"sosem-madarak járkálnak konokul"
Kereső  »
XXX. ÉVFOLYAM 2019. 04. (762.) SZÁM – FEBRUÁR 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
László Noémi
Dal, elszállt madárra
Király Farkas
Legyen pillér a túlparton - beszélgetés Kontra Ferenc íróval
Vermesser Levente
Versek
Szente B. Levente
Versek
Száz Pál
Nekroturizmus, avagy holt dervisek nyomában
Oláh András
Versek
BENE ZOLTÁN
Isten, ítélet
Horváth szekeres István
Csend
GOTHÁR TAMÁS
Versek
Mechiat Zina
Versek
Kocsis Francisko
Versek
Karácsonyi Zsolt
Bréda ikerkönyvei
Türöszi Mákszimosz
Beszélgetések
Gaal György
Dsida Jenő verstitkaiból
Magolcsay Nagy Gábor
TANÖSVÉNY A SPITZBERGÁK ALATT
Ferenczi Szilárd
Szél fúvatlan nem indul
FISCHER BOTOND
Érzékenyen a sebezhetőségről
Zsidó Ferenc
Vitorla-ének „újratöltve”
ANDRÉ FERENC
E270: egy urbanista fuldoklásai
György Alida
Ahonnan visszaúszni lehetetlen
Jakabffy Tamás
Nelson altengernagy és a szorongattatások
Zakariás Ágota
Árnyak játéka
 
Karácsonyi Zsolt
Bréda ikerkönyvei
XXX. ÉVFOLYAM 2019. 04. (762.) SZÁM – FEBRUÁR 25.


 

Bréda könyvei könnyedén felfűzhetőek egyetlen szálra, „egyetlen, síkban fekvő láncsornak tetszenek” még akkor is, ha a szálon egymástól eltérő méretű tárgyakat találunk. E könyvek sorának szerves részeiként jelent meg 2017-ben négy Bréda által írt könyv, a francia nyelvű Genius Loci, a román nyelvű Cercetare în cer, és egy magyar nyelvű ikerkötet, a Bab és Babér (Theatrum Epicum) és a Levelek az utókornak (Theatrum Temporis). Ikerkötetről beszélhetünk, hiszen egymástól teljesen eltérő módon, de mindkettő az időről szól, az egyik, a Bab és Babér a tetten érhető időt hozza elénk, a Levelek az utókornak pediglen a pergamenfinomságúvá karcsúsodó jövőt. Mindkét kötet a dialógus hagyományos levélformáját követi, hiszen az igazi információk egy része általában írott, egy másik része általában elmondott, kinyilvánított formában hagyományozódik át, jut el egyik pontról a másikra, egyik szemtől a másikig.

 

Mert Bréda e két könyve továbbra is a látásról és annak hiábavalóságáról beszél, arról, hogy a való híjával találtatik, hiányzik belőle valami, önmagában még nem elegendő valóság, mert a valóság szemlélet, értelmezés nélkül fölösleges, tehát hiábavaló, és ami hiábavaló, az egyben láthatatlan is.

 

E két könyvet ikeríti az a tény is, hogy a barátságról, az eljövendők és múltbéliek, valamint a jelenben létezők közötti barátságról, annak hatásmechanizmusairól szólnak, és természetesen: magáról az Írásról és a szándékosan kis betűvel írt titok megtalálásának lehetőségeiről.

 

De ne fussunk a jövő elébe, vegyünk egy tetszőleges láncolatot, például azt, amelyről Raimundus Lullus ír Rhetorica című művében: „Az összhang láncolata a (létezők hierachiájának) csúcsától az alapjáig tart. A dolgok között ugyanis egyfajta egyetemes barátság van, amelyben minden dolog részesül”.

 

Bréda két könyve is ezt a térbeli és időbeli korlátokat áthidaló jelenségről beszél e két kötetben, miként már megcselekedte korábban, a Lali lakomái című könyvében is.

 

Egyébként, ha Bréda eddigi munkásságáról beszélünk, több momentumra, sajátosságra mindenképpen felhívnám a figyelmet: az egyik a mű eddigi egységes volta, hogy az első kötettől a legutóbbiakig ugyanazon az egyébként kellőképpen széles sávon, országúton halad a szerző, az adott könyv műfajától függetlenül; a második maga a szerkezet, hogy az egyes fejezetek és a teljes kötetek is igen megfontolt szerzői-szerkesztői munkáról tesznek tanúbizonyságot. A formának, a régi hagyományokhoz híven igen komoly üzenete is van. Az egyes művekben használt nyelvezetnek pedig különösképpen. A tanulmánykötetektől kezdve, itt A létezéstől a lehetőségig, illetve a Ființă și teatru kötetre kötetre célzok elsősorban, a prózaköteteken és versesköteteken át, eljutunk talán a leginkább kristályos és cizellált, Bréda számára teljesen kézen fekvő formához: a traktátus formájához.

 

Az első, a nyelvben létezés szikrázó égboltján helyezkedik el úgy, hogy időközben, az idők közötti térben, folyamatosan szemléli önmagát mint szöveget, mint szövegben utazó utazót. Bréda ugyanis a huszadik századi nyelvelméleteket is figyelembe véve indul el az égbolt belseje felé, ugyanazon égbolt felé, amelyet a szentség felé történő elmozdulás kapcsán tanulmányoz a Cercetare în cer kötetben. A Theatrum temporis tanulságos levelei szerint a szöveg és a szövet ugyanazon szálakból szövődik, amióta világ a világ, éppen ezért teljesen magától értedődő, hogy a szövetből szöveg, a szövegből szövet lesz, csupán elrugaszkodásra van szükség és erőre. A szövegek és szövetek régóta szövődő barátsága fűzi össze a Levelek az utókornak egyes darabjait, és a két kötetet is. A levelek sora a tudás fájának számtalan megközelítését rögzíti, az összes lehetséges elágazásra utal.

 

Mert e könyv kétségtelenül egy lombkorona hatását kelti, bonyolult szerkezete azonban egységes egész. Arra hívja fel a figyelmet, hogy csupán annak van esélye rácsodálkozni a rácsok mögötti világra, aki sikeresen átjut az idők közötti rém egyszerű résen. E résen való behatolás az egyik lehetséges út, veszedelmektől korántsem mentes, hiszen minden labirintus: könyv, zárt egésszé formált jelrendszer, és minden könyv labirintus, különösen, ha avatatlan kezekbe kerül. Ugyanis a labirintust és a könyvet is ugyanaz az erő hozza létre, amelyet, ha nem tartunk ellenőrzés alatt, mint erre Democritus Junior is figyelmeztet híres Anatómiájában, nem csupán arra képes, hogy ide-oda dobáljon bennünket, de akár szerveinket is uralma alá hajtja. Az erő neve: fantázia, képzelet, imagináció.

 

Theatrum temporis ezt az erőt mutatja fel, természetesen kellő elővigyázatossággal, a mostani, de különösen az eljövendő olvasót védelmezve. Az időutazást is lehetővé tevő fantázia, bár általában barlangok mélyén világít már-már földöntúli fénnyel, miként ez az Orlando Furiosóból is kiolvasható, felszínre kerülve könnyedén átveheti az uralmat az éretlen elmén. A szöveg lendületesen szikrázó szótagjait, látszólag, de csak látszólag aforizma jellegű mondatait úgy illeszti egymás mellé Bréda, hogy a szövegtest boldog bordázatába kapaszkodva mi is eljuthassunk eljövendő helyünkre: a múltba. Mert e könyv címe a jövőre, tematikája a múltra utal. Azért szól a szerző vissza a jövőből, hogy belássuk, mi mind a múlthoz tartozunk, és itt az ideje, kellő erejű átváltozás kamaszos kabaréja után visszatérni a jövőbe, a mélyebb éj szent héja alá.

 

Amíg a Levelek az utókornak folyamatosan változó és egymást űrhajós-sebességgel követő videoklipek sorozata, addig a Bab és Babér, igazi „pitagobrechtiánus”, mindentől egyaránt eltávolító történet, amelyben minden olyan mozdulatlan, ahogy azt a könyörtelen Apolló nyilai az áldozattól mindig is elvárták.

 

Bab és Babérban ugyanis minden mozdulatlan, nem történik semmi, nincs benne semmi különös, a mozgás önnön mélyebb, tehát mozdulatlan arcát mutatja nekünk. A szándékoltan hosszúra nyújtott mondatok eseménytelensége ugyanazt az utat mutatja meg, mint a Theatrum Temporis, csak sokkal egyszerűbb és hétköznapibb eszközökkel. Nem beszél az űrről, a semmiről és a jövőről, CSAK és CSUPÁN megmutatja azt, teszi mindezt a dantei pokol-purgatórium-paradicsom megszokott útvonalán, és – a gondok gőzébe rejtett grádics korlátjába kapaszkodva jut el odatúlig. A mindent látó szerzői szem ezúttal önmagát is figyeli, tehát a Theatrum Temporistól eltérően az égbolt közepéről nem felfele, de lefele néz. Elsőre nem látni a földön semmi különöset, hiába hajolunk a könyv lapjai fölé, csak nehezen fedezzük fel az igazság nyomait. Mert Bréda a Bab és Babérban éppen az elrejtés, az elfedés, az eltartás brechti epikus előadását mutatja meg nekünk. Ám ha jól figyelünk, ilyen nyomokra bukkanhatunk: „itt van nem messze, csak ti nem látjátok, mert nem ismeritek a terepet, és azt hiszitek, hogy messze van”, rájöhetünk, ki a Hal és Ki a Halász, legvégül talán arra is, hogy csak saját barbárságunkon átlépve válhatunk baráttá, és ismét csak arra, hogy a világ néha egyetlen világban rejlik. A mi világunk biztosan.

 

 

 

(Elhangzott 2017. november 22-én, a kolozsvári Hüpátia Szellemtörténeti Műhely keretében, a Bulgakov Kávéházban megrendezett kettős könyvbemutató bevezetőjeként.)

 

 

 

Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében