"hol helye a szívnek"
Kereső  »
XXX. ÉVFOLYAM 2019. 03. (761.) SZÁM – FEBRUÁR 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Papp Attila Zsolt
Az idő kisimult ráncai
Demeter Zsuzsa
Hány lába van egy ekelónak? – beszélgetés Márkus Béla irodalomtörténésszel
Varga Melinda
Versek
Simonfy József
Versek
Günter Kunert
Szomszédság
Haklik Norbert
Előre, varsói kurvák, gengszterek
Seres Lili Hanna
Versek
Alex Văsieș
Versek
Dénes Anita
Hatodik érzék
Pataki Előd
Deus ex machina
SZABÓ ANDRÁS PÉTER
Hadakozás, önvédelem
Bodó Márta
Számkivetés
Czegő Zoltán
Versek
RITTER GYÖRGY
VOLT…
Bartha Réka
Krumpliméretű emberélet
Borsodi L. László
Az újrakezdés végtelen körei. Fekete Vince lírai nagymonológja
Kovács Péter Zoltán
„Szárnyvonal: az voltam neked.” Fekete Vince és Ikarosz fordított zuhanása
Tamás Dénes
Befelé a labirintusba
Kovács Péter
Szóródás hatvanhét emberré
Jakabffy Tamás
Prokofjev – és klasszikus remeke
Túros Eszter
Szerelemről a legtisztességesebb szándékkal
 
Haklik Norbert
Előre, varsói kurvák, gengszterek
XXX. ÉVFOLYAM 2019. 03. (761.) SZÁM – FEBRUÁR 10.


 

Nyilván szubjektív értékelési szempont, de két olyan jellegzetesség van, amelyek ha megtalálhatóak egy irodalmi műben, akkor az meglehetős fórral indul e recenzió írójánál. Az egyik az „elit-” és a „tömegkultúra” elkülönítésének tudomásul nem vétele. Ha egy szöveg fittyet hány a „magasművészet” és a „kommersz” közé húzott demarkációs vonalra, és akár még a trasht is beengedi a könyvborítók közé – mint például Térey János Káli holtakja vagy Rakovszky Zsuzsa Történések című kötetének záró ciklusa –, az mindig izgalmas játékteret nyit a műben, és növeli az autentikus korrajz esélyeit. A másik pedig a történelmi-kulturális határhelyzetek megragadása – a história olyan pillanataié, amelyek átmenetet képeztek egy már lezárult éra, valamint a rá következő korszak kiteljesedése között. Emiatt (is) izgalmasak például a második világháború vége, valamint a kék cédulás magyarországi választások közötti néhány évről szóló munkák – mint például Poós Zoltántól Az alkony fokozatai vagy Závada Páltól az Egy piaci nap –, és emiatt szerepel e recenzió írójának titkos olvasói álmaiban egy olyan regény, amely megfelelő történelmi megalapozottsággal és írói eszköztárral szól arról, mi történt Pannóniában a Római Birodalom bukása utáni évtizedekben.

 

Szczepan Twardoch A király című regényében ezen ismérvek mindegyike hangsúlyosan jelen van. A történelmi határhelyzetet a harmincas évek Varsója képviseli. A vészkorszak, a náci megszállás elleni felkelés és az azt követő, a város porig rombolásával járó megtorlás előtti Varsó, amelynek lakói „két nyelven beszéltek, külön világban éltek, más-más újságot olvastak, legjobb esetben közönnyel, legrosszabb esetben gyűlölettel, de rendszerint csak kimért ellenszenvvel viseltettek a másik iránt, mintha nem is a szomszéd utcában laknának, hanem egész óceán választaná el őket egymástól”. Ezeknek az éveknek a krónikájával szolgál a regény, a kamasz fiú Mojżesz Bernsztajn szemszögéből, aki tízévesen, egy erdei tobozszedegetés során szembesült megkülönböztetett voltának maradandó élményével, és e trauma emlékeinek hatására később egy olyan életpálya mellett dönt, amely kimozdíthatja az alávetettség állapotából: „Nem muszáj annak a tobozszedegető kisfiúnak lennem. Megteheti egy zsidó, hogy ne ilyen zsidó legyen, másféle zsidó legyen, épp olyan jó, mint a keresztény uraságok.” Mojżesz így szegődik Jakub Szapiro, a – kétségkívül a mi Lichtenfeld Iminkről, az izraeli harcművészetet, a krav magát kidolgozó sportemberről-ellenállóról mintázott – zsidó bokszoló mellé, aki a regény nyitójelenetében éppen a lengyel szélsőjobbot képviselő ellenfelével szemben arat kiütéses győzelmet, és nem mellékesen néhány nappal korábban végezte ki brutális kegyetlenséggel a kamasz fiú édesapját, a varsói zsidó maffia pénzbehajtójaként. Miközben a kötet végigköveti Szapiro emelkedését a varsói szervezett bűnözés ranglétráján, a korabeli Lengyelország politikai viszonyai is feltárulnak az olvasó előtt, az egymással is harcban álló, a fizikai erőszakot természetes eszközüknek tekintő bal- és jobboldali félkatonai szervezetekkel, a Palesztinába vándorlást fontolgató, illetve a maradást választó zsidó családokkal, a politikai formációk szócsöveként szolgáló, megvesztegetéssel, zsarolással és erőszakkal bármikor befolyásolható sajtó képviselőivel – egy olyan világ nagyszabású tablójával, amelyben a politikai ellenfelek ezernyolcszáz névből álló halállistája kapcsán a következő párbeszéd zajlik le a a végrehajtásért felelős marsall, valamint a tisztogatás kitervelője között, kedélyes heringfalatozás közben: „– És a csuhások, Ada¶? – aggódik teli szájjal a marsall.

 

Koc lenyeli a heringet, fitymálóan biggyeszti az ajkát.

 

– A püspök majd kiad egy nyilatkozatot, hogy elítéli a gyilkosságokat, dohognak kicsit az erőszak miatt, aztán kiegyeznek velünk – mi mást tehetnének? Ha meglátják, milyen szépen kitakarítottunk, ők maguk fognak megkeresni minket, mert először is, ezek részben rendes lengyel emberek, másodszor, megijednek, nehogy őket is megrendszabályozzuk. Ha meg majd elővesszük a zsidókat, pláne csakis nekünk fognak tapsolni…”

 

A világháború előtti Varsó zavaros politikai viszonyai között az egyetlen stabil, hosszú távon fenntartható szervezet a városban a maffia, amelynek világát ábrázolva Twardoch nem riad vissza a gengszterfilmek eszköztárának használatától sem. A regény tobzódik olyan jelenetekben, amelyek akár Martin Scorsese maffiafilmjeiben is helyet kaphattak volna, és ennek a kokaint, a szexet és az erőszakot magától értetődőnek tekintő világnak a bemutatása néhol talán még Quentin Tarantinónál is kiverné a biztosítékot. Ha valaki filmvászonra vinné A királyt, akkor kiváló soundtrackválasztás volna az Auróra Előre, kurvák, gengszterek című klasszikusa – tangóharmonikán játszva egy békebeli varsói kupleráj füstös bárjában, lengyel szöveggel.

 

Szczepan Twardoch könyve azonban nem csupán a trashelemek és az egyik legnagyobb lengyel történelmi tragédia előestéjének egymásba játszatásáról szól. A regény ugyanis a posztmodern narrációs játékainak hagyományából is bőséggel merít. Elvileg ugyanis a történetet az idős Mojżesz Bernsztajn veti papírra Izraelben, már Mose Inbarként – azonban a szöveg előrehaladtával egyre inkább megszaporodnak azok az elemek, amelyek kétséget támasztanak az olvasóban azt illetően, van-e az öreg Mosénak bármi köze az egykori kamaszfiúhoz, és a narrátor egyáltalán azonos-e azzal, akinek vallja magát. A cselekmény és a narrációs trükkök tökéletes összhangjával szolgál A király – ugyanis csak a regény parádésan felvezetett, mesteri zárlatában derül ki, kicsoda is valójában az elbeszélő, és miféle tragikus mulasztásokat, sorsfordító, rossz döntéseket próbál meg nem történtté írni állítólagos memoárjával.

 

Szczepan Twardoch regénye – amely Körner Gábor kitűnő fordításának köszönhetően magyarul is éppoly lendületes, mint Szapiro jobbegyenesei – a múlt század történelmének vakfoltjaira koncentrál úgy, hogy a narrációs trükköktől és a vértől és egyéb testnedvektől csatakos trashtől sem tart távolságot. Igazi huszonegyedik századi mű, amelynek ismeretében kétség nem férhet hozzá, hogy okkal seperte be a mindössze harminckilenc éves szerző már eddig is a legkülönfélébb lengyel és külországi irodalmi díjakat. Remélhetőleg a Typotex kiadó – amely négy éve a Morfium című regénnyel kezdte el a magyar olvasók megismertetését Twardoch műveivel – hamarosan A király folytatását is megjelenteti, amely lengyelül tavaly, Królestwo (A királyság) címmel látott napvilágot.

 

 

Szczepan Twardoch: A király. Fordította: Körner Gábor. Typotex, Budapest, 2018.

 

 

 

Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében