"a valóság hajónak hiszi magát"
Kereső  »
XXX. ÉVFOLYAM 2019. 05. (763.) SZÁM – MÁRCIUS 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
ANDRÉ FERENC
A leszállás feltételei
PÁL-LUKÁCS ZSÓFIA
„Mesésen abszurd, mint Erdély történelme” - Interjú Vári Attila íróval, költővel
Robert Șerban
Versek
Bíró Gergely
Szabadságharcos a kínai gyorsétteremben
FELLINGER KÁROLY
Borító
Cseh Katalin
Versek
Körtesi Márton
Versek
Dénes Anita
Lakoma
Lukács Flóra
Versek
Fehér Imola
Dialógusok
ANDREI DÓSA
Versek
Lakatos-Fleisz Katalin
„A szöveg elénk teszi testrészeit”
Balázs K. Attila
Vázlat apáról
Murányi Sándor Olivér
Po di Goro
Jakab-Benke Nándor
Egy pikareszk jenki Anna királynő udvarában
Bartha Réka
Poroljuk le a naftalint Heltairól?
Kovács Péter
Lakrészek ritmusa
Mărcuțiu-Rácz Dóra
A székely Kis herceg meg a Blokk
Szabó Csenge
Nálukfele ez úgy van, hogy…
horváth csaba
Bodor Ferenc forradalma
Jakabffy Tamás
Közhírré teendő: az Arcadia Bartók-albuma
SZEKERNYÉS JÁNOS
Nyolcvannyolcan
 
Cseh Katalin
Versek
XXX. ÉVFOLYAM 2019. 05. (763.) SZÁM – MÁRCIUS 10.

Lajika

filmkockák

 

I.

Lajika egyedül

sétál az utcán

ő mindig egyedül jár

hosszú ballonkabátja van

és erősen kopaszodó feje

kezében barna aktatáska

most múlt negyvenéves…

 

II.

Lajika történelmet tanít

és társadalomtudományokat

olyan mint egy költő

halkan beszél

rokona a csöndnek

a katedrának támaszkodik

és érdekes dolgokról mesél

a maga nyugodt hangnemében…

néha kinéz az ablakon

olyankor háttal áll nekünk

de akkor sem szakítja meg a mondandóját…

 

III.

Lajika öngyilkos lett

felakasztotta magát

amikor megtudtam

először a szomorúság

madara suhant el fölöttem

aztán a kíváncsiságé

vajon miért tette?

mi bánthatta annyira?

azt mondják hogy túlérzékeny volt

akár egy törékeny asszony

vagy egy anyátlan kisgyerek

meg hogy nem értette meg

a környezete… még Isten sem

 

IV.

Lajika egyedül sétál az utcán

egyik kezében sétabot

másik kezében barna aktatáska

a ballonkabátja is barna

szemei is szelíd-barnák

erősen kopaszodó fején

megcsillan a déli napsugár

arcán alig-mosoly vagy félmosoly

olyan mint egy létben felejtett költő…

 

 

 

Határállomás

fohász

 

Istenem, légy velem,

sose fordíts hátat,

mutasd meg, milyen a

mennyei alázat!

 

Istenem, adj erőt,

irgalmat, kegyelmet,

megnyugvást lelkemnek:

dacos békétlennek!

 

Istenem, adj hitet,

látatlanul benned,

csönded, féltett kincsed,

robaj mögé rejtsed!

Istenem, kétségek

szívemben tolongnak,

nincs vége, vége nincs

a sokadalomnak…

 

Istenem, itt vagyunk

a határállomáson.

Te kívül, mi belül

a mulandóságon?!

 

 

Csöndjátékosan

 

Szívem elült

csöndé lettem

lettem csönddé

vagyok Csöndné

 

Csöndvárosban

csönd a házunk

vak ablakból

csöndre látunk

 

Csöndingóság

örökségünk

közjegyzőre

nincs szükségünk

 

Csöndből csöndbe

lépünk könnyen

áttetszünk dús

angyal-könnyen…

 

 

Névsorolvasás

 

Itt vannak mind élők és holtak

kik megállt szívekbe álmokat loptak

egy hatalmas teremben várakozunk

az ablakok tárva-nyitva

beleng a kellemes fuvalom

arcunkon feszült nyugalom

 

A katedránál Isten ül

kinyitja a naplót

és a neveket olvassa

a holtakkal kezdi ugyanis

nekik hamarosan vissza

kell menniük a pokolba

vagy éppen a mennybe

aztán ránk kerül a sor élőkre

ki-ki elmondja saját történetét

sikereit megvalósításait

kudarcait ballépéseit…

 

Isten a végén becsukja a naplót

megigazítja félrecsúszott nyakkendőjét

komor tekintete végigpásztáz rajtunk

majd szó nélkül sietős léptekkel távozik

utána lesünk a hűvös folyosó-homályba

de már sehol sincs csak a kopott napló

hever a cementes padlón

a szolgálatos angyal beröpül érte

szárnya alá kapja s máris elhussan…

 

Itt vagyunk mind holtak és élők

istenfélők és Istentől félők

itt vannak mind élők és holtak

kik gyanútlan Istent zavarba hoztak…

 

 

 

 

Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében