. Ehhez hasonlóan a fiú is afféle partnerként viszonyul apjához, s amikor annak betegsége felcseréli a támogató-támogatott szerepeket, ő is aktív odafigyeléssel és empátiával próbálja úgy megkönnyíteni az apa utolsó hónapjait, hogy azt ő valóban segítségként élje meg. A letisztult előadásmód és a visszafogott tárgyilagosság ellenére is – vagy éppen ezeknek köszönhetően? – érzelmes és átélhető versjelenetekké sűrítődik ez az élményanyag. Példaként idézzük ide a Halandóknak című vers középrészét, amelyben a fiú egy MP3 lejátszót ajándékoz apjának, rajta Hrabal Táncórákjának hangoskönyv-­változatával, hogy az akkor is élvezhesse az irodalmat, amikor már „a daganat elvette tőle az olvasást”: „Másnap reggel csöngött a telefonom. / Aggódó hangon rebegte apám, hogy kisfiam, / valami nagy bajt csináltam, elromlott a lejátszó, / pedig olyan jól indult, aztán hirtelen / érthetetlenné vált minden szó, / és én hallottam a félelmet a hangjában, / hogy mi van, ha nem is a kütyü, hanem az agya / kezdte el felmondani a szolgálatot. // Reggel besiettem hozzá, elindítottam a felvételt, / és a cincogó hang hallatán felkacagtam, hogy ne aggódj, / csak a lejátszó romlott el. Ő elmosolyodott, de éreztem rajta, / hogy mi van, ha ezt csak megnyugtatásképpen mondom.”

 

Nyers, azon túl, hogy egy apa-fiú kapcsolat regénye, egy közös generációs élmény megfogalmazása is, amely emléket állít az első nyugati utak izgalmának és az ismeretlen világba szakadt utazók téblábolásának – azoknak az időknek, amikor apák és fiúk még egyaránt a nyugatról csempészett szexmagazinokat dugdosták anyuka elől.

 

Balogh Ádám Nyers című kötete az elmúlt évek egyik legerősebb költői pályakezdése. Magánjellegű, megélt húsvétmisztérium – egy egyéni nyelvvel dolgozó, érett és sokrétű versvilág első megmutatkozása, amely eszköztára és tematikai gazdagsága folytán számos folytatási lehetőséggel kecsegtet. Balogh debütálásának erényei nyomán azt reméljük, hamarosan a nagyepikának is nekiveselkedik majd – csak nehogy megszűnjék közben verselni!

 

 

 

Balogh Ádám: Nyers. Műút Könyvek, Miskolc, 2016.

 
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében