"mintha a bolygók felszínét látnánk"
Kereső  »
XXIX. ÉVFOLYAM 2018. 15. (749.) SZÁM – AUGUSZTUS 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Karácsonyi Zsolt
Forró szél
ANDRÉ FERENC
A költő egyetlen feladata, hogy őszinte legyen önmagával - beszélgetés Dósa Andrei költővel, műfordítóval
Jean-Jacques Viton
VIII
Bogdán László
Az Ezüst Páholy zavaros ügyei (III.)
Codău Annamária
A totalitás felé
FELLINGER KÁROLY
Versek
FAZAKAS ATTILA
nem lát
Benke András
Versek
ANDREI DÓSA
Versek
Munding Márton
Horvát néni
Hegedüs Benjámin Jutas
Versek
Tiboldi Boróka
Füllel és szemmel olvasott dalok
Balázs Imre József
Szelíd jelenlét. Jancsik Pál (1936–2018)
Molnos Lajos
„Félek, túl nagy lesz neked a síri sötét”
Láng Orsolya
Goethingen 7. Néprajzi gyorstalpaló
Dimény Lóránt
Novellák
Bakk Ágnes
A kiszámítható alkotói válság
CSUSZNER FERENCZ
Videótörténet és színháztörténet
Borsodi L. László
Dumákat beszéltek, és nem szóltok róla senkinek
Magyary Ágnes
Színe: vörös
Kulturális mágnes
Jakabffy Tamás
Kibúcsúzott Sir Simon Rattle
Kollár Dávid
Elveszett paradicsom? (2)
 
Magyary Ágnes
Színe: vörös
XXIX. ÉVFOLYAM 2018. 15. (749.) SZÁM – AUGUSZTUS 10.


 

Stanko Andrić: Szimurg (A szlavón élet regénye). Magyar Napló Kiadó, Budapest, 2016.

 

Stanko Andrić mindenféle nagyra törő irodalmi ambíció nélkül írta meg kisregényét. Csak mesélni szeretne. Arról, amit a legjobban ismer (önmaga), és ami a legnagyobb hatással volt életére (szülőfaluja és az ott töltött gyermekkor). Családregény, fikció önéletrajzi elemekkel, fejlődésregény. De nem is az a lényeg, hanem az számít, hogy a szerző milyennek látja. „A kert az ősi világrend oázisa. Színe eredendően vörös. Nagyanyámmal, aki kézen fogva vezet, benyitunk a rácsos kertkapun, s alig teszünk néhány lépést az ösvényen, páratlan ereje máris hatalmába kerít bennünket.”

 

A szöveg regénynek szeretne látszani, mégis sokszor az önéletírás eszközeivel él. Nem annyira a cselekmény, mint inkább az emlékek felidézése a fontos.

 

A szlavón élet regénye – állítja az alcím. Nem személyes hangú memoár, nem fikció, nem fejlődésregény. Mert a szerző mégis csak tudósember, aki nem tud kibújni a saját bőréből, és időről időre a kedélyes anekdotázás tudományos értekezésekbe csap át, ahol elemzi szülőföldjének szociokulturális helyzetét, folklorisztikus érdekességeit.

 

A magyar olvasó számára ismerős ez a világ: idillikus falu az első világháborúról regélő nagypapával, a szétbomló agrárvilág és a szocializmus végnapjai. „EGY ELSÜLLYEDT CIVILIZÁCIÓ – ez lenne egy vidékünk helytörténetével foglalkozó majdani előadás legpontosabb címe.”

 

A cím – Szimurg – más dimenziókat is megnyit az értelmezés előtt. A szöveg háromnegyedénél bukkan fel először a magyarázat: „És valóban, a szláv Sêmor’gl Keletről jött Perzsiából, abból a világból, melyet a horászáni Firdeuszi énekelt meg monumentális eposzában, a Királyok könyvében, a Sáhnáméban. Perzsiában Szimurg a neve, a csodatévő madár, sebeket gyógyít, és ha bajbajutott hősök meggyújtják a tollát, segítségükre siet.” Ez a mitologikus lény a szláv hiedelem része. A Szimurg című szöveg narrátora, akinek nyomon követhetjük intellektuális fejlődését és ahogyan egyre jobban kinyílik előtte a világ. Ennek a kinyílásnak a hátterét tágas zöld mezők és a Duna adják. Ezeken keresztül lehet a képzelet birodalmába hajózni.

 

Megkapó őszinteséggel megírt visszaemlékezések és tudós okoskodás. Mintha Szent Ágoston Vallomásait olvasnánk, ahol jól szervezetten váltogatják egymást a teológiai fejtegetések és az önfeltárulkozó gyónások. S ez nem is annyira erőltetett, hiszen a szöveg fontos eleme a katolikus környezet részletes leírása, amely erős identitással ruházza fel a narrátort és amelyet a széthulló szocializmus fellazuló erkölcsei, a kamasz fiú intellektuális és szexuális ébredése legalább olyan mérvű lelki tusakodásba lökik, mint a pogány és züllött életű Ágostont taszították saját bűnei megtérése előtt.

 

A szöveg sok helyen csodálatos epikai lendületet vesz, de ezeket mindig megtöri az értekező hangvétel. Ezzel együtt a szöveg rokonszenves módon mesél gyermekkorról, a felnőtté válás küzdelmeiről és egy olyan világról, amely nem csak lelki, de fizikai értelemben is eltűnt.

 

 

 

Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében