"Anyaméh az egész világ"
Kereső  »
XXIX. ÉVFOLYAM 2018. 18. (752.) SZÁM – SZEPTEMBER 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
HORVÁTH BENJI
Egynyári elégia
Fekete Réka
„Az írás úgy eluralt, hogy sose mondtam le róla” - Interjú Tóth Mária írónővel
Tóth Kinga
A szobalány hűsége
Ady András
Versek
Lackfi János
Szőrös kézél
Aleą ©teger
Az ég fölött a föld alatt
Ádám Szilamér
Villanás
Fodor Balázs
Domesztikáció
Munding Márton
A rozmár hava
Láng Orsolya
Goethingen 8. Tesz-vesz város
Fekete Vince
Törpe eposzok – eposzi töredékek
FISCHER BOTOND
Törpe eposzok – eposzi töredékek
Karácsonyi Zsolt
Törpe eposzok – eposzi töredékek
László Noémi
Törpe eposzok – eposzi töredékek
Márkus-Barbarossa János
Eposztöredék
Ferenczi Szilárd
Egy hátrányos helyzetű kisebbségi Bajkonurban
George Volceanov
Shakespeare: az elárult áruló
Antal Balázs
Hálózatok könyve
TŐTŐS DOROTTYA
Embert kutyájáról?
Demeter Zsuzsa
Távbarátság a jövővel
Borsodi L. László
Műveltség és stílus
Jakabffy Tamás
Vásáry Tamásról, 85. születésnapja után
Kali Ágnes
Ember, gépezet, glitch
 
Borsodi L. László
Műveltség és stílus
XXIX. ÉVFOLYAM 2018. 18. (752.) SZÁM – SZEPTEMBER 25.


 

 

Cs. Szabó László: Hazajáró lélek. Válogatás az Irodalmi Ujságban megjelent írásokból. Válogatta, szerkesztette és az utószót írta: Szakolczay Lajos. MMA Kiadó, 2018.

 

 

Ha évek múlva megkérdeznék, hogy mi maradt meg Cs. Szabó László (1905–1984) írásaiból, akkor minden bizonnyal ezt a két fogalmat említeném: műveltség és stílus. Az „erdélyi peregrinus diák”, a „Szenczi-Molnárok társa” akár esszét ír, akár kritikát, nem mindennapi sokoldalúságával, tájékozottságával nyűgözi le olvasóját. Amint egy vallomásában fogalmaz: műveltségélménye a gyűjtőszemlélet következménye. Akár a világirodalom (Shakespeare, Goethe, Byron, Proust, T. S. Eliot), akár a magyar irodalom (Jósika Miklós, Madách, Petőfi, Krúdy, Szabó Lőrinc) nagyjairól értekezik, akár saját korát és a kortársait bírálja (Sulyok Vince, Gömöri György, Kannás Alajos), egyben látja a szerzők életét, életművét, a kort és a társadalmat, amelyben éltek. Megközelítése, irodalomszemlélete nem szövegcentrikus, hanem kontextuális, aminek a középpontjában mindig a mű esztétikai értéke és az az erkölcsiség áll (szintén két sarokkő Cs. Szabó szemléletében), amit a mű és szerzője képvisel. Az 1956 utáni nyugati emigrációban kibontakozott magyar irodalom egyik, ha nem a legjelentősebb fórumának tartott Irodalmi Ujságban megjelent Cs. Szabó László-írásokból álló Hazajáró lélek című kötet ezért olvasható egyszerre recepcióesztétikai alapú irodalomtörténetként, valamint kor- és mentalitástörténetként, az esszíró és kritikus ízlésbiográfiájaként.

 

A szerzőnek az Irodalmi Ujságban megjelent írásaiból készült eddigi legteljesebb, tematikai alapon elrendezett, gondos válogatása nemcsak a kötetből kiolvasható „doctus”-ság, irodalmi ízlés miatt magával ragadó olvasmány, hanem a stílus okán is. Illyés Gyula A puszták népe című irodalmi szociográfiájának olvasásakor ragyogott fel számomra az a nyelvi tisztaság, a mondatoknak az az átlátható szerkezete és sodrása, ami Cs. Szabó László stílusának is a sajátossága, és ami nála képgazdag, metaforikus beszéddel egészül ki. Tudatos munka eredménye ez, hiszen maga nyilatkozza: „Ösztönösen írok, arányérzékemre bízom a szerkesztést; aprólékos gonddal csak a megfogalmazáson dolgozom.” Befejezésül, ízelítőül álljon itt egy példa a műveltségbeli széleslátókörűséget és a szarkasztikus korbírálatot egyszerre érzékeltető esszéírói-kritikusi magatartásra Krúdy világa ideologikus megközelítésének bírálata kapcsán: „Marxista szemmel a klasszikus időfogalom szétoldása: bomlási termék, a kimerült polgári társadalom meddőségének egyik szellemi kórtünete, hiábavaló visszahúzódás a történelmi determinizmus, tehát az egyvonalú fejlődés vastörvénye elől az egyéni lélek anarchikus játékaiba. Hasonló bomlási tünet volt akkor Krúdy dallamosított ideje is, az a furcsa Idő, amely valósággal kimuzsikálja fejünkből percmutatóhoz kötött fogalmát.”

 

Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében