"mintha a bolygók felszínét látnánk"
Kereső  »
XXIX. ÉVFOLYAM 2018. 15. (749.) SZÁM – AUGUSZTUS 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Karácsonyi Zsolt
Forró szél
ANDRÉ FERENC
A költő egyetlen feladata, hogy őszinte legyen önmagával - beszélgetés Dósa Andrei költővel, műfordítóval
Jean-Jacques Viton
VIII
Bogdán László
Az Ezüst Páholy zavaros ügyei (III.)
Codău Annamária
A totalitás felé
FELLINGER KÁROLY
Versek
FAZAKAS ATTILA
nem lát
Benke András
Versek
ANDREI DÓSA
Versek
Munding Márton
Horvát néni
Hegedüs Benjámin Jutas
Versek
Tiboldi Boróka
Füllel és szemmel olvasott dalok
Balázs Imre József
Szelíd jelenlét. Jancsik Pál (1936–2018)
Molnos Lajos
„Félek, túl nagy lesz neked a síri sötét”
Láng Orsolya
Goethingen 7. Néprajzi gyorstalpaló
Dimény Lóránt
Novellák
Bakk Ágnes
A kiszámítható alkotói válság
CSUSZNER FERENCZ
Videótörténet és színháztörténet
Borsodi L. László
Dumákat beszéltek, és nem szóltok róla senkinek
Magyary Ágnes
Színe: vörös
Kulturális mágnes
Jakabffy Tamás
Kibúcsúzott Sir Simon Rattle
Kollár Dávid
Elveszett paradicsom? (2)
 
Balázs Imre József
Szelíd jelenlét. Jancsik Pál (1936–2018)
XXIX. ÉVFOLYAM 2018. 15. (749.) SZÁM – AUGUSZTUS 10. 

Kissé szabadkozva és vonakodva fogadta el a felkérést, hogy az 1998-as Vissza a Forrásokhoz című interjúsorozatban válaszoljon a kérdéseinkre. A Láthatatlan Kollégium diákjaiként akkoriban azt próbáltuk vizsgálni Gyimesi Éva vezetésével, hogy miképpen zajlik le egy irodalomtörténeti kanonizációs folyamat. Kántor Lajos és Láng Gusztáv irodalomtörténete, a Romániai magyar irodalom 1945–1970 jól vizsgálható terepnek tűnt, olyan mérföldkőnek, amitől valóban megváltozott valami a romániai magyar irodalom történetéről való gondolkodásban. És ugyanakkor meg lehetett kérdezni még azokat is, akik részesei voltak ennek a pillanatnak. Újra és újra arról faggattuk az első Forrás-nemzedék tagjait – Kántor Lajost, Lászlóffy Aladárt, Bálint Tibort, Lászlóffy Csabát, Jancsik Pált és a többieket –, nyilvános beszélgetéseken, hogyan élték meg azt az értékrendváltó folyamatot akkor, és hogyan tekintenek vissza rá utólag.

 

Idézzük fel egy pillanatra, hogyan helyezte el Jancsik Pál költészetét a Kántor–Láng: „Áprily és Dsida örökségét folytatja elégikus hangulatú s játékos költeményeiben, valamint a népköltészet tiszta forrását felbuzogtató s az impresszionistákon is nevelődött szerelmes verseiben. Verseire általában a hagyományhűség jellemző, pátosz és lírai áradás helyett a szűkszavú képes beszéd. Mondanivalóit szívesen bízza leíró képsorokra, leírásai azonban kerülik a részletezést; a meditációt megindító látványnak rendszerint egyetlen elemét ragadja meg, azt, amely megnyitja az élmény gondolattá bontakozása felé vivő utat. A lírai pontosság, a hangulatok iránti fogékonyság s általában a hagyományosan »poétikusnak« tartott eszközök így szolgálják verseiben a nemzedékére általában jellemző intellektualizmusigényt. Nemcsak tájverseibe, hanem legjobb gyermekverseibe is a hétköznapokból leszűrt életbölcsességet rejt. Szemléletére jellemző, hogy kortársainak történetbölcseleti, kozmikummal viaskodó gondolatisága helyett az ő verseiben elsősorban az etikai kérdések érzelmeken átszúrt párlatát kapjuk.” A jellemzés jelzi a második kötettől kezdve a sejtelmes-szimbolikus irányban történő továbblépést, illetve a műfordítói munkásság (Hölderlin-, Paul Celan-fordítások) átsugárzását a saját versekbe.

 

A szabadkozás leginkább arra vonatkozott a felkérés idején, hogy Jancsik Pál nem tartotta magát újítónak. Azt viszont utólag is megerősíthetjük, hogy az a fajta költészet, amelyet művelt, a maga csendes módján mégiscsak szembeállt azzal, ami költészettörténetileg megelőzte: a szocialista realizmus versvilágával. Mívessége, szemlélődő hajlama egy olyan költészetben bomlott ki, amelyik a legtermészetesebb módon haladt aztán párhuzamosan a már Kántorék által is kiemelt gyermekvers-életművel, amelynek reprezentatív gyűjteménye 2016-ban, a szerző nyolcvanadik születésnapjára jelent meg Kedvünk ragyog, mint az ég címmel. Alig két évvel korábban készítette el felnőttversei terjedelmes válogatását is (Ahol otthon vagy e tájon, Polis Könyvkiadó, 2014), amelynek fülszövegében Goethe Faustjából idézi a szerző, hogy „az élet aranyfája zöld”, majd így folytatja, kései ars poeticaként: „Az élet fája (amely kissé furcsa módon itt arany is meg zöld is), a lét, a természet, a világmindenség még rengeteg felfedezésre váró titkot rejteget; az óceánok mélyén, az őserdők sűrűjében még mostanában is bukkantak a kutatók a flóra és a fauna ismeretlen fajtáira. A költő számára ilyen gazdag növény- és állatvilág, ilyen kimeríthetetlen univerzum a nyelv.”

 

Az említett két kötet is mutatja: készülődött az összegzésre, visszafelé, önmagába is tekintett, miközben sokan úgy ismertük őt, mint mások könyveinek figyelmes szerkesztőjét, szöveggondozóját. A házsongárdi temetőben, az őt búcsúztató beszédekben szelíd, megértő mosolyát és verseinek természetközeliségét idézték többen is. Ő volt ez mind: visszafogott, szelíd, precíz jelenlét.

 

 

 

Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében