"Kövess! Most repülhetsz velem!"
Kereső  »
XXIX. ÉVFOLYAM 2018. 14. (748.) SZÁM – JÚLIUS 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Papp Attila Zsolt
Önmagunk kortársa
Demeter Zsuzsa
A régiségben az a jó, hogy nincs bóvli benne - beszélgetés Gábor Csilla egyetemi professzorral, irodalomtörténésszel
WOLFGANG BORCHERT
Rövidprózák
Eszteró István
Versek
Bogdán László
Az Ezüst Páholy zavaros ügyei (II.)
Szabó R. Ádám
Rozsé 2.0
Szendi Nóra
Semmi értelme
OZSVÁTH ZSUZSA
Készült Magyarországon
Bájer Máté
Versek
Láng Orsolya
Goethingen 6. A krónikás egy napja
Goron Sándor
Versek
Kui János
Megélni a lehetetlent
Balaton László
Dombalja
Jakab-Benke Nándor
Prizma vagy tükör?
Kiss Melinda
Társadalmi Reflexió. A GroundFloor Group
Tamás Dénes
Egy nap két világfolyam között
ANDRÉ FERENC
Szorongásnapló
Egy talált hangya megtisztítása
Jakabffy Tamás
Horváth Bálint és az énekhang
Kollár Dávid
Elveszett paradicsom?
 
Kollár Dávid
Elveszett paradicsom?
XXIX. ÉVFOLYAM 2018. 14. (748.) SZÁM – JÚLIUS 25.


 

A kiűzetés paradigmatikus programja két ellentétes pályát élez ki a nyugati gondolkodásban. Az egyik az önreflexív polgár alakja, aki tevékeny munkája, a világ elsajátítása révén „tettekkel és gondolatokkal a természet önfeledt közvetlenségéből kiemelkedve” önmaga urává lép elő, aki a személyes teremtő Isten példájához hasonlatosan a világ feletti uralomra, a világ szakadatlan művelésére törekszik. A kereszténység dogmatikájától, a protestáns aszkézis etikáján át a felvilágosodás eszmerendszeréig bomlik ki ez a szellemtörténeti modell, és válik a modern ember valóságává. A kiűzetés gondolatának másik pályája ezzel szemben az édenkertbe való visszavágyódás programját hirdeti meg. A világot és önmagát uraló reflexív polgár közvetett viszonyulásával szemben a világgal való közvetlen viszonyra vágyik és a kontemplatív eltöltekezés létmódját kívánja megragadni. A világ, illetve önmagunk esszencialitásának romantikus felfedezése és szabad alakításának sajátos dialektikája végigvonul a nyugati gondolkodás történetén. Az eszményi, „közös” édenkerthez való visszatérést azonban Isten halálának új hajnalpírja árnyékolja be. A világ egészét korábban értelemmel felruházó metafizikai modellek romjai között születik meg a saját egyediségének megalkotására törekvő ember ideája. Akinek saját magának kell önmagát és a világot értelemmel felruháznia. Aki csak közvetett viszonyulása révén kerülhet közvetlen kapcsolatba saját édenkertjével – ez pedig az idei Art Capital tétje: az Édenkert nyomában címet viselő képzőművészeti fesztivál ebben a kontextusban válik megragadhatóvá. A művészek saját (éden)kertjük egyediségének megfogalmazása közben óhatatlanul tematizálják az ember világhoz való viszonyát is. Legtisztább formában Boros Viola, illetve Szabó Klára Petra és Szvet Tamás kiállításában érhető tetten a vázolt kontextus.

 

Boros Viola kiállítása már címében megragadja azt az egyszerre individuális, konstruktív–kontemplatív tapasztalatot, amely a 21. század valóságát meghatározza. Saját kertjének programszerű megfestése rávilágít arra az egyszerre közvetett és közvetlen viszonyulásra, amelyet „kertjeink művelése” jelent. Jól hangsúlyozza ezt a dialektikus viszonyt az, ahogy a kiállító térben keverednek egymással a festmények és az élő virágok. A neoncsövekkel megvilágított foszforeszkáló képek éjszakai kertjében még világosabbá válik, hogy nem Boros Viola kertjének mimetikus ábrázolásával, hanem a világalakítás és világgal való eltöltekezés kettősségének megfogalmazására törekvő, sajátos művészi programjával van dolgunk. Ugyanezt a problémakört tematizálja Szabó Klára Petra és Szvet Tamás közös kiállítása is. Az Organikában a néző részévé válik az alkotás folyamatának. A falra vetített képek közt sétálgatva az önfeledt szemlélődés válik a kert alakításának eszközévé. A kert művelése és a művészi tevékenység közti allegórikus viszony a világból való romantikus kivonulás ígéretét felvillantó intermediatív, interaktív művek közt válik valósággá, amelyben egyszerre kerülhetünk alanyi és tárgyi viszonyba saját édenkertünkkel. A néző számára a kiállítás egyszerre ad teret a kontemplatív eltöltekezésre és saját egyediségünk konstruktív megragadására.
Az idei Art Capitalon a kiállítások közt sétálgató művész, néző és kritikus számára saját édenkertünk színeváltozása a világ alakításának és befogadásának közös tapasztalatává válik.

 
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében