"Egyetlen szellem sejti meg"
Kereső  »
XXX. ÉVFOLYAM 2019. 08. (766) SZÁM – ÁPRILIS 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
László Noémi
Hol a fém
Széles Klára
Lászlóffy Aladár: A végtelen készenlét
LÁSZLÓFFY ALADÁR
Versek
Kabdebó Lóránt
A küldetéses ember labirintusa
Demeter Zsuzsa
Tintába csepegtetett nyomok
Király László
Hét lépés a ködben
Karácsonyi Zsolt
Longobárd, hosszú éjszaka
Eszenyi Fanni
Versek
Vass Norbert
Sár
ŞTEFAN MANASIA
Bréda színháza
Kapui Ferenc
Versek
Szakolczay Lajos
Ali
ANDRÉ FERENC
nem restauráció
Alexandru Mușina
Versek
Vincze Ferenc
Ajtó mögött csótány oson
RITTER GYÖRGY
Rámaterápia
Bartha Réka
Sam felkészülne. De mire is?
Kovács Péter Zoltán
One Way Ticket to… Know, Where?
Szabó Csenge
Az átlag(nem)emberi
Borsodi L. László
Torony és omladék
Jakabffy Tamás
Passió és Mária-siralom Kiskapuson
Zakariás Ágota
Trimaginarium
 
Szabó Csenge
Az átlag(nem)emberi
XXX. ÉVFOLYAM 2019. 08. (766) SZÁM – ÁPRILIS 25.


 

Sztercey Szabolcs: A nyelvtani közép. Erdélyi Híradó Kiadó – Fiatal Írók Szövetsége, Kolozsvár – Budapest, 2017.

 

 

Sztercey Szabolcs debüt­köte­tének címfelütésében két olyan fogalom került egymás mellé, amelynek értelmezéséhez magyarázatra van szükségünk. A nyelvtani közép c. mű megannyi előzetes elvárást kelthet az olvasókban, főként, hogy a szerző épp az átlagtól eltérő és paradoxonokra épülő újfajta világkép kialakítására vállalkozott. A kötetben kibontakozó események/történések egyszerre nevezhetőek apokaliptikus eredettörténeteknek és szubverzív disztópiáknak, amelyekben a különböző szürreális karakterek, hibrid figurák (Vándorlók, Kutatók, Írnokok, Hentes, Hóhér, Gyógyító stb.) életmódjáról, „mindennapjairól” és kapcsolatáról szerzünk tudomást. A kötet még ennél is komplexebbé válik, ahogy fokozatosan egyre mélyebbre kerülünk a sorszámozott szövegekbeli „nyelv legrejtettebb zugaiba” (9: Az Alvó beleásta magát). A nyelv jelen esetben valamiféle megérinthetetlen térszerkezetként funkcionál, ahol „maga a tárgy a szó” (9: Az Alvó beleásta magát), és a kommunikációra „nem betűket használtak, hanem / falba mélyített térformákat” (12: Az Írnokokat még csecsemőkorukban), így pedig nem a nyelv által valósul meg a térfelépítés, hanem a nyelv maga válik világgá.

 

A történetbeli „lényeknek” az ismeretek megszerzésére, eszközként a konstruálás és a dekonstru­álás szolgál, amellyel egyúttal egymást és környezetüket formálják. „A Szerelmesek, hogy jobban megismerjék egymást, / lassan darabjaira szedik a másikat” (21: A Szerelmesek hogy jobban megismerjék). Ennek következtében a humán és a nonhumán közötti viszonyok is megvilágításba kerülnek ott, „ahol a fény nem törik: meghajol” (24: A fény hegedű fogai). És azt is megtudjuk, hogy e kapcsolat korántsem szimbionta, hanem a parazitáéhoz hasonló életmódot követi, és határai a kötet szerint a test(ek)ig terjednek ki, „nincsenek országhatárok, az egyetlen határ ez / a hatalmas test, minden amijük van, kényelmesen elfér egy testben” (4: A város egy óriási szörnyben volt).

 

Az ontológiai témákat körüljáró antihigénikus és patológikus narráció vizualizálásában segíthetnek a szövegek mellékleteként megjelenő illusztrációk, amelyek még intenzívebben kihangsúlyozzák, hogy a versek valójában egy összetett történet feldarabolt részletei. Sztercey Szabolcs formaújító és -bontó kötete érdekes nyomot hagy maga után az olvasók emlékezetében az expliciten érzékeltetett kritikák miatt is.

 

 

 

 
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében