"a történelem hagyta el önmagát"
Kereső  »
XXX. ÉVFOLYAM 2019. 06. (764.) SZÁM – MÁRCIUS 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Karácsonyi Zsolt
Fehér felhő, fekete doboz
Zsidó Ferenc
A félemelettől a Némaság Városáig – interjú Borsodi L. László költővel, irodalomtörténésszel
SERESTÉLY ZALÁN
szinopszis
Ughy Szabina
Én vagyok az a nő
Simonfy József
Versek
Borsodi L. László
A kulturgodir és galanter, a deszkurkörec
FAZAKAS ATTILA
Versek
Cosmin Perța
A kavicsok hűvöse amint áthaladsz. Első altatódal nemzedékemnek
Vlad Moldovan
Versek
Weisz Dorka
Fecskefészek
Bogdán László
Olaf eltűnése
Alexandra Mocan
Az ízlelés konkvisztádora
Szántai János
A filmes, aki öt-hat időt élt meg egyszerre
FISCHER BOTOND
Felboncolni a valóságot
Bodó Márta
Szerepjáték, palackposta
Demeter Zsuzsa
Megírni a megíratlan időt
Papp Attila Zsolt
Az orosz bárka, amely óceánjáróvá álmodta magát
Jakabffy Tamás
A régiek felfedezésének örökkön szükséges voltáról
Túros Eszter
Festői ritmusok
 
Demeter Zsuzsa
Megírni a megíratlan időt
XXX. ÉVFOLYAM 2019. 06. (764.) SZÁM – MÁRCIUS 25.


 

Cseke Péter: A teljesség sóvárgása. Irodalomtörténeti tanulmányok. Nap Kiadó, Budapest, 2019.

 

„Egy korszak attól lesz múlt, hogy megírják” – idézi Illyés Gyulát irodalomtörténeti tanulmányokat felvonultató kötetének már első lapjain Cseke Péter, hogy egyfajta intelemként az illyési mondat újra- és újrafelbukkanjon az egyes tanulmányokban. Az erdélyi irodalom közelmúltját írja Cseke Péter, írásainak irányt a másik választott mester, Németh László szavai szabnak („A Dunát nem kezdeti vízbősége teszi nagy folyóvá, hanem az iránya. Ez az irányszabó, iránytartó képesség éppúgy tehetség, mint a szellem nyers ereje”).

 

A megíratlan idő ködszerű táján (maradva az illyési hasonlatnál) Cseke Péter utat vág, rendszerez, mikrofilológiai kutatásokat szívós kitartással elvégez, feltár, összegez, „mindennapos élményévé” téve az irodalmi közelmúltat. Hiteles ismereteket közöl, mondja a szerző, a megíratlan múlt mélyrétegeit tárja föl a két világháború és az azt követő időszak irodalmáról. Nem műveket sorjáztat, hanem asztalfiókban rekedt kéziratokat, irodalmi hagyatékokat, levelezéseket böngész, különböző korszakok irodalmi vitáira reflektál, a Korunk és az Utunk archívumaiban kutakodik – „omló partok gátkötője” a kötet, ahogy a Borongós ég alatt című, sajtótörténeti tanulmánygyűjteménye, e könyv ikerkötete is. A megíratlan múlt ezúttal két nagyobb korszakot ölel át, az első, a kompaktabb, Jancsó Béla holdudvarát járja körül, Jancsó bartóki irodalomeszményétől Dsida irodalomkritikai programjáig – hogy a második nagyobb egységben (A teljesség sóvárgása) már a Korunk és az Utunk irodalmi vitáin keresztül szemlélje a két világháború közötti irodalom recepcióját. Cseke „szellemarcai” nem szorulnak egy írói pályakép koordinátái közé, kapcsolattörténeti kutatásai révén József Attila vagy Móricz erdélyi kapcsolataira is fény derül – a „Budapesten élő, székely származású költő”, azaz József Attila erdélyi recepciótörténete, a Jancsó fivérek József Attilához fűződő viszonya „nyomjelek” mentén rajzolódik elénk. A tanulmányok, recenziók mögött felsejlő „szellemarc” korántsem csak a tudós-egyetemi tanáré: Nagy Gáspár verseskötetéhez fűzött széljegyzete nem csak a Nagy Gáspár-i életmű fordulópontjait olvassa másként, de egyben memorialisztika és vallomás is. „A velünk élő történelem” amnéziái ellen is íródik. Mint lényegében az egész kötet.

 

 

 
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében