"bármerre indulsz, ott a tenger"
Kereső  »
XXIX. ÉVFOLYAM 2018. 16. (750.) SZÁM – AUGUSZTUS 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Szálinger Balázs
Ez a hajó mire fölér
Nagy Borbála Réka
Az emlékezés kormányosa - interjú Dobai Péterrel
László Noémi
Tenger
Bogdán László
A tenger és az álmok
VARGA LÁSZLÓ EDGÁR
ábrák egy idegen ország tengerpartjának fövenyén
Láng Orsolya
kisodródás
Király Farkas
július 12.
Ferdinandy György
Meleg tengerek
Svet di Nahum
Szabadulás a Krímből
Juhász Márió
Versek
Kiss Lóránt
Versek
Sánta Miriám
Váltás
Szabó R. Ádám
Ha kérdeznek, válaszolj
Nyíri Katalin
Novellák
ANDRÉ FERENC
darth vader felesége
HORVÁTH BENJI
Mind egymásból vagyunk
Papp Attila Zsolt
A vihar szemében
Karácsonyi Zsolt
Mesterséges áramlatok
MÁRTON EVELIN
El Bahar
Bartha Katalin Ágnes
A 90 éves Dávid Gyula köszöntése
Szántai János
Tenger a vászonhatáron
George Volceanov
Shakespeare: az elárult áruló
Haklik Norbert
Élethazugságok könyve
Demeter Zsuzsa
Legyen jó szándékú veled a tenger!
ANDRÉ FERENC
Tengerszemek
Jakabffy Tamás
Lille MUKO
Kollár Dávid
Elveszett paradicsom? (3)
 
Kollár Dávid
Elveszett paradicsom? (3)
XXIX. ÉVFOLYAM 2018. 16. (750.) SZÁM – AUGUSZTUS 25.


A teremtés és a kiűzetés gondolatától, a felvilágosodás és a romantika szellemtörténeti pályáin keresztül bomlik ki és válik legújabb kori öntapasztalásunk plasztikus jelszavává az „Alkosd meg saját egyediséged!” frázis. Az emberi önteremtés karizmatikus – a fennálló rendet megtörni vágyó – aktusának valósága modern énképünk esszenciális sajátossága. Persze a körülményektől (legalább részben) függetlenedni képes, saját magát és a világot szabadon művelő, és művével eltöltekező ember látványa nem pusztán a nyugati gondolkodás alakzatainak idealista árnyképe, hanem a nyugat sajátos racionalitásában megvalósuló – jóléti – intézmények és társadalmi rendszerek terméke is.

 

A szabadság rendjének és a rend szabadságának 21. századi szintézise, amely a különböző történelmileg alakuló intézmények és eszmék dialektikájában bontakozott ki, még vágyképként sem jelenhet meg a világ minden táján. Mohau Modisakeng Átkelés című munkája plasztikusan világít rá arra a kontrasztra, amely a „fejlett nyugat (és Ázsia)”, illetve a harmadik világ (Afrika) országainak történeti – gyarmati és posztkoloniális – múltja, illetve jelenkori valósága közt húzódik meg. Míg a jóléti államok polgárai saját egyediségük megvalósításán és elismertetésén munkálkodhatnak, addig „odaát” – a posztindusztriális édentől délre – az életben maradás és az alapvető létszükségletek kielégítése, az emberhez méltó élet és halál a tét.

 

Bár Modisakeng több csatornás videóinstallációjának középpontjában – történelmi távlatba emelve – ezek a társadalmi feszültségek állnak, a művek metaforikus képi világa mellőz minden felesleges pátoszt. A szenvedés szépségének rideg valósága halálos precizitással jelenik meg a filmeken. A három egymással összetartozó, de mégis külön-külön is „olvasható”, a kiállítótér falára vetített képsorok között világossá válik, hogy bár az Átkelés „hősei” – egy nő sólyommal a karján, egy férfi puhakalapban és egy nő basotho népi kendőben – mind önálló, egyedi történettel rendelkező individuumok, azonban a Styx folyóját idéző fekete habok közt vesztegelve, a körülmények kényszerítő ereje által az általános kiszolgáltatottság alanyaivá válnak. Az eltárgyiasulás „igazi” valóságában, melyben az ember többé nem alakítója saját életének, megszűnnek azok az alapvető differenciák, amelyek az embert a természet körforgásából kiemelnék. ​
Az önmaga esszenciális lényegét elvesztő ember látványa egyszerre idézi fel bennünk a rabszolga-kereskedelem embertelen múltját és a jelenkori migrációs helyzet valóságát is, melyben a világ és önmaga uralására teremtett ember, a globális világ egyenlőtlen viszonyai közt az uralás egyre rafináltabb eszközei révén saját nembeliségét is kockára teszi. Modisakeng „elborzasztó szépségű” művein a habok közt elmerülő alakokra az édenkert helyett Kharón ladikja vár, hogy „az alvilág hajósa átvigye őket azon a vízen, mely felejtést ad mindenre, lemossa a lázat és görcsöt, mely itt fönn gyötör bennünket, és aztán egyenlővé tesz mindnyájunkat.” A néző és a kritikus fejében, akiket nem oldoz fel a felejtés, a profán valóság lágy ridegsége egy régi kérdést idéz fel: „Létem, ha végleg lemerült, / ki rettenti a keselyűt! / S ki viszi át fogában tartva / a Szerelmet a túlsó partra!”

 

 

 
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében