"De abban az egyben zeng Az Idő"
Kereső  »
XXIX. ÉVFOLYAM 2018. 22. (756.) SZÁM – NOVEMBER 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Király László
Versek
Zsenge-lapozgató
ANDRÉ FERENC
valahol maradók
László Noémi
Poéthosz
CS. NAGY IBOLYA
Próza – „versszünetben”. Király László novellisztikájáról
Karácsonyi Zsolt
Belső háború. Részlet
VARGA LÁSZLÓ EDGÁR
a költők álmai
Antal Balázs
A jókedvű bús költő
HORVÁTH BENJI
Daimón
Vass Csaba
Versek
Varga Borbála
munkakönyv
Zsidó Ferenc
Egyén és közösség regénye*
Lövétei Lázár László
Műhelynapló
Tamás Dénes
Felfele
KECSKÉS TAMÁS HUNOR
Nem félünk a semmitől
Bartha Réka
Zabigyerek üvegcipőben
Péter Árpád
Tört mondatok, tört életek, egyesüljetek!
Erdős Katalin
Vászon, kamera és ami mögötte van
Borsodi L. László
Betölteni a szellem törvényeit
Jakabffy Tamás
A legjobbak teljességének igényével
Portik Blénessy Ágota
Életem legjobb műve
 
Borsodi L. László
Betölteni a szellem törvényeit
XXIX. ÉVFOLYAM 2018. 22. (756.) SZÁM – NOVEMBER 25.


Tamási Áron: Szülőföldem. Hargita Kiadóhivatal, Csíkszereda, 2018.

 

Nem véletlen, hogy Tamási Áron Szülőföldem című műve (1939) több kiadást is megért a második világháború végéig, és az sem véletlen, hogy a szocializmus évtizedeiben mindössze egyszer, 1976-ban jelent meg. A többféle műfaji besorolást is megengedő könyv ugyanis – akár kedves, akár irritáló az éppen regnáló hatalmi rendszer számára – máig aktuális kérdéseket tárgyal: mi lesz a székely falvak, a Székelyföld sorsa, megmarad-e vagy asszimilálódik a kisebbségbe szorult magyarság? Melyek a többségi románság viselkedésének nacionalista tünetei az elnyomottakkal szemben? Mi a járható út a székely (és az erdélyi magyar) társadalom számára, hogy önfeladás nélkül, konstruktívan hozzájáruljon annak a világnak, történelmi időnek a fejlődéséhez, amelyben az új körülmények között élnie kell?

A Kolozsvárról Farkaslakára hazatérő író, lapszerkesztő a Segesvár–Székelyudvarhely útvonalon, valamint az otthon tapasztalt jelenségekre reflektálva fogalmazza meg a románság számára nem bántó, de határozott és őszinteségből fakadó aggodalmait, véreinek pedig a provincializmusba süllyedés mellett a félelmet, a meghunyászkodást rója fel. Az egyre erősödő fasizmustól rettegő Európában az Erdélyre, Székelyföldre rátelepedett regáti adminisztráció és „kultúrpolitika” okozta torzulások nyomán fogalmazódik meg benne markánsan az újbarbarizmus elutasítása és a szellemi értékek, az erkölcs melletti elkötelezettsége: „Mert emberibb a szellem, mint a test; és a művelődés is inkább lényege az emberiség fogalmának, mint a javak. Töltse bé hát mindenki és töltsék bé a nemzetek is a szellem törvényeit, amelyek az igazság, a jog és a tudás. S legfőképpen az erkölcs!”

Mindaz, ami Ábel, Jégtörő Mátyás vagy Demeter Gábor sorsa, az ebben a önéletrajzi-filozófiai-szépirodalmi műben Tamási Áron, a szűkebb szülőföldjétől távol élni kényszerülő székelyföldi író személyes drámájává szublimálódik. Szülőföldszeretete mellett nemcsak az övéitől való saját elidegenülését, hanem a székely falunak a saját múltjától, identitásától való távolodását, valamint a többség és a kisebbség kulturális, mentális különbségeiből adódó áthidalhatatlan szakadékot is felméri, saját emberi-írói létezésének részeként éli és értelmezi. Hogy aggodalma és féltése nem volt hiábavaló, azt ma már jól tudjuk. Elég, ha csak Csender Levente Szűnőföldem című novelláskötetére gondolunk.

 
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében