"mostantól minden más lesz"
Kereső  »
XXX. ÉVFOLYAM 2019. 01. (759.) SZÁM – JANUÁR 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
ANDRÉ FERENC
Támad a retró
PÁL-LUKÁCS ZSÓFIA
„Az otthonból mindig hazavágyok” - interjú Kovács Attila Zoltán irodalomtörténésszel
Lovász Krisztina
Idézőjelben zokogó majom
HEGEDŰS IMRE JÁNOS
Édentől Nyugatra
Aurel Dumitraşcu
Versek
Rutai Lili
Versek
Varga Borbála
A szem
Vlad Moldovan
Versek
Eszteró István
Versek
Lokodi Imre
Halott embriók
VÉGH BALÁZS BÉLA
Kedves Anyám! – Kaffka Margit utolsó levele édesanyjához
RITTER GYÖRGY
Teodicea
Karácsonyi Zsolt
Hiányszínház
Egyed Emese
A megtisztulás versei
Gömöri György
Meredek út
 
Gömöri György
Meredek út
XXX. ÉVFOLYAM 2019. 01. (759.) SZÁM – JANUÁR 10.

Clive Vilmer and George Gömöri: Steep Path. Modern Hungarian Poetry. Selected by Clive Vilmer. Corvina, 2018.

 

Versantológiát ajánlanék az angolul értő olvasók figyelmébe. Igaz, magában az antológiában társfordítóként jelen vagyok, de a verseket Clive Wilmer, cambridge-i egyetemi tanár, jeles angol költő válogatta. Wilmerrel majd fél évszázada dolgozom együtt – ő az a bátor angol, akit kiváló vershallása és formaérzéke predesztinált arra, hogy (segítségemmel) mára a huszadik századi magyar líra talán legjobb fordítója legyen.

 

Steep Path (Meredek út) című antológiát legjobb, illetve szívéhez legközelebb álló fordításainkból válogatta össze pár éve, az én nyolcvanadik születésnapomra. Mivel Clive verseinek kiadója, a Carcanet Press évekre előre be volt táblázva, felajánlottuk a kötetet a Corvinának. Kunos Lászlót, a budapesti idegen nyelvű kiadó igazgatóját érdekelte a könyv, de csak úgy tudta kiadni, hogy pályázaton megnyerte hozzá a Canon Hungária Kft. támogatását. Meglehet, sikerében az is szerepet játszott, hogy Clive Wilmer megkapta az egyik 2018. évi Janus Pannonius fordítói díjat, tehát a Magyar PEN Club komoly elismeréssel nyugtázta sokéves fordítói teljesítményét.

 

Pár szót magáról a kötetről: Clive Wilmer 10 magyar költő 71 versét gyűjtötte össze. Külön érdekesség, hogy ebből a tíz költőből négy erdélyi vagy erdélyi születésű költő, tehát végre az angol-amerikai olvasók kezébe olyan könyv került, ami ha nem is sok versssel, de erős nevekkel képviselheti az erdélyi magyar lírát. A költők névsora kedves poétámmal, Dsida Jenővel kezdődik, majd Radnóti Miklóssal, Vas Istvánnal és Pilinszky Jánossal folytatódik. Kányádi Sándor és Szilágyi Domokos mellett e sorok írójának a versei is szerepelnek a kötetben – a bevett versek mennyisége persze nem mindig adekvát a minőséggel, de Wilmer előszavában hangsúlyozza, hogy ez szubjektív, nem kánonalkotásra törekvő válogatás. Ugyanakkor Petri Györgytől Wilmerrel két kötetre valót is fordítottunk, és mivel angol barátom Petrit tartja az elmúlt évtizedek legjobb szatirikus költőjének, tőle ugyanannyi verset válogatott be, mint Radnóti Miklóstól. A kötetet két poetesse: Rakovszky Zsuzsa (akitől George Szirtes teljes kötetet fordított angolra) és Szabó T. Anna versei zárják. Szabó T. Anna egyébként Wilmer egyik magyar fordítója (én vagyok a másik), együtt adtunk ki pár éve Végtelen változatok címen Szegeden egy kis fordításkötetet Wilmer verseiből.

 

(A Steep Path első bemutatója 2019. január 31-én lesz Angliában, a cambridge-i Egyetemi Könyvtárban. De Budapesten máris megrendelhető a Corvina kiadótól, illetve az Írók Boltjától.)

 

 
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében