"Egyetlen szellem sejti meg"
Kereső  »
XXX. ÉVFOLYAM 2019. 08. (766) SZÁM – ÁPRILIS 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
László Noémi
Hol a fém
Széles Klára
Lászlóffy Aladár: A végtelen készenlét
LÁSZLÓFFY ALADÁR
Versek
Kabdebó Lóránt
A küldetéses ember labirintusa
Demeter Zsuzsa
Tintába csepegtetett nyomok
Király László
Hét lépés a ködben
Karácsonyi Zsolt
Longobárd, hosszú éjszaka
Eszenyi Fanni
Versek
Vass Norbert
Sár
ŞTEFAN MANASIA
Bréda színháza
Kapui Ferenc
Versek
Szakolczay Lajos
Ali
ANDRÉ FERENC
nem restauráció
Alexandru Mușina
Versek
Vincze Ferenc
Ajtó mögött csótány oson
RITTER GYÖRGY
Rámaterápia
Bartha Réka
Sam felkészülne. De mire is?
Kovács Péter Zoltán
One Way Ticket to… Know, Where?
Szabó Csenge
Az átlag(nem)emberi
Borsodi L. László
Torony és omladék
Jakabffy Tamás
Passió és Mária-siralom Kiskapuson
Zakariás Ágota
Trimaginarium
 
Borsodi L. László
Torony és omladék
XXX. ÉVFOLYAM 2019. 08. (766) SZÁM – ÁPRILIS 25.


 

 

Horváth István: Válogatott versek. Hargita Kiadóhivatal, Csíkszereda, 2015.

 

 

Az élményvilága alapján Sinka István, gondolkodói attitűdje okán Veres Péter költői világával rokonságot mutató Horváth István versei ma is nehezen emészthető olvasmányok, akárcsak a kommunizmus idején. Akkor a paraszti sorból nagyvárosivá és munkásköltővé vált alkotó ideológiai elkötelezettsége tette szövegeit a regnáló hatalom, a szocializmus szócsövévé, ma pedig a népi és az urbánus címkék, a Horváth által ars vivendinek vallott szocializmus anakronizmusa, valamint a tiszta esztétikumot az ideológiának alárendelő, tehát másodlagosnak tekintő hibás alkotói döntés következményei, poétai, poétikai gyarlóságai gyengítik e költészet élvezhető olvasásának az esélyeit.

 

Nem lehetett könnyű dolga Fekete Vince szerkesztőnek, amikor a Székely Könyvtár sorozat 38. kötetét kellett összeállítania. El lehet képzelni vagy a válogatásból kimaradt szövegek (mazochista) elolvasásával meg lehet bizonyosodni, milyenek lehetnek azok az opusok, amelyek nem kerültek be a könyvbe. A Válogatott versek darabjai között ugyanis alig van esztétikai szempontból hibátlan vagy kevés hibával működő vers. Ezeket cím szerint is fel lehet sorolni: ilyen az iskolai rendezvényeken orrvérzésig szavalt sztárvers, a Tornyot raktam, a rímről lemondó, a szabad vers lüktetését érvényesítő szereplíra darabja, a Kirké előtt, a belső feszültséget a vers befejezéséig megőrző Eurüdiké, a képi-retorikai egységet a költemény egészében megvalósító lírai számvetés, az Öreg paraszt emberi sóhaja, a képileg ugyan egységes, de szórendjével itt-ott idegenül ható Rigóm, aranylóm, az egyszerűsége folytán hatásos, tömör létösszegző négysoros, az Ennyi maradtam vagy a kötetzáró Leválthatatlan őrszem, amely koherens allegorikus versnyelvével teremti meg az őr, a vigyázó-virrasztó költő szerepét.

 

Egyébként meg didaxis, képzavar, közhelyes fogalmazás, tautológia, nyelvi giccs, ragrím, következetlen rím- és ritmuskezelés, a vers belső ívének hiánya stigmatizálják Horváth István verseit. Olyan hibák, amelyeket ellenpéldákként lehetne felhozni költőiskolákban arra, hogy melyek azok az alkotói vétségek, amelyeket nem szabad elkövetni a jó vers megírása érdekében. Ezek a gyarlóságok pedig túlszcenírozottá teszik a táj- és faluverseket, súlytalanná a lírai én helykeresését és nem találását, dráma nélkülivé a hősi szándékot és az úrellenességet, anakronisztikussá a küldetéses költő szerepét, erőltetetté a példázatosságot.

 

Hogy Horváth István kötete bekerülhetett a Székely Könyvtár sorozatba, minden bizonnyal a költő magyarózdi származásának, mintsem versei esztétikai értékének köszönhető. Egy valamiért viszont érdemes volt megjelentetni: hiteles dokumentuma egyrészt annak, hogy mivé lesz egy potenciális költőtehetség, ha enged vagy kénytelen engedni annak, hogy ne költészeti, hanem ideológiai szempontok irányítsák a tollát, másrészt annak, ha valaki sorsa, származása, társadalmi-politikai körülményei folytán nem tud rátalálni alkotói szerepére, identitására.

 

 
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében